Оновлено: 19.08.2017

 1 курс СВО БАКАЛАВР (на основі ПЗСО) КОНТРАКТ

Факультет біології, географії та екології

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 014.05 Середня освіта (біологія), денна форма навчання.pdf (114 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 014.05 Середня освіта (біологія), заочна форма навчання.pdf (102.7 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 014.07 Середня освіта (географія), денна форма навчання.pdf (106.2 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 014.07 Середня освіта (географія), заочна форма навчання.pdf (97.6 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 091 Біологія, денна форма навчання.pdf (107.5 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 091 Біологія, заочна форма навчання.pdf (102.2 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 101 Екологія, денна форма навчання.pdf (112 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 101 Екологія, заочна форма навчання.pdf (96 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 103 Науки про Землю, денна форма навчання.pdf (101.8 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 103 Науки про Землю, заочна форма навчання.pdf (94.7 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 106 Географія, денна форма навчання.pdf (104.8 Kb)

Список рекомендованих, 1 курс,бакалав, 106 Географія, заочна форма навчання.pdf (97.3 Kb)

Факультет дошкільної та початкової освіти

до денна кнтракт.pdf (113.9 Kb)

до заочна контракт.pdf (107.2 Kb)

По денна контракт.pdf (127.6 Kb)

По заочна контракт.pdf (106.6 Kb)

Факультет економіки і менеджменту

ЕП бакалавр контракт денна.pdf (116.5 Kb)

ЕП бакалавр контракт заочна.pdf (102 Kb)

ЕТ бакалавр контракт денна.pdf (101.4 Kb)

ЕТ бакалавр контракт заочна.pdf (95 Kb)

М бакалавр контракт денна.pdf (106.3 Kb)

М бакалавр контракт заочна 2.pdf (93.2 Kb)

М бакалавр контракт заочна.pdf (103.3 Kb)

МЕВ бакалавр контракт денна.pdf (107.1 Kb)

МЕВ бакалавр контракт заочна.pdf (100.5 Kb)

ПТБ бакалавр контракт денна.pdf (102.8 Kb)

ПТБ бакалавр контракт заочна.pdf (98.5 Kb)

ФБСС бакалавр контракт денна.pdf (108.3 Kb)

ФБСС бакалавр контракт заочна.pdf (101.4 Kb)

Факультет іноземної філології

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) денна бакалавр.pdf (108.4 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) заочна бакалавр.pdf (99 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, німецька) денна бакалавр.pdf (107.9 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література іспанська, англійська) денна бакалавр.pdf (105.1 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література російська, англійська) денна бакалавр.pdf (98.5 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література російська, українська) денна бакалавр.pdf (96.6 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література французька, англійська) денна бакалавр.pdf (107.5 Kb)

014.02 Середня освіта (мовва і література німецька, англійська) денна бакалавр.pdf (104.9 Kb)

014.02 Середня освіта(мова і література англійська, російська) денна бакалавр.pdf (102.7 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури(переклад включно) (англійська) денна бакалавр.pdf (109.4 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури(переклад включно) (переклад) денна бакалавр.pdf (109.4 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури(переклад включно) (переклад) заочна бакалавр.pdf (104.7 Kb)

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) денна бакалавр.pdf (105.5 Kb)

Факультет культури та мистецтв

культурология 1к денна к.pdf (106.4 Kb)

культурология 1к заочка контр.pdf (100.2 Kb)

музика 1к денна к.pdf (97.9 Kb)

музика 1к заочка к.pdf (92.9 Kb)

отм 1к денна к.pdf (105.8 Kb)

отм 1к заочка к.pdf (94.8 Kb)

хореография 1к денна к.pdf (100.9 Kb)

Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму

Рекоменд (1).pdf (101.4 Kb)

Рекоменд (10).pdf (105.2 Kb)

Рекоменд (2).pdf (111.6 Kb)

Рекоменд (3).pdf (104.5 Kb)

Рекоменд (4).pdf (99.8 Kb)

Рекоменд (5).pdf (92.2 Kb)

Рекоменд (6).pdf (100.2 Kb)

Рекоменд (7).pdf (107.5 Kb)

