ОП 035 Філологія (Українська мова та література) другого (магістерського) рівня

Оновлено: 22.10.2020

Освітньо-професійні програми і навчальні плани

Відгуки, рецензії, обгоровення ОПП 035 Філологія (Українська мова та література) другого (магістерського) рівня

Обов’язкові компоненти ОПП 2019-2020 н.р. (робочі програми)

Вибіркові компоненти ОПП 2019-2020 н.р. (робочі програми)

Обов’язкові компоненти ОПП 2020-2021 н.р.

ОК 1 Основи наукової комунікації іноземними мовами

ОК 2 Філософія та методологія науки

ОК 3 Педагогіка і психологія вищої школи

ОК 4 Методика викладання української мови у закладі вищої освіти

ОК 5 Методика викладання української літератури у закладі вищої освіти

ОК 6 Лінгвістичний аналіз тексту

ОК 7 Напрями сучасного літературознавства

ОК 8 Сучасна українська література

ОК 9 Проблемні питання граматики

ОК 10 Виробнича практика

ОК 11 Переддипломна практика

ОК 12 Атестація здобувачів вищої освіти

Вибіркові компоненти ОПП 2020-2021 н.р.

ВК 1 Дисципліна вільного вибору студента (за електронним каталогом на віртуальному сайті ХДУ)

ВК 2.1. Дериваційний синтаксис

ВК 2.2. Інтелектуальна власність

ВК 3.1. Індексування наукових видань

ВК 3.2. Гендерні аспекти сучасної української прози

ВК 4.1. Практичний курс перекладу англійськмовних текстів

ВК 4.2. Методологія і методи лінгвістичних досліджень

ВК 4.3. Сучасні наукові лінгвістичні парадигми

ВК 5.1. Гендерна лінгвістика

ВК 5.2. Урбанолінгвістичні студії

ВК 6.1. Жанри віртуальної літератури

ВК 6.2. Інтермедіальні студії

ВК 7.1. Порівняльна лексикологія української та англійської мови

ВК 7.2. Комунікативна лінгвістика

ВК 7.3. Сучасна українська фантастична проза