035 Філологія (українська мова та література) Бакалавр

Оновлено: 19.02.2021

 035 Філологія (українська мова і література) першого (бакалаврського) освітнього рівня

Відомості про самооцінювання ОП

Відомості про самооцінювання ОП 035 Філологія (укр.м. і літ.).pdf (613.4 Kb)


Освітньо-професійні програми

ОПП Філологія 035 (укр.мова та літ.) бак. 2020.pdf (903.2 Kb)

ОПП 035 Філологія (укр.мова та літ.) бак 2017.pdf (988 Kb)

Навчальні плани

Навчальний план 2020.pdf (797.6 Kb)

Навчальний план 2017.pdf (690.6 Kb)

Рецензії, обговорення, відгуки про ОПП 035 Філологія (українська мова і література) першого бакалаврського) освітнього рівня

Рецензія Калька М..pdf (612.6 Kb)

Рецензія Селіванової О..pdf (539.6 Kb)

Рецензія Ковалевської Т..PDF (230.8 Kb)

Скористайтеся, будь ласка, покликанням та візьміть участь у обговоренні проєкту  ОПП першого бакалаврського рівня спец. 035.Філологія (Українська мова та література)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRjBAsPK6yvukyOB6Wwex2ynWmqaJdG6zZLDsUaq-n0oSKuA/viewform?usp=sf_link

Відгуки на ОПП 035 Філологія (Українська мова та література) (2).pdf (24 Kb)

Витяги з протоклів кафедр про Перегляд ОП, про участь стейкголдерів та студентів у засіданнях кафедр

Витяг з протоколу 23.08.2019 Перегляд ОП 035.pdf (283.4 Kb)

Витяг з протоколу ПЕРЕГЛЯД ОП 13 від 08 червня 2020.pdf (302.4 Kb)

Витяг з протоколу каф.мовозн. 4.від 11.11.19 курс.р БАКАЛАВР.pdf (278.5 Kb)

Витяг з протоколу каф.мовозн. 11.від 13.04.20 подання на перев БАКАЛАВР.pdf (285.4 Kb)

Обов"язкові компоненти ОПП 2017 р. (Робочі програми)

1.1.1. Філософія.docx (1).pdf (380.9 Kb)

1.1.1. НМКД Філософія .docx.pdf (194.6 Kb)

1.1.2 Іноземна мова.docx.pdf (246.9 Kb)

НМКД 1 1.2. Іноземна мова 17.pdf (2.7 Mb)

1.1.3. Історія України та української культури.docx .pdf (378.8 Kb)

 НМКД1.1.3.  Історія України та української культури docx.pdf (251.5 Kb)

1.2.1. Екологія.pdf (797.6 Kb)

НМКД 1.2.1. Екологія.pdf (815.7 Kb)

1.2.2. Інформаційні технології в галузі.pdf (516.2 Kb)

НМКД 1.2.2. Інформаційні технології в галузі.pdf (4.5 Mb)

1.2.3. Педагогіка.pdf (7.3 Mb)

НМКД 1.2.3 Педагогіка.PDF (27.1 Mb)

1.2.4. Психологія.pdf (16.9 Mb)

НМКД 1.2.4. Психологія. pdf (22.3 Mb)

1.2.5._Вікова фізіологія та_валеологія.docx.pdf (391.6 Kb)

НМКД 1.2.5 Вікова фізіологія та веалеологія .doc .pdf (176.8 Kb)

1.2.6 Основи наук досліджень .docx .pdf (154.4 Kb)

НМКД 1.2.6. Основи наукових досліджень .docx.pdf (153.9 Kb)

1.2.7 Вступ до мовознавства. docx.pdf (223.3 Kb)                                                   

НМКД 1.2.7. Вступ до мовознавства.docx.pdf (409.8 Kb)

1.2.8. Вступ до літературознавства.docx.pdf (254.6 Kb)

НМКД 1.2.7  Вступ до літературознавства.docx.pdf (187.7 Kb)

