014 Середня освіта (українська мова і література) Бакалавр

Оновлено: 09.09.2020

ОП 014 Середня освіта (укр.мова і літ.) 2020 (проєкт).doc 

Шановні учасники освітнього процесу, випускники, роботодавці! 
Ваші рекомендації та пропозиції можна залишити за покликанням.

Освітні програми та навчальні плани 

ОПП 014 Середня освіта 2019.doc         НП 014 бакалавр 2019.XLS        Самооцінювання 014.01.pdf 

ВІдгуки та рецензії на ОП

Відгук Іващенко Т..JPG       Відгук Курман Л..JPG        Відгук Левін І..pdf        Відгук Негра Н.pdf 

Рецензія Нищета В..pdf       Рецензія Рускуліс Л..pdf    


  Обов'язкові компоненти

Філософія.pdf 

Іноземна мова.doc 

Історія України та української культури.pdf 

Екологія.pdf 

Безпека життєдіяльності.pdf

Iнформаційні технології в галузі.pdf 

Педагогіка.pdf 

Психологія.pdf 

Вікова фізіологія і валеологія.pdf 

Основи наукових досліджень.pdf 

Вступ до мовознавства.pdf 

Вступ до літературознаства.pdf 

Практикум з української мови.pdf 

Історія мови (старослов’янська мова, історична граматика української мови, історія української літературної мови)

Сучасна українська літературна мова

Історія української літератури

Фольклор і дитяча література.pdf 

Виразне читання.pdf 

Зарубіжна література.pdf 

Література та літературна критика укр. діаспори.pdf 

Українська діалектологія.pdf 

Літературне краєзнавство pdf

Методика викладання української мови.pdf 

Методика викладання української літератури.pdf

Стилістика української мови.pdf 

Загальне мовознавство.pdf 

Теорія літератури.pdf

Курсові роботи з фахових дисциплін

Навчальна практика

Виробнича практика

Підготовка до атестації та атестація здобувачів вищої освіти

Фізичне виховання.pdf  


ОНП 014 Середня освіта.pdf (791.9 Kb)

ОПП 014 Середня освіта 2018.doc (529.5 Kb)

ОПП 014 Середня освіта 2019.doc (525.5 Kb)

Перелік вибіркових навчальних компонент 
за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (Українська мова і література)"
для голосування студентів ІІ-ІV курсів
денної і заочної форми навчання

Група 212 

ВК 4 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) / Практика усного та писемного мовлення (польська мова)
ВК 5 Практична граматика англійської мови / Практична граматика польської мови
ВК 9 Ділова англійська мова / Ділова польська мова

Група 312 

ВК 1 Правознавство / Політологія / Україна в Європі і світі
ВК 2 Економіка / Соціологія / Історія світової культури
ВК 6 Діловодство (загальне, кадрове, юридичне, управлінське) / Медійна жанрологія / Теорія і практика англійської мови (історія мови, лексикологія)
ВК 3 Етимологія української мови / Еристика / Історичні теми українських письменників (заочна форма навчання)

Група 412 

2.3.3. Наукова обробка документів / Наукова обробка видань / Медіаправо
2.3.4. Типологія помилок / Редакторський практикум / Практикум з редагування, перекладу і трансформації текстів
2.3.7. Соціолінгвістика / Література діаспори
2.3.8. Технологія сучасного уроку української мови / Інноваційний урок української літератури
2.3.9. Текстознавство / Психолінгвістика

Група 451 

2.2.2. Історія мови (історія української літературної мови)
2.2.3. Теорія мови і літератури + Теорія мови і літератури
2.3.3. Країнознавство Великої Британії та США / Сучасна англомовна література
2.3.6Інноваційний урок української літератури / Літературна компаративістика
2.3.7. Стилістика української мови