спеціальність 017. Фізична культура і спорт

Оновлено: 27.09.2020

Навчальні  дисципліни що викладаються у І семестрі 2020-2021 н.р. на кафедрі медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту

Дисципліна

Спеціальність

Група

Викладач

Методичне забезпечення

Лекції

Лабораторні (практичні) заняття

Форма контролю

1

Гімнастика з методикою  викладання

017. Фізична культура і спорт

121

викл. Савченко М.І.

викл. Савченко М.І.,

 

диф.залік

 

ЛЕКЦІЇ Гімнастика 017.docx (55.6 Kb);

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ Гімнастика 017.docx (28 Kb);

САМОСТІЙНА РОБОТА Гімнастика017.docx (22.6 Kb);

питання до заліку Гімн. 017.docx (23.2 Kb);

критерії оцінювання Гімн. 017.doc (32.5 Kb)

2

Гімнастика з методикою викладання

017. Фізична культура і спорт

221

викл. Савченко М.І.

викл. Савченко М.І.

іспит

 

3

Анатомія з основами динамічної морфології

017. Фізична культура і спорт

121

доц. Голяка С.К.

доц. Гацоєва Л.С.

іспит

силабус Анатомія людини з ДМ 017.docx (51.4 Kb)

017Анатомія людини, анотації (або плани) лекцій (1).doc (60 Kb);

017plan lectio.doc (81 Kb)

 

017. tematychnyy plan 2019-2020.doc (91 Kb);

 

017sam.rob..doc (58.5 Kb);

питання з динам. морфолоії.doc (32 Kb);

література ДМ 017.doc (36.5 Kb);

критерії оцінювання ДМ 017.doc (38 Kb) 

4

Фізіологія спорту

017. Фізична культура і спорт

321, 141 ст.

доц. Голяка С.К.

доц. Голяка С.К.

іспит

силабус Фспорту.docx (45.9 Kb) 

017анотації фізіологія спорту (1).doc (293 Kb)

017tematychny plan ФС.doc (133 Kb);

017Модулі сам.роб. ФС Завдання.docx (36.4 Kb)

 питання до заліку ФС.doc (31.5 Kb);

питання до екзамену ФС.doc (52.5 Kb);

Література ФСпорту.doc (34 Kb); 

Критерії оцінювання ФСпорту.doc (40.5 Kb) 

5

Біомеханіка з основами метрології

017. Фізична культура і спорт

321, 141 ст.

доц. Андрєєва Р.І.

доц. Андрєєва Р.І.,

доц. Гацоєва Л.С.

д/залік

 

6

Спортивна медицина

017. Фізична культура і спорт

421, 241 ст.

доц. Возний С.С.

доц. Возний С.С.

іспит

РП СМ 19-20.doc (247.5 Kb);

АНОТАЦІЯ СМ СП 19-20.doc (62 Kb);

План лаб роб.docx (30.4 Kb);

План самост.docx (27.1 Kb);

Питання до екзамену.docx (14.2 Kb)

Критерій оцінювання.docx (13.6 Kb) 

7

Фізична реабілітація 

017. Фізична культура і спорт

421, 241 ст.

доц. Гацоєва Л.С.

доц. Гацоєва Л.С.

залік

 

Анотація до лекцій ФР 017.docx (18.7 Kb);

Лабораторні заняття ФР і М 017.docx (32.7 Kb);

Самост роб. 017.docx (37.8 Kb);

Питання до заліку 017.doc (57.5 Kb);

Критерій оцінювання 017.docx (24.7 Kb)

8

Лікувальний та спортивний масаж

017. Фізична культура і спорт

421, 241 ст.

доц. Гацоєва Л.С.

доц. Гацоєва Л.С.

 

залік

 

9

Основи математичної статистики в галузі та методика презентації наукових результатів

017. Фізична культура і спорт

121м

доц. Андрєєва Р.І.

доц. Андрєєва Р.І.

залік

РП Основи математичної статистики в галузі та методика презентації наукових результатів.doc (241.5 Kb);

плани, анотації лекційних занять осн.мат.стат..doc (85 Kb);

 плани практичних занять осн.мат.стат..doc (90 Kb);

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ осн.мат.стат..doc (95.5 Kb);

 критерії оцінювання осн.мат.стат..doc (166 Kb) 

10

Медико-біологічне забезпечення фізичної культури і спорту

017. Фізична культура і спорт

121м

доц. Возний С.С.

доц. Возний С.С.

залік

 

 

архів

Оновлено: 27.09.2020

архів