Рекоменд (8).pdf (105.4 Kb)

Рекоменд (9).pdf (105.7 Kb)

Рекоменд.pdf (114.2 Kb)

Факультет психології, історії та соціології

Історія та археологія денна.pdf (109.5 Kb)

Історія та археологія заочна.pdf (103.4 Kb)

Психологія денна.pdf (122.8 Kb)

Психологія заочна.pdf (115.5 Kb)

Середня освіта історія денна.pdf (115.7 Kb)

Середня освіта Історія заочна.pdf (101.7 Kb)

Соціальна педагогіка денна.pdf (116.1 Kb)

Соціальна педагогіка заочна.pdf (103.6 Kb)

Соціальна робота денна.pdf (119.6 Kb)

Соціальна робота заочна.pdf (107.5 Kb)

Соціологія денна.pdf (115.1 Kb)

Соціологія заочна.pdf (105.2 Kb)
Факультет технології та сфери обслуговування

014.10 Середня освіта дена форма.pdf (101.9 Kb)

014.10 Середня освіта заочна форма.pdf (94.2 Kb)

015.18 Професійна освіта денна форма.pdf (102.4 Kb)

015.18 Професійна освіта заочна форма.pdf (96.7 Kb)

015.20 Професійна освіта денна форма.pdf (67.6 Kb)

015.20 Професійна освіта заочна форма.pdf (95.2 Kb)

182 Технології легкої промисловості денна форма.pdf (101.2 Kb)

241 Готельно-ресторана справа денна форма.pdf (104.8 Kb)

241 Готельно-ресторанна справа заочна форма.pdf (106.4 Kb)

Факультет фізики, математики та інформатики

рекомендовані 1к бакалавр 014.04 середня освіта (математика) денна.pdf (111.6 Kb)

014.10 Середня освіта заочна форма.pdf (94.2 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 014.04 середня освіта (фізика) денна.pdf (105.8 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 014.09 середня освіта (інформатика) денна.pdf (105.6 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 014.09 середня освіта (інформатика) заочна.pdf (93.4 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 051 економіка (економічна кібернетика) денна.pdf (106.8 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 104 фізика та астрономія денна.pdf (97 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 104 фізика та астрономія заочна.pdf (93.1 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 111 математика денна.pdf (98.4 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 111 математика заочна.pdf (91.4 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 121 інженерія програмного забезпечення денна.pdf (113.7 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 121 інженерія програмного забезпечення заочна.pdf (94 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 122 комп'ютерні науки денна.pdf (112.6 Kb)

рекомендовані 1к бакалавр 122 комп'ютерні науки заочна.pdf (96 Kb)

Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 середня освіта (фізична культура) 1 курс денна.pdf (111.2 Kb)

014.11 середня освіта (фізична культура) 1 курс заочна.pdf (105.4 Kb)

017 фізична культура і спорт 1 курс денна.pdf (110.9 Kb)

Факультет філології та журналістики

Рекомендація 1 курс, бакалавр, 014.01 Середня освіта (українська мова і література), денна, контракт.pdf (110.1 Kb)

Рекомендація 1 курс, бакалавр, 014.01 Середня освіта (українська мова і література), заочна, контракт.pdf (97.8 Kb)

Рекомендація 1 курс, бакалавр, 014.01 Середня освіта (українська, англійська мова та література), денна, контракт.pdf (105.2 Kb)

Рекомендація 1 курс, бак, 035.01 Філологія (укр мова та літ), денна, контракт.pdf (107.6 Kb)

Рекомендація 1 курс, бакалавр, 061 Журналістика, денна, контракт.pdf (115.6 Kb)

Рекомендація 1 курс, бакалавр, 061 Журналістика, заочна, контракт.pdf (99.2 Kb)

Юридичний факультет

Юридичний ф-т 081. Право денна контракт.pdf (116.7 Kb)

Юридичний ф-т 081. Право заочна контракт.pdf (109.4 Kb)

 Юридичний ф-т 293. Міжнародне право денна контракт.pdf (106.4 Kb)

Юридичний ф-т 293. Міжнародне право заочна контракт.pdf (102.4 Kb)

