Рішення щодо рекомендації до зарахування

Оновлено: 01.09.2020

1 курс БАКАЛАВР  бюджет денна форма навчання

012 Дошкільна освіта бакалавр денна бюджет.pdf (197.4 Kb)

013 Початкова освіта бакалавр денна бюджет.pdf (195 Kb)

 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) бакалавр денна бюджет.pdf (191.2 Kb)

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) бакалавр денна бюджет.pdf (184.7 Kb)

014.021 Середня освіта (Англійська, німецька мова і література) бакалавр денна бюджет.pdf (188.7 Kb)

014.022 Середня освіта (Німецька, англійська мова і література) бакалавр денна бюджет.pdf (188.5 Kb)

014.023 Середня освіта (Французька, англійська мова і література) бакалавр денна бюджет.pdf (190.3 Kb)

014.024 Середня освіта (Іспанська, англійська мова і література) бакалавр денна бюджет.pdf (188.4 Kb)

014.025 Середня освіта (Російська, англійська мова і література) бакалавр денна бюджет.pdf (189.9 Kb)

014.03 Середня освіта (Історія) бакалавр денна бюджет.pdf (186.5 Kb) 

014.04 Середня освіта (Математика) бакалавр денна бюджет.pdf (188.9 Kb)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) бакалавр денна бюджет.pdf (188.5 Kb)

014.06 Середня освіта (Хімія) бакалавр денна бюджет.pdf (186.6 Kb)

014.07 Середня освіта 9Географія) бакалавр денна бюджет.pdf (183.9 Kb)

014.08 Середня освіта (Фізика) бакалавр денна бюджет.pdf (192.2 Kb)

014.09 Середня освіта (Інформатика) бакалавр денна бюджет.pdf (187.5 Kb)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) бакалавр денна бюджет.pdf (186.1 Kb)

014.11 Середня освіта (Фізична культура) бакалавр денна бюджет.pdf (191.5 Kb)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) бакалавр денна бюджет.pdf (187.7 Kb)

016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) бакалавр денна бюджет.pdf (191 Kb)

016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) бакалавр денна бюджет.pdf (188 Kb)

017 Фізична культура і спорт денна.pdf (182.4 Kb)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація бакалавр денна бюджет.pdf (189.8 Kb)

024 Хореографія бакалавр денна бюджет.pdf (185.4 Kb)

025 Музичне мистецтво бакалавр денна бюджет.pdf (183.5 Kb)

032 Історія та археологія бакалавр денна бюджет.pdf (181.5 Kb)

035.01 Філологія (Українська мова та література) бакалавр денна бюджет.pdf (186.3 Kb)

035.041 Філологія (Германьскі мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська бакалавр денна бюджет.pdf (196.4 Kb)

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) бакалавр денна бюджет.pdf (182.3 Kb)

051 Економіка бакалавр денна бюджет.pdf (179.9 Kb)

053 Психологія бакалавр денна бюджет.pdf (190.8 Kb)

061 Журналістика бакалавр денна бюджет.pdf (181.8 Kb)

 072 ФІнанси, банківська справа та страхування бакалавр денна бюджет.pdf (184.3 Kb)

 073 Менеджмент бакалавр денна бюджет.pdf (178.8 Kb)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність бакалавр денна бюджет.pdf (185.3 Kb)

081 Право бакалавр денна бюджет.pdf (181.9 Kb)

091 Біологія бакалавр денна бюджет.pdf (183.2 Kb)

 101 Екологія бакалавр денна бюджет.pdf (182.2 Kb)

102 Хімія бакалавр денна бюджет.pdf (180.5 Kb)

103 Науки про Землю бакалавр денна бюджет.pdf (182.9 Kb)

121 Інженерія програмного забезпечення бакалавр денна бюджет.pdf (188.4 Kb)

122 Комп'ютерні науки бакалавр денна бюджет.pdf (186.2 Kb)

126 Інформаційні системи та технології бакалавр денна бюджет.pdf (189.2 Kb)

 222 Медицина магістр денна бюджет.pdf (181.3 Kb)

226 Фармація, промислова фармація бакалавр денна бюджет.pdf (186.7 Kb)

227 Фізична терапія, ерготерапія бакалавр денна бюджет.pdf (193.5 Kb)

231 Соціальна робота бакалавр денна бюджет.pdf (181.9 Kb)

241 Готельно-ресторанна справа бакалавр денна бюджет.pdf (178.8 Kb)

242 Туризм бакалавр денна бюджет.pdf (181.7 Kb)

1 курс БАКАЛАВР  бюджет заочна форма навчання

012 Дошкільна освіта бакалавр заочна бюджет.pdf (183.7 Kb)

013 Початкова освіта бакалавр заочна бюджет.pdf (182.4 Kb)

 

1 курс Бакалавр (квота-2)

денна форма

016 Спеціальна освіта денна.pdf (185.5 Kb)

017 Фізична культура і спорт денна.pdf (182.4 Kb)

035.041 Філологія (Геманські мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська денна.pdf (186.9 Kb)

053 Психологія денна.pdf (182.1 Kb)

081 Право денна.pdf (177.8 Kb)

121 Інженерія програмного забезпечення денна.pdf (183.8 Kb)

