Для абітурієнтів

Оновлено: 16.03.2020

Шановні Абітурієнти!

Вибір професії – це серйозний та відповідальний крок. Вибираючи спеціальність, визначайте свої інтереси, здібності та особливості.
Знання іноземної мови – запорука успіху! Вивчення іноземної мови – це одна з найважливіших складових сучасної, успішної людини. Знання хоча б однієї іноземної мови розширює світогляд, дозволяє пізнати культуру та звичаї іншого народу.
Студентство – це особливий стан душі. Роки навчання в університеті залишають незабутні спогади. Ми чекаємо на здібних й активних молодих людей, які займатимуться улюбленою справою!

• На факультеті іноземної філології здійснюється профільна підготовка фахівців: вчителів іноземних мов і світової літератури, викладачів, перекладачів, фахівців з прикладної лінгвістики за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти. 
• Студенти факультету іноземної філології вивчають англійську, німецьку, французьку, іспанську, російську, польську, турецькі мови.
• Факультет іноземної філології підтримує тісні зв’язки із закладами вищої освіти України та зарубіжжя зокрема, Польщі, Німеччини, Австрії, Великобританії: навчальні стажування, мовні курси, Лінгвістична школа для студентів, спільні науково-практичні конференції.
 
• Студенти факультету беруть активну участь у програмах академічної мобільності, мають можливість навчатися за програмою подвійних дипломів.
• До послуг студентів розвинена інфраструктура Херсонського державного університету: сучасні лекційні аудиторії, кабінети мультимедійних технологій навчання іноземних мов, лінгафонний кабінет, Наукова бібліотека, сучасні спортивні зали, басейн, гуртожитки, молодіжні кафе, медичний центр.
• Студенти факультету іноземної філології мають цікаве і насичене студентське життя: заняття у Студії сучасного танцю і Вокальному колективі факультету; участь у різноманітних творчих конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях; волонтерська діяльність.
 
                                                      Запрошуємо до нашої дружньої родини!

 

                                               Освітні програми, за якими здійснюється вступ  
                                               на факультет іноземної філології ХДУ у 2020 році:
                                                                          Бакалаврат
Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 014.02  Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)
Спеціалізація 014.021 англійська мова і література
Середня освіта (Мова і література (англійська))
Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Географія
 
Спеціалізація 014.022 німецька мова і література
Середня освіта (Мова і література (німецька))
Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Географія
 
Спеціалізація 014.023 французька мова і література
Середня освіта (Мова і література (французька))
Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Географія
 
Спеціалізація 014.024 іспанська мова і література
Середня освіта (Мова і література (іспанська))
Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Географія
 
Спеціалізація 014.025 російська мова і література
Середня освіта (Мова і література (російська))
Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Географія
 
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Англійська мова і література, друга іноземна, переклад
Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Географія
 
Спеціалізація 035.10 прикладна лінгвістика
Філологія (Прикладна лінгвістика)
Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Географія
 
                                                                          Магістратура
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Англійська мова і література, друга іноземна, переклад
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування
 
Спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика
Філологія (Прикладна лінгвістика)
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                         2. Фахове вступне випробування
 
Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Німецька мова і література, друга іноземна, переклад
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування
 
Спеціалізація 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша-російська
Російська мова і література, друга іноземна, переклад
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування
 
Спеціалізація 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська
Іспанська мова і література, друга іноземна, переклад
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування
 
Спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька
Іспанська мова і література, друга іноземна, переклад
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування
 
Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 014.02  Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)
Спеціалізація 014.021 англійська мова і література
Середня освіта (Мова і література (англійська))
Вступні випробування: 1. Вступний іспит з іноземної мови
                                        2. Фахове вступне випробування