1 курс Рекомендація до зарахування на денну форму навчання БЮДЖЕТ - 1 курс ПЗСО співбесіда бюджет.pdf (95.3 Kb)

1 курс СВО БАКАЛАВР (на основі ПЗСО)

Факультет біології, географії та екології

014.05.Середня освіта (біологія), денна форма навчання, бакалавр.pdf (102.2 Kb)

014.07 Середня освіта (географія), денна форма навчання, бакалавр.pdf (100.3 Kb)

091 Біологія, денна форма навчання, бакалавр.pdf (98 Kb)

101 Екологія, денна форма навчання, бакалавр.pdf (96.2 Kb)

103 Науки про Землю, денна форма навчання, бакалавр.pdf (97 Kb)
Факультет дошкільної та початкової освіти

ДО денна.pdf (102.4 Kb)

ДО заочна.pdf (94.8 Kb)

По денна.pdf (106.3 Kb)

По заочна.pdf (93.9 Kb)
Факультет економіки і менеджменту

економіка підприємства бакалавр денна бюджет.pdf (93.2 Kb)

економічна теорія бакалавр денна бюджет.pdf (93.2 Kb)

менеджмент бакалавр денна бюджет.pdf (97.7 Kb)

менеджмент бакалавр заочна бюджет.pdf (94.1 Kb)

підприємництво, торгівля та біржова діяльність бакалавр денна бюджет.pdf (95.8 Kb)

Фінанси банківська справа та страхування бакалавр денна бюджет.pdf (93.1 Kb)
Факультет іноземної філології

014.02 Седедня освіта (мова і література (англійська, російська)денна бакалавр.pdf (98.3 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література (англійська,німецька) денна бакалавр.pdf (101.5 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) денна бакалавр.pdf (103.1 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) заочна бакалавр.pdf (93 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література іспанська, англійська) денна бакалавр.pdf (98.5 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська) денна бакалавр.pdf (98.7 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література російська , українська)денна бакалавр.pdf (94.3 Kb)

014.02 Середня освіта (мова і література французька, англійська) денна бакалавр.pdf (100.8 Kb)

014.02 Середня освіта( мова і література російська, англійська)денна бакалавр.pdf (95.1 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (переклад) денна бакалавр.pdf (95.1 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури(переклад включно) (англійська) денна бакалавр.pdf (96.3 Kb)

Факультет культури та мистецтв

1к культурология.pdf (92.6 Kb)

1к музика.pdf (96.6 Kb)

1к отм.pdf (100.3 Kb)

1к хореография.pdf (96.6 Kb)

Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму

014,06 д.pdf (92.5 Kb)

016 д.pdf (102.7 Kb)

016 з.pdf (96.4 Kb)

227 д.pdf (95.9 Kb)

227 з.pdf (96.6 Kb)

242 д.pdf (93.7 Kb)

Факультет психології, історії та соціології

014 Середня освіта історія.pdf (105.1 Kb)

032 Археологія.pdf (96.2 Kb)

053 Психологія.pdf (104.2 Kb)

054 соціологія.pdf (97.3 Kb)

231 Соц.пед.pdf (102.6 Kb)

231 соц.роб..pdf (105 Kb)
Факультет технології та сфери обслуговування

Готельно-ресторанна справа.pdf (94.2 Kb)

професійна освіта (Технологія виробництва).pdf (101.4 Kb)

Професійна освіта (транспорт).pdf (99.3 Kb)

Середня освіта.pdf (98.3 Kb)

Технології легкої промисловості.pdf (92.6 Kb)

Факультет фізики, математики та інформатики

рекомендовані на бюджет 1к 014.04 середня освіта (математика).pdf (98.1 Kb)

рекомендовані на бюджет 1к 014.08 середня освіта (фізика).pdf (100.5 Kb)

рекомендовані на бюджет 1к 014.09 середня освіта (інформатика).pdf (100.9 Kb)

рекомендовані на бюджет 1к 121 інженерія програмного забезпечення.pdf (98.7 Kb)

рекомендовані на бюджет 1к 122 комп'ютерні науки.pdf (97.1 Kb)
Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 середня освіта (фізична культура) (1 курс ПЗСО).pdf (101.9 Kb)

