035 Філологія (українська мова) Аспірантура

Оновлено: 09.09.2020

«Філологія (українська мова)»

Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальністю 035 Філологія

галузі знань 03 Гуманітарні науки

ОНП 035 Філологія (українська мова) 2019.pdf 

«Філологія (українська мова)»

Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальністю 035 Філологія

галузі знань 03 Гуманітарні науки

ОНП 035 Філологія 2016.pdf