Студентське наукове товариство

Оновлено: 06.12.2019

 

Науково-дослідницька діяльність студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки й виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу.

Важливим напрямом діяльності Наукового Товариства є участь студентів в  олімпіадах, науково-практичних конференціях й семінарах, які є пріоритетними  напрямами організації науково-дослідної роботи та дають змогу студентам не тільки апробувати результати власних наукових досліджень, але й сприяють розширенню світогляду та їх всебічному розвитку, встановленню творчих й особистих контактів з однодумцями із провідних вишів України. Студенти мають змогу представити широкій науковій громадськості результати власних досліджень завдяки наявності наукових видань: «Студентські наукові студії», «Магістерські студії».

 Залучення студентів до участі у проведенні наукових досліджень є одним із засобів підготовки й виховання майбутніх фахівців. На нашому факультеті це завдання вирішується завдяки наявності значної кількості наукових об’єднань,а саме: «Актуальні напрями сучасної лінгвістики» (керівник – Димитренко Л.В.), «Структурно-семантичний, лінгвокультурологічний та когнітивно-дискурсивний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови» (керівник – Солдатова С.М.), «Функціонально-семантичний, когнітивний, комунікативно-прагматичний та соціокультурний аспекти романських мов у синхронії та діахронії» (керівник – Єрмоленко І.І.), «Актуальні проблеми слов’янської філології» (керівники – Руденко Л.М., Михайловська Г.О.), «Функціонально-семантичний, когнітивний, комунікативно-прагматичний та соціокультурний аспекти романських мов у синхронії та діахронії» (керівник – Єрмоленко І.І.), «Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі» (керівники – Колкунова В.В., Шелдагаєва Г.О.), «Сучасні тенденції в філології» (керівник – Шапошник О.М.).

Ми щиро сподіваємось на подальші успіхи наших студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених. Нехай об’єднання їхніх зусиль сприяє розв’язанню актуальних проблем сучасної науки!

З повагою, Наукове Товариство ФІФ

 

Склад ради Наукового Товариства Факультету іноземної філології

за 2019-2020 н.р.

Напрямок

Обов’язки

П.І.П.

(група)

Посада

 

Голова ради

 

Організація студентської наукової роботи на ФІФ, визначення складу ради НТ, проведення засідань, підготовка звіту за підсумками навчального року, підготовка та проведення заходів Дня Науки

 

 

Сергеєва Р.П.

(431 група)

 

Голова ради НТ ФІФ

 

Заступник голови ради

 

 

Допомога голові ради НТ в організації студентської наукової роботи на факультеті, здійснення контролю за виконанням членами ради НТ своїх обов’язків та доручень

 

 

 

Зима Є.М.

(301 група)

 

Заступник голови ради НТ ФІФ

 

Секретар ради.

Сектор студентських конференцій та наукових публікацій

 

Надання практичної допомоги у підготовці планів та звітів наукових заходів ради НТ ФІФ.

Організація звітних науково-практичних конференцій факультету, підготовка програми конференцій, інформування студентів ФІФ про науково – практичні конференції у ВНЗ України

 

 

 

Сікорська А.А.

(381 група)

 

Секретар ради НТ ФІФ.

Відповідальний за сектор

 

 

Сектор олімпіад

 

 

Організація першого університетського туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей, підведення підсумків олімпіад

 

 

Калашнік А.М.

(221- М група)

 

Відповідальний за сектор

 

Сектор підготовки студентських наукових робіт

 

Організація внутрішнього конкурсу студентських наукових робіт, підведення підсумків конкурсу, надання інформації щодо оформлення наукових робіт

 

 

Компанієць А.А.

(391 група)

 

Відповідальний за сектор

 

Сектор наукових обʼєднань

 

Організація наукових об’єднань

 

Репейнік Д.Р.

(381 група)

 

Відповідальний за сектор

 

 

 

 

План  роботи

ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ФІФ

на 2019/20 н.р.

 

Заходи

Терміни проведення

Відповідальні

 

1.

Засідання наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених

ФІФ

Другий четвер місяця

15:00, ауд. 206

 

Сергеєва Р.П.

 

 

2.

Обговорення та затвердження плану роботи НТ ФІФ на 2018/19 н.р.

 

Листопад 2019 р. на засіданні ради НТ ФІФ

 

 

Сергеєва Р.П.

 

 

3.

Організація роботи студентів у складі наукових об’єднань, створених на кафедрах ФІФ

Листопад 2019 р.

 

 Репейнік Д.Р.

 

4.

Інформування студентів, молодих учених і аспірантів ФІФ про можливість участі у наукових заходах, що плануються у ВНЗ та наукових установах України та за кордоном

Протягом року

 

Сергеєва Р.П.

Репейнік Д.Р.

 

 

5.

Упорядкування інформаційного стенду ради НТ ФІФ

Протягом I семестру

Сергеєва Р.П.

 

6.

Оновлення сторінки НТ ФІФ на офіційному сайті ХДУ

Протягом начального року

Сергеєва Р.П.

 

7.

Інформування молодих учених та аспірантів ФІФ з питань можливостей публікацій наукових праць у журналах, що входять до наукометричних баз «SCOPUS», «IndexCopernicus», «Web of Science» та ін.

Протягом начального року

Сергеєва Р.П.

Репейнік Д.Р.

 

8.

Участь в університетському турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Листопад 2019 р. – травень2020 р.

Сергеєва Р.П.

Шилова К.О.

 

9.

Участь в університетському етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей

Грудень 2019 р. –

 травень 2020 р.

Сергеєва Р.П.

Калашнік А.М.

 

10.

Надсилання кращих наукових робіт студентів-переможців університетського туру  Конкурсу до базових вишів

Відповідно до наказу МОН України

Ліхошерстова В.Г.

 

11.

Відрядження студентів до ВНЗ України для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з природничих, технічних та гуманітарних наук

Відповідно до наказу МОН України

Ліхошерстова В.Г.

 

12.

Надсилання анкет учасників ІІ етапу Олімпіади до базових вишів

Відповідно до наказу МОН України

Калашнік А.М.

 

13.

Відрядження студентів до ВНЗ України для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

Відповідно до наказу МОН України

 

Калашнік А.М.

 

14.

Видання електронного збірника наукових праць студентів «Студентські наукові студії»

Грудень 2019 р.

 

Сергеєва Р.П.

Сікорська А.А.

 

 

15.

Участь в урочистій зустрічі ректорату університету з переможцями Конкурсів та Олімпіад

Травень 2019 р.

Рада НТ ФІФ

 

16.

Участь у Фестивалі науки в ХДУ

За окремим графіком (травень 2019 р.)

Рада НТ ФІФ

 

17.

Висвітлення результатів науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ФІФ

за 2019/20 н.р.

Травень 2019 р. на засіданні ради НТ ФІФ

 

Сергеєва Р.П.

 

 

 

Затверджено на засіданні ради НТ ФІФ (протокол № 3 від 01.11.2019 р.)

 

 

  

Інформація для студентів

Оновлено: 15.04.2020

Загальні питання організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті

Основним документом, який регламентує організацію освітнього процесу в нашому університеті є Положення про організацію освітнього процесу у ХДУ

Про академічну доброчесність

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Херсонського державного університету.docx (66.2 Kb) 

Матеріали, які стосуються питань дотримання академічної доброчесності, зібрані у відповідному розділі Академічна доброчесність сайту ХДУ.

Про підготовку кваліфікаційних робіт

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт).docx (80.2 Kb) - чинна редакція, зі змінами, внесеними наказом №1144-Д від 28.12.2019.