017 фізична культура і спорт (1 курс ПЗСО).pdf (101.1 Kb)

Факультет філології та журналістики

Рекомендація до зарахування 014.01 Середня освіта (українська мова і література), бакалавр, денна, бюджет.pdf (104.7 Kb)

Рекомендація до зарахування 014.01 Середня освіта (українська, англ. мова і література), бакалавр, денна, бюджет.pdf (100.5 Kb)

Рекомендація до зарахування 035 Філологія (українська мова та література), бакалавр, денна, бюджет.pdf (99.6 Kb)

Рекомендація до зарахування 061 Журналістика, бакалавр, денна, бюджет.pdf (99 Kb)

Юридичний факультет

Юридичний ф-т 1 курс бакалавр 081. Право бюджет заочна.pdf (93.2 Kb)

Юридичний ф-т 1 курс бакалавр 081. Право денна бюджет.pdf (95.1 Kb)

 1 курс скорочений термін СВО БАКАЛАВР (на основі ОКР молодший спеціаліст)

Факультет дошкільної та початкової освіти

скорочений термін ДО бюджет.pdf (89.3 Kb)

скорочений термін ДО контракт.pdf (89.7 Kb)

скорочений термін ПО бюджет.pdf (85.4 Kb)

скорочений термін ПО контракт.pdf (90.1 Kb)
Факультет фізичного виховання та спорту

скорочений термін 014.11 середня освіта (фізична культура).pdf (88.7 Kb)

скорочений термін 017 фізична культура і спорт.pdf (90.5 Kb)

 Рекомендація СВО МАГІСТР

Факультет біології, географії та екології

рекомендації на бюджет, денна форма навчання, 014.05 Середня освіта (біологія), магістр.pdf (84.3 Kb)

рекомендації на бюджет, денна форма навчання, 014.07 Середня освіта (географія), магістр.pdf (82 Kb)

рекомендації на бюджет, денна форма навчання, 091 Біологія (Ботаніка), магістр.pdf (84.8 Kb)

рекомендації на бюджет, денна форма навчання, 091 Біологія, магістр.pdf (82 Kb)

рекомендації на бюджет, денна форма навчання, 101 Екологія, магістр.pdf (83.4 Kb)

рекомендації на бюджет, заочна форма навчання, 014.05 Середня освіта (біологія), магістр..pdf (82.4 Kb)

рекомендації на бюджет, заочна форма навчання, 014.07 Середня освіта (географія), магістр.pdf (82 Kb)

рекомендації на бюджет, заочна форма навчання, 091 Біологія, магістр.pdf (81.8 Kb)

рекомендації на контракт, денна форма навчання, 014.05 Середня освіта (біологія), магістр.pdf (81.8 Kb)

рекомендації на контракт, денна форма навчання, 091 Біологія (Ботаніка), магістр.pdf (80.1 Kb)

рекомендації на контракт, денна форма навчання, 014.07 Середня освіта (географія) магістр.pdf (79.9 Kb)

рекомендації на контракт, денна форма навчання, 091 Біологія, магістр.pdf (81.1 Kb)

рекомендації на контракт, денна форма навчання, 101 Екологія, магістр.pdf (81.8 Kb)

рекомендації на контракт, денна форма навчання, 103 Науки про Землю, магістр.pdf (82.6 Kb)

рекомендації на контракт, денна форма навчання, 106 Географія, магістр.pdf (82.8 Kb)

рекомендації на контракт, заочна форма навчання, 014.05 Середня освіта (біологія), магістр.pdf (80.7 Kb)

рекомендації на контракт, заочна форма навчання, 091 Біологія, магістр.pdf (80.5 Kb)

рекомендації на контракт, заочна форма навчання, 101 Екологія, магістр.pdf (85 Kb)

рекомендації на контракт, заочна форма навчання, 106 Географія, магістр.pdf (82.2 Kb)

рекомендація на контракт, заочна форма навчання, 014.07 Середня освіта (географія), магістр.pdf (81.8 Kb)

Факультет дошкільної та початкової освіти

до маг ден бюджет.pdf (85.4 Kb)