1.3.1. Безпека життєдіяльності .docx .pdf (326.7 Kb)

1.3.1. НМКД 1.3.1. Безпека життєдіяльності docx.pdf (127.4 Kb)

1.3.2. Практикум з української мови.docx.pdf (294.4 Kb)

НМКД 1.3.2 Практикум з української мови.docx.pdf (347 Kb)

1.3.3. Історія мови (старослов’янська мова) .docx.pdf (234.2 Kb)

НМКД 1.3.3.Історія мови (Старослов"янська мова) docx.pdf (222.5 Kb)

1.3.3. Історія мови (Історична граматика української мови).docx.pdf (182.7 Kb)  

НМКД 1.3.3. Історія мови (Історична граматика) .docx.pdf (833.9 Kb)

1.3.3.Історія мови (Історія української літературної мови).docx.pdf (180.4 Kb)

НМКД 1.3.3. Історія мови (Історія української літературної мови).docx.pdf (347.7 Kb)

1.3.4. Фольклор і дитяча література.docx.pdf (253.7 Kb)

НМКД 1.3.4. Фольклор і дитяча література.docx.pdf (147.1 Kb)

1.3.5. СУЛМ Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія.docx.pdf (313.4 Kb)

НМКД 1.3.5. СУЛМ Фонетика...Орфографія.docx.docx.pdf (297.4 Kb)

1.3.5. СУЛМ Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір.docx.pdf (364.3 Kb)

НМКД 1.3.5. СУЛМ Лексикологія...Словотвір docx.pdf (301.5 Kb)

1.3.5. СУЛМ Морфологія .docx.pdf (462.8 Kb)

НМКД 1.3.5. СУЛМ (2 курс Морфологія) .doc.pdf (474.2 Kb)

1.3.5. СУЛМ. Синтаксис. Просте речення.docx.pdf (254.9 Kb)

НМКД 1.3.5 Синтаксис простого речення.docx.pdf (386.3 Kb)

1.3.5. СУЛМ Сладне речення.docx.pdf (470.1 Kb)

НМКД 1.3.5 Складне речення .docx.pdf (194.7 Kb)

1.3.6. Історія української літератури (Х-ХVІІІ ст.).docx.pdf (264.4 Kb)

НМКД 1.3.6. Історія української літератури (Х-ХVІІІ ст.).docx.pdf (444.9 Kb)

1.3.6. Історія української літератури (І пол. ХІХ ст.).docx.pdf (248.3 Kb)

НМКД 1.3.6. Історія української літератури (І пол.ХІХ ст.).docx.pdf (759.8 Kb)

 1.3.6. Історія української літератури (к. ХІХ - поч ХХ ст.).docx.pdf (284.4 Kb)

НМКД 1.3.6 Історія української літератури (кінця ХІХ - початку ХХ ст.).docx.pdf (165.8 Kb)

1.3.6. Історія української літератури (І пол. ХХ ст.).docx.pdf (245.9 Kb)

НМКД 1.3.6 Історія української літератури ( І пол. ХХ ст.).docx.pdf (156.2 Kb)

1.3.6 Історія української літератури (2 пол. ХХ ст.).docx .pdf (334.5 Kb)

1.3.7. Історія зарубіжної літератури .pdf (746.7 Kb)

НМКД 1.3.7. Історія зарубіжної літератури.pdf (749.7 Kb)

1.3.7.Історія зарубіжної літератури.pdf (1.1 Mb)

НМКД 1.3.7. Історія  зарубіжної літератури.pdf (954.9 Kb)

1.3.8. Українська діалектологія. docx.pdf (192.9 Kb)

НМКД 1.3.8. УкраїнсЬка діалектологія .docx.pdf (489.8 Kb)

1.3.9. Ділова українська мова.docx.pdf (394.4 Kb)

1.3.9. НМКД Ділова укр. мова.docx.pdf (432.2 Kb)

1.3.10 Методика викл. укр.мови.docx.pdf (224.2 Kb)

1.3.10. НМКД Методика викладання української мови.docx.pdf (449.2 Kb)