126 Інформаційні системи та технології денна.pdf (184.5 Kb)

226 Фармація, промислова фармація денна.pdf (182.6 Kb)

227 Фізична терапія, ерготерапія денна.pdf (183.5 Kb)

242 Туризм денна.pdf (181.7 Kb)

 

заочна форма

226 Фармація, промислова фармація заочна.pdf (181.4 Kb)


 

1 курс МАГІСТР  бюджет денна форма навчання

012 Дошкільна освіта магістр денна бюджет.pdf (118.6 Kb)

013 Початкова освіта магістр денна бюджет.pdf (119.5 Kb)

014.021 Середня освіта (англійська мова і література) магістр денна бюджет.pdf (119 Kb)

014.03 Середня освіта (історія) магістр денна бюджет.pdf (113.5 Kb)

014.04 Середня освіта (Математика) магістр денна бюджет.pdf (114.7 Kb)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) магістр денна бюджет.pdf (120 Kb)

014.07 Середня освіта (Географія) магістр денна бюджет.pdf (115.5 Kb)

014.08 Середня освіта (Фізика) магістр денна бюджет.pdf (114.7 Kb)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) магістр денна бюджет.pdf (115.4 Kb)

014.11 Середня освіта (Фізична культура) магістр денна бюджет.pdf (117.4 Kb)

015.37 Професійна освіта магістр денна бюджет.pdf (119 Kb)

016.01 Спеціальна освіта (логопедія) магістр денна бюджет.pdf (116 Kb)

016.02 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка) магістр денна бюджет.pdf (117 Kb)

017 Фізична культура і спорт магістр денна бюджет.pdf (116.3 Kb)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація магістр денна бюджет.pdf (115.2 Kb)

024 Хореографія магістр денна бюджет.pdf (113.1 Kb)

025 Музичне мистецтво магістр денна бюджет.pdf (113 Kb)

032 Історія та археологія магістр денна бюджет.pdf (112.2 Kb)

034 Культурологія магістр денна бюджет.pdf (111.3 Kb)

 035.01 Філологія (Українська мова та література) магістр денна бюджет.pdf (114.1 Kb)

035.034 Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно)), перша-російська магістр денна бюджет.pdf (114.9 Kb)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська магістр денна бюджет.pdf (115.6 Kb)

035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-німецька магістр денна бюджет.pdf (118.3 Kb)

035.051 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша-іспанська магістр денна бюджет.pdf (116.9 Kb)

035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша-французька магістр денна бюджет.pdf (114.8 Kb)

051 Економіка магістр денна бюджет.pdf (110.2 Kb)

053 Психологія магістр денна бюджет.pdf (112.6 Kb)

061 Журналістика магістр денна бюджет.pdf (110.7 Kb)

 071 Облік і оподаткування магістр денна бюджет.pdf (111.9 Kb)

073 Менеджмент магістр денна бюджет.pdf (110.7 Kb)

081 Право магістр денна бюджет.pdf (110.7 Kb)

091 Біологія магістр денна бюджет.pdf (115.1 Kb)

091 Біологія (Ботаніка) магістр денна бюджет.pdf (115.4 Kb)

101 Екологія магістр денна бюджет.pdf (110.2 Kb)

102 Хімія магістр денна бюджет.pdf (111.4 Kb)

103 Науки про Землю магістр денна бюджет.pdf (115.2 Kb)

106 Географія магістр денна бюджет.pdf (111.7 Kb)

121 Інженерія програмного забезпечення магістр денна бюджет.pdf (116 Kb)

122 Комп'ютерні науки магістр денна бюджет.pdf (113 Kb)

126 Інформаційні системи та технології магістр денна бюджет.pdf (116.4 Kb)

227 Фізична терапія, ерготерапія магістр денна бюджет.pdf (113.1 Kb)

231 Соціальна робота магістр денна бюджет.pdf (111.2 Kb)

241 Готельно-ресторанна справа магістр денна бюджет.pdf (111.5 Kb)

242 Туризм магістр денна бюджет.pdf (109.7 Kb)

281 Публічне управління та адміністрування магістр денна бюджет.pdf (112.8 Kb)

 1 курс МАГІСТР  бюджет заочна форма навчання

 012 Дошкільна освіта магістр заочна бюджет.pdf (113.7 Kb)

013 Початкова освіта магістр заочна бюджет.pdf (113.6 Kb)

014.03 сер.освіта (історія) магістр заочна бюджет.pdf (113.2 Kb)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) магістр заочна бюджет.pdf (114.2 Kb)

014.06 Середня освіта (Хімія) магістр заочна бюджет.pdf (113.6 Kb)

014.07 Середня освіта (Географія) магістр заочна бюджет.pdf (114.1 Kb)

014.11 Середня освіта (Фізична культура) магістр заочна бюджет.pdf (112.5 Kb)

016.01 Спеціальна освіта (логопедія) магістр заочна бюджет.pdf (114.7 Kb)

016.02 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка) магістр заочна бюджет.pdf (116.4 Kb)

032 Історія та археологія магістр заочна бюджет.pdf (111.8 Kb)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська магістр заочна бюджет.pdf (115.7 Kb)

122 Комп'ютерні науки магістр заочна бюджет.pdf (110.8 Kb)