до маг ден контракт.pdf (79.1 Kb)

до маг зв бюджет.pdf (83.5 Kb)

до маг зв контракт.pdf (86.1 Kb)

по маг ден бюджет.pdf (86.3 Kb)

по маг ден контракт.pdf (82.8 Kb)

по маг зв бюджет.pdf (83.8 Kb)

по маг зв контракт.pdf (86.9 Kb)
Факультет економіки і менеджменту

Б-А маг денна бюджет.pdf (81.6 Kb)

Б-А маг заочна контракт.pdf (80.3 Kb)

ЕП маг денна бюджет.pdf (83.5 Kb)

ЕП маг денна контракт.pdf (83.1 Kb)

ЕП маг заочна бюджет.pdf (81.6 Kb)

ЕП маг заочна контракт.pdf (84.6 Kb)

ЕТ маг денна бюджет.pdf (83.5 Kb)

ЕТ маг денна контракт.pdf (80.8 Kb)

ПУА маг денна бюджет.pdf (82.6 Kb)

ПУА маг заочна контракт.pdf (82.7 Kb)

УНЗ маг денна бюджет.pdf (83 Kb)

УНЗ маг денна контракт.pdf (82.9 Kb)

УНЗ маг заочна контракт.pdf (83.7 Kb)

Факультет іноземної філології

014.02 Середня освіта (мова та література англійська) д магістр бюджет.pdf (84.9 Kb)

014.02 Середня освіта (мова та література англійська) д. магістр контракт.pdf (81.6 Kb)

014.02 Середня освіта (мова та література англійська) заочна магістр бюджет.pdf (83 Kb)

014.02 Середня освіта (мова та література англійська) заочна магістр контракт.pdf (85.7 Kb)

035.03 Філологія (слов'янські мови та літератури (переклад включно) (російська) магістр бюджет.pdf (81.8 Kb)

035.03 Філологія (слов'янські мови та літератури (переклад включно) (російська) магістр денна контракт.pdf (81.6 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська) контракт.pdf (82 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська)магістр бюджет.pdf (83.7 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (німецька) магістр бюджет.pdf (83.2 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (німецька) магістр д контракт.pdf (81.6 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (німецька) магістр заочна контракт контракт.pdf (82.7 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (переклад) денна магістр контракт.pdf (82.7 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (переклад) магістр бюджет.pdf (81.2 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (переклад) заочна магістр контракт.pdf (82.8 Kb)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (переклад) д магістр бюджет.pdf (84.7 Kb)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) (іспанська) магістр д контракт.pdf (81 Kb)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) (іспанська) магістр заочна контракт.pdf (81 Kb)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) (іспанська).pdf д магістр бюджет.pdf (80.9 Kb)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) (іспанська).pdf заочна магістр бюджет.pdf (80.8 Kb)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) (французька) магістр бюджет.pdf (81.5 Kb)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) (французька) магістр д контракт.pdf (80.9 Kb)

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) магістр контракт.pdf (81.5 Kb)

Факультет культури та мистецтв

культурология денна.pdf (82.2 Kb)

культурология заочка.pdf (81.3 Kb)

музика денна.pdf (82.6 Kb)

музика заочка.pdf (81.3 Kb)

отм денна.pdf (83.6 Kb)

отм заочка.pdf (84.1 Kb)

хореография денна.pdf (84.2 Kb)

хореография заочна.pdf (84.5 Kb)

Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму

Рекомендація до магістратури Спеціальна освіта денна бюджет.pdf (85.5 Kb)

Рекомендація до магістратури Спеціальна освіта денна контракт.pdf (80.7 Kb)

Рекомендація до магістратури Спеціальна освіта заочна бюджет.pdf (83.4 Kb)

Рекомендація до магістратури Спеціальна освіта заочна контракт.pdf (84.4 Kb)

Рекомендація до магістратури Туризм денна бюджет.pdf (82.7 Kb)

Рекомендація до магістратури Туризм денна контракт.pdf (82.4 Kb)

Рекомендація до магістратури Туризм заочна контракт.pdf (83.9 Kb)