1.3.11. Методика викладання української мовиdocx.pdf (242.7 Kb)

НМКД 1.3.11 Методика викладання української літератури.docx.pdf (103.5 Kb)

1.3.12 Стилістика української мови11.docx.pdf (215.5 Kb)

НМКД 1.3.12.Стилістика української мови .docx.pdf (276.1 Kb)

1.3.13. Теорія мови і літератури (7 семестр) docx.pdf (133.1 Kb)

НМКД 1.3.1.Теорія мови і літератури (7семестр).docx.pdf (234.2 Kb)

1.3.13 Теорія мови і літератури (8 семестр).docx.pdf (263.8 Kb)

НКМД 1.3.13. Теорія мови і літератури (8 семестр).doc.pdf (236.6 Kb)

Вибіркові компоненти ОПП 2017р. (Робочі програми)


2.2.1. Загальне і спеціальне документознавство.docx.pdf (312 Kb)

НМКД 2.2.1. Загальне і спеціальне документознавство.docx.pdf (194.4 Kb)

2.2.1.Масова комунікація та інформація.docx.pdf (216.9 Kb)

НКМД 2.2.1. Масова комунікація.doc.pdf (263.8 Kb)

2.3.1. Друковані видання .docx.pdf (254.6 Kb)

НМКД 2.3.1. Друковані видання.docx.pdf (135.8 Kb)

2.3.1.Медіаграмотність.docx.pdf (190 Kb)

2.3.2. Діловодство.docx.pdf (176 Kb)

НМКД 2.3.2.Діловодство.docx.pdf (282.3 Kb)

2.3.2. Газетно-журнальні жанри .docx.pdf (240.8 Kb)

НМКД 2.3.2. Газетно-журнальні жанри .doc.docx.pdf (404.7 Kb)

2.3.3. Наукова обробка документів.docx.pdf (182.6 Kb)

НМКД 2.3.3.Наукова обробка документів .docx.pdf (224.6 Kb)

2.3.3. Медіаправо.docx.pdf (196.8 Kb)

НМКД 2.3.3. Медіаправо.docx.pdf (159.5 Kb)

2.3.4. Типологія помилок .docx.pdf (255.8 Kb)

НМКД 2.3.4.Типологія помилок docx.pdf (114.7 Kb)

2.3.4. Практикум з редагування, перекладу і трансформації медіатекстів.docx.pdf (242.1 Kb)

НМКД 2.3.4 Практикум з редагування, перекладу і трансформації медіатекстів.docx.pdf (206.9 Kb)

2.3.5. Літературне краєзнавство.docx.pdf (277.8 Kb)

НКМД 2.3.5. Літературне краєзнавство.doc.pdf (388 Kb)

2.3.5. Міфологічні і неоміфологічні школи у літературознавстві.docx.pdf (279.5 Kb) 

НМКД 2.3.5. Міфологічні і неоміфологічні школи у літературознавстві.docx.pdf (243.9 Kb)

2.3.6. Етимологія української мови.docx.pdf (138.2 Kb)

НМКД 2.3.6 Етимологія української мови .docx.pdf (316.5 Kb)

2.3.6. 2.3.6. Культура українського  мовлення.docx.pdf (220.6 Kb)

НМКД 2.3.6  Культура українського  мовлення.docx.pdf (253 Kb)

2.3.7. Література діаспори.docx.pdf (248.9 Kb)

НМКД 2.3.7 Література діаспори .docx.pdf (270.1 Kb)

2.3.7. Літературна компаративістика.docx.pdf (214.6 Kb)

НМКД 2.3.7 Літературна компаративістика.docx.pdf (115.1 Kb)

2.3.8. Соціолінгвістика.docx.pdf (208.8 Kb)

НМКД 2.3.8 Соціолінгвістика docx.pdf (219.7 Kb)

2.3.8.Виразне читання.docx.pdf (202.7 Kb)

НМКД 2.3.8.Виразне читання .docx.pdf (148.2 Kb)

