Історія створення Інституту психології, історії та соціології

Оновлено: 10.11.2011

 

Історія створення факультету психології, історії та соціології

 

   Факультет психології, історії та соціології як окремий структурний підрозділ ХДУ був створений 05 липня 2004 року в результаті об’єднання 2 факультетів – соціально-психологічного та історичного. На підставі рішення Вченої ради університету "Про зміни у структурі ХДУ", з 1 листопада 2011 року Інститут було перейменовано в факультет.

   Протягом невеликого часу існування основним завданням професорсько-викладацького складу факультету є підготовка фахівців напрямків „Історія”, „Психологія”, „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”.

   Сьогодні факультет – це 5 потужних кафедр, які очолюють досвідчені викладачі, кандидати наук. До складу кафедр входять професори, кандидати наук, аспіранти та викладачі. Зараз на факультеті на денній, заочній та екстернатній формах навчаються близько 1200 студентів.

Факультет має міцну навчально-матеріальну базу. До послуг студентів три навчально-методичні кабінети, бібліотеки, читальні зали, комп’ютерні аудиторії факультету та університету.

   Велике значення на факультеті приділяється студентській науковій роботі. Створені належні умови для науково-дослідної роботи в наукових гуртках, проблемних групах та наукових лабораторіях. Щорічно студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, міжнародних науково-практичних конференціях та неодноразово стають їх переможцями та призерами. Кращі з них рекомендуються для навчання в аспірантурі.

   На базі факультету щорічно проводяться Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні проблеми психології”, Всеукраїнська студентська олімпіада з історії, Всеукраїнські науково-практичні конференції з різних наукових напрямків, працюють секції Малої академії наук з історії, етнології та психології. У них постійно беруть участь відомі спеціалісти у галузях психології, історії та соціальної роботи, а також студенти та викладачі інших вищих навчальних закладів України.

   Студентам факультету створені всі умови для дозвілля та відпочинку. Вони є активними учасниками оглядів художньої творчості, Фестивалю мистецтв ХДУ, спортивних заходів, вони також беруть активну участь в організації та проведенні зустрічей з провідними фахівцями практичної психології, історії та соціальної роботи.

   Факультет готує фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”. Навчання проводиться на денній, заочній та екстернатній формах, як за державний кошт, так і за кошти юридичних або фізичних осіб.

Будемо раді наступні 5 років бачити Вас в числі студентів нашого факультету!                                 

                                  

З повагою, І.В. Шапошникова, професор, кандидат філологічних наук,

декан факультету психології, історії та соціології