Рішення щодо рекомендації до зарахування

Оновлено: 03.08.2021

1 курс БАКАЛАВР  бюджет денна форма навчання

 012 Дошкільна освіта 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (195.9 Kb)

013 Початкова освіта 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (199.7 Kb)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (193.3 Kb)

014.03. Середня освіта (Історія) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (187.7 Kb)

014.04 Середня освіта (математика) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (189.3 Kb)

014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (189.7 Kb)

014.07 Середня освіта (географія) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (186.2 Kb)

014.08 Середня освіта (фізика) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (186.3 Kb)

014.09 Середня освіта (інформатика) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (189.3 Kb)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (185.3 Kb)

014.11 Середня освіта(Фізична культура) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (189.5 Kb)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (188.1 Kb)

016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (192.1 Kb)

016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (185.5 Kb)

017 Фізична культура і спорт 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (191.4 Kb)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1 курс бакалавр бюджет.pdf (189.8 Kb)

024 Хореографія 1курс бакалавр бюджет.pdf (182.8 Kb)

025 Музичне мистецтво 1 курс бакалавр бюджет.pdf (182.2 Kb)

032 Історія та археологія 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (181.5 Kb)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (196.3 Kb)

053 Психологія 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (186.4 Kb)

061 Журналістика 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (181.1 Kb)

072 Фінанси, банківська справа та страхування 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (186.4 Kb)

073 Менеджмент 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (181.8 Kb)

081 Право 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (181.4 Kb)

091 Біологія 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (185.6 Kb)

101 Екологія 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (182.8 Kb)

102 Хімія 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (182.1 Kb)

104 Фізика та астрономія 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (185.1 Kb)

121 Інженерія програмного забезпечення 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (191.6 Kb)

122 Компютерні науки 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (187.2 Kb)

126 Інформаційні системи та технології 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (188.7 Kb)

222 Медицина 1 курс магістр бюджет.pdf (183.8 Kb)

226 Фармація, промислова фармація 1 курс бакалавр бюджет.pdf (186.5 Kb)

227 Фізична терапія, ерготерапія 1 курс бакалавр бюджет.pdf (186.5 Kb)

241 Готельно-ресторанна справа 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (180.2 Kb)

242 Туризм 1 курс бакалавр денна бюджет.pdf (178 Kb)

1 курс БАКАЛАВР  бюджет заочна форма навчання

012 Дошкільна освіта 1 курс бакалавр заочна бюджет.pdf (187.5 Kb)

013 Початкова освіта 1 курс бакалавр заочна бюджет.pdf (185.5 Kb)

 

 

1 курс МАГІСТР  бюджет денна форма навчання

 012 Дошкільна освіта 1 курс магістр денна бюджет.pdf (182.5 Kb)

013 Початкова освіта 1 курс магістр денна бюджет.pdf (185.1 Kb)

014.03 Середня освіта (Історія) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (180.3 Kb)

014.04 Середня освіта (Математика) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (183.1 Kb)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (184.8 Kb)

014.06 Середня освіта (Хімія) 1 курс магістр заочна бюджет.pdf (179 Kb)

014.07 Середня освіта (Географія) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (181.7 Kb)

014.08 Середня освіта (Фізика) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (183.8 Kb)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (185.2 Kb)

014.11 Середня освіта( Фізична культура)1 курс магістр денна бюджет.pdf (185.5 Kb)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (184.5 Kb)

016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (181.8 Kb)

 016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (182.9 Kb)

017 Фізична культура і спорт 1 курс магістр денна бюджет.pdf (183.7 Kb)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1 курс магістр денна бюджет.pdf (185.6 Kb)

024 Хореографія 1 курс магістр денна бюджет.pdf (177.7 Kb)

025 Музичне мистецтво 1 курс магістр денна бюджет.pdf (180.9 Kb)

032 Історія та археологія 1 курс магістр денна бюджет.pdf (178.4 Kb)

034 Культурологія 1 курс магістр денна бюджет.pdf (176.9 Kb)

035.01 Філологія (Українська мова та література) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (184.5 Kb)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська 1 курс магістр денна бюджет.pdf (185.3 Kb)

035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька 1 курс магістр денна бюджет.pdf (186 Kb)

051 Економіка 1 курс магістр денна бюджет.pdf (176.4 Kb)

053 Психологія 1 курс магістр денна бюджет.pdf (181.2 Kb)

061 Журналістика 1 курс магістр денна бюджет.pdf (179.2 Kb)

071 Облік і оподаткування магістр денна бюджет.pdf (111.9 Kb)

073 Менеджмент 1 курс магістр денна бюджет.pdf (176.9 Kb)

091 Біологя 1 курс магістр денна бюджет.pdf (179.6 Kb)

091 Біологія (Ботаніка) 1 курс магістр денна бюджет.pdf (182.7 Kb)

101 Екологія1 курс магістр денна бюджет.pdf (178.3 Kb)

102 Хімія 1 курс магістр денна бюджет.pdf (177.9 Kb)

121 Інженерія програмного забезпечення магістр денна бюджет.pdf (116 Kb)

122 Комп'ютерні науки 1 курс магістр денна бюджет.pdf (182.8 Kb)

126 Інформаційні системи та технології 1 курс магістр денна бюджет.pdf (182.1 Kb)

227 Фізична терапія, ерготерапія 1 курс магістр денна бюджет.pdf (180.9 Kb)

231 Соціальна робота 1