2.3.9. Психолінгвістика.docx.pdf (267.4 Kb)

НМКД 2.3.9. Психолінвістика.docx.pdf (226.4 Kb)

2.3.9. Текстознавство.docx.pdf (141.7 Kb)

НМКД2.3.9. Текстознавсто.docx.pdf (195.9 Kb)

Обов"язкові компоненти ОПП 2020 р. (Силабуси (1 курс))

ОК 2 Історія України та української культури.docx.pdf (329.3 Kb)

ОК 3 Іноземна мова 1 курс docx.pdf (263.3 Kb)

ОК 3 НМКД Іноз мова .docx.pdf (565.4 Kb)

ОК 4 Безпека життєдіяльності .docx.pdf (221.1 Kb)

ОК 5 Фізичне виховання.docx.pdf (267.6 Kb)

ОК 6 Інформаційні технології в галузі.pdf (949.7 Kb)

НМКД ОК 6 Сучасні нформаційні технологіїі.pdf (4.5 Mb)

ОК 8. Практикум з української літератури (1 сем.) docx.pdf (206.3 Kb)

ОК 8 Практикум з української літератури (2 сем.).pdf (623.6 Kb)

НМКД ОК 8. Практикум з українськоїлітератури НМКД.docx.pdf (148.2 Kb)

ОК 10 Вступ до мовознавства (1).docx.pdf (264.4 Kb)

НМКД ОК 10  Вступ до мовознавства.docx.pdf (409.8 Kb)

ОК 11 Вступ до літ-зн-ва .docx .pdf (536.3 Kb)

НМКД  ОК 11 Вступ до літ-зн-ва. .docx.pdf (192.2 Kb)

ОК 11 Орфографічний практикум.docx.pdf (253 Kb)

НМКД ОК 11 Орфографічний практикум docx.pdf (189.7 Kb)

ОК 13 Культура українського  мовлення.docx .pdf (208.7 Kb)

 НМКД ОК 13  Культура українського  мовлення.docx.pdf (253 Kb)

ОК 15 Фольклор і дитяча література.docx.pdf (256.1 Kb)

НМКД ОК 15 Фольклор і дитяча література.docx.pdf (147.1 Kb)

ОК 14 Старослов"янська мова .docx.pdf (248.4 Kb)

НМКД ОК 14 Старослов"янська мова docx.pdf (222.5 Kb)

ОК 16 Сучасна українська  літературна мова. Фонетика... Орфографія .docx.pdf (277.2 Kb)

НМКД ОК 16. СУЛМ Фонетика...Орфографія docx.pdf (302.3 Kb)

ОК 16 Сучасна українська літературна мова. Лексикологія...Словотвір .docx.pdf (252.4 Kb)

НМКД ОК 16. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія...Словотвір.docx.pdf (304.6 Kb)

ОК 17 Історія укр.літ. (Х-ХVІІІ ст.) .docx.pdf (257.8 Kb)

НМКД ОК 17 Історія укр. літ. (Х-XVІІІ ст.).docx.pdf (555.4 Kb)

ОК 17 Історія укр.літ. (І пол. ХІХ ст.).docx.pdf (268.6 Kb)

НМКД ОК 17 Історія укр. літ. (І пол. ХІХ ст.)..docx.pdf (346.4 Kb)

ОК 18 Основи літературно-художнього редагування.docx.pdf (211.8 Kb)

НМКД ОК 18 Основи літературно-художнього редагування.docx.pdf (467.8 Kb)

 

Новий Модуль Документ

Оновлено: 10.02.2021

Програма державної атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти

Програма Атестації здобувачів 035 Філологія (укр.м. та літ.) 2020.pdf (1.3 Mb)

Оновлено: 10.02.2021

Наскрізна програма практик 2020-2021 н.р.

2021_ Наскрізна_бак. 2.docx.pdf (721.4 Kb)

  Бази практик

Гельветика.pdf (449.3 Kb)

Паспорти баз практик 2019-2020 н.р..pdf (409.7 Kb)