Навчально-методична робота

Оновлено: 12.02.2020

 

Шановні студенти  та викладачі запрошуємо ознайомитись з електронним архівом-репозитарієм Херсонського державного університету,  де містяться навчально-методичні розробки викладачів кафедри.

Електронна адреса інституційного репозитарію: eKhSUIR.kspu.edu

 

Науково-методична робота кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту.

Видані наступні навчальні посібники, навчально-методичні рекомендації  до  практичних і лабораторних занять:

 

1. Голяка С.К.Фізіологічні основи фізичної культури та спорту [навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту]. /  С.К. Голяка, С.С.Возний. - Херсон: ХДУ, 2006. – 142 с.

2. Голяка С.К. Курсові роботи з фізіологічних основ фізичної культури та спорту [для студентів ІІІ-ІV курсів факультету фізичного виховання та спорту]. /  С.К. Голяка. -  Херсон: ХДУ, 2007. – 38 с.

3. Голяка С.К.Фізіологічні основи фізичної культури і спорту [методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів факультету фізичного виховання та спорту]. /С.К. Голяка. -  Херсон: ХДУ, 2008. – 42 c.

4. Голяка С.К. Вікова фізіологія [методичні рекомендації до практичних, індивідуальних та самостійних занять для студентів / С.К.Голяка, О.Б.Спринь,. І.М.Рожков. – Миколаїв: МДУ, 2009.

5. Голяка С.К. Практикум з фізіологічних основ фізичної культури та спорту. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів факультету фізичного виховання та спорту / С.К.Голяка. - Херсон: ХДУ, 2010.

6. Голяка С.К. Фізіологія фізичних вправ з основами вікової фізіології (навчально-методичний посібник) /С.К. Голяка, С.С.Возний. - Херсон: ХДУ, 2011. – 112 с.

7. Голяка С.К. Фізіологічні основи фізичної культури та спорту. / Навчально-методичний посібник./ С.К.Голяка, С.С. Возний. – Херсон: ПП„Вишемирський В.С.”, 2015. – 236 с.

8. Голяка С.К. Фізіологія людини. / С.К.Голяка, І.В.Маляренко, В.В.Бевзюк. – / Методичний посібник. – Херсон: ХДУ, 2015. – 112 с.

9.Голяка С.К.Профілактика захворювань органів зору в аспекті валеолого-гігієнічної освіти школярів / Метод. рекомендації. / С.К.Голяка, С.С.Ласька, Н.Є.Галицька. – Херсон, 2017. – 64 с.

10. Голяка С.К. Вікова фізіологія / Методичні рекомендації / С.К.Голяка, О.Б. Спринь. – Херсон, 2017. – 72 с.

11.Голяка С.К. Фізіологічні основи фізичної культури і спорту. Метод. рекомендації. / С.К.Голяка, І.Г.Глухов. – Херсон: Вид-во ПП. Вишемирський В.С., 2019. – 84 с.