Наукова робота

Оновлено: 20.02.2020

     Наукова робота на кафедрі зумовлена виконанням науково-дослідної роботи кафедри за темою «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації» (державний реєстраційний номер 0116U005791). Співробітники кафедри спрямовують свою роботу на удосконалення підготовки майбутнього тренера з виду спорту. До неї відносяться: проблеми відбору спортивно-здібних дітей за допомогою генетичних маркерів засобами дерматогліфіки та серології, проблеми удосконалення навчально-тренувального процесу, проблеми впливу фізичних навантажень на організм людини, проблеми підготовки учнівської молоді до самостійних занять фізичною культурою. Рішення цих проблем знаходять свою реалізацію у процесі занять, тренувань, під час різних видів практики, спортивних змагань. Результатом наукової роботи є написання курсових, кваліфікаційних робіт та дисертації на здобуття ступеню доктора філософії PhD, доклади на наукових конференціях різного рівня.

     Велика увага на кафедрі приділяється розвитку студентської науки. Починаючи з 2005 року на кафедрі проводиться студентська науково-практична конференція «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури» (з 2007 року отримала статус Всеукраїнської). У теперішній час студентська конференція проводиться у два етапи. Перший – у грудні, де студенти та магістри виступають із тезами власних досліджень. Другий – в березні, де представлені статті та доповіді студентів, магістрантів та молодих науковців щодо різних аспектів фізичного виховання, спорту, фізичної рекреації і реабілітації. За складеною традицією окрім херсонських студентів в конференції приймають участь студенти з міст Києва, Львова, Дніпра, Миколаєва, Кривого Рогу, Полтави, Вінниці, Харкова, Рівне, Черкас. Також у конференції активну участь приймають іноземні студенти, які навчаються у Харківській академії фізичної культури. Це громадяни Марокко, Туніса, Китаю та ін. Активно до роботи конференції залучаються учні Малої академії наук у м. Херсону.

     Кафедра підтримує тісні наукові і практичні зв’язки зі спортивними організаціями, школами та позашкільними закладами міста Херсона, Херсонської області, м. Миколаєва, м. Харкова. Серед них: дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки № 5, дитячо-юнацькі спортивні школи №3, №4, №6, спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву «Кристал», Вище училище фізичної культури, ЗОШ № 35, № 52, № 55 № 56, Школа гуманітарної праці м. Херсона, Білозерська ЗОШ № 3, Томінобалкіська ЗОШ Білозерського району, ЗОШ № 48 м. Миколаєва тощо.

Звіт НДР 2019.doc (285 Kb)

Звіт з науково-дослідної роботи 2017.docx (176.6 Kb)