Рекомендація до магістратури Фізична терапія денна бюджет.pdf (84.1 Kb)

Рекомендація до магістратури Фізична терапія денна контракт.pdf (80.9 Kb)

Рекомендація до магістратури Фізична терапія заочна контракт.pdf (84.7 Kb)

Рекомендація до магістратури Хімія денна бюджет.pdf (81.1 Kb)

Рекомендація до магістратури Хімія денна контракт.pdf (82 Kb)

Рекомендація до магістратури Хімія заочна бюджет.pdf (81.4 Kb)

Рекомендація до магістратури Хімія заочна контракт.pdf (82.1 Kb)

Факультет психології, історії та соціології

ДФН бюдж. Істор.та археол..pdf (82 Kb)

ДФН бюдж.Психологія.pdf (83.9 Kb)

ДФН бюдж.Сер.осв.(істор.).pdf (83.2 Kb)

ДФН бюдж.Соц.пед.pdf (83.9 Kb)

ДФН бюдж.Соц.роб.pdf (83.4 Kb)

ДФН контр. Істор.та археол..pdf (81.5 Kb)

ДФН контр. Психологія.pdf (83.3 Kb)

ДФН контр.Соц.пед.pdf (79.6 Kb)

ДФН контр.Соц.роб.pdf (81.1 Kb)

ЗФН бюдж. Сер.осв. (істор).pdf (82.7 Kb)

ЗФН бюдж. Соц.пед.pdf (81 Kb)

ЗФН бюдж. Соц.роб.pdf (80.9 Kb)

ЗФН контр. Психологія.pdf (85 Kb)

ЗФН контр. Сер.осв.(істор.).pdf (82.3 Kb)

ЗФН контр. Соц.пед.pdf (84.2 Kb)

ЗФН контр. Соц.роб..pdf (83.8 Kb)
 Факультет технології та сфери обслуговування

Готельно-ресторанна справа денна.pdf (84 Kb)

Готельно-ресторанна справа заочна.pdf (83 Kb)

професійна освіта денна.pdf (83 Kb)

професійна освіта заочна.pdf (79.7 Kb)

середня освіта денна.pdf (82.5 Kb)

середня освіта заочна.pdf (82.9 Kb)

Факультет фізики, математики та інформатики

рекомендація 5 курс (денна бюджет).pdf (86.3 Kb)

рекомендація 5 курс (денна контракт).pdf (82.9 Kb)

рекомендація до зарахування 5 курс (заочна контракт).pdf (85.1 Kb)

Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 Середня освіта (фізична культура) денна.pdf (85.1 Kb)

014.11 Середня освіта (фізична культура) заочна.pdf (84.5 Kb)

017 Фізична культура і спорт (денна).pdf (82.9 Kb)

Факультет філології та журналістики
Рекомендація магістри, 035 Філологія (українська мова та література), денна, бюджет.pdf (84.5 Kb)

Рекомендація магістри, 035 Філологія (українська мова та література), денна, контракт.pdf (83.8 Kb)

Рекомендація магістри, 035 Філологія (українська мова та література), заочна, бюджет.pdf (81.1 Kb)

Рекомендація магістри, 035 Філологія (українська мова та література), заочна, контракт.pdf (84.8 Kb)

Рекомендація магістри, 061 Журналістика, денна, бюджет.pdf (81.8 Kb)

Рекомендація магістри, 061 Журналістика, денна, контракт.pdf (82.5 Kb)

Рекомендація магістри, 061 Журналістика, заочна, контракт.pdf (82 Kb)

Юридичний факультет

Юридичний ф-т Магістратура 262. Правоохоронна діяльність Денна.pdf (86.6 Kb)

Юридичний ф-т Магістратура 262. Правоохоронна діяльність Заочна.pdf (86 Kb)

Юридичний ф-т МАГІСТРИ Право ДЕННА.pdf (71.4 Kb)

Юридичний ф-т МАГІСТРИ Право ЗАОЧНА.pdf (74 Kb)

2-3 курс СВО БАКАЛАВР (на основі здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня освіти)

2 курс рекомендация загальна.pdf (119.1 Kb)

3 курс рекомендация.pdf (99.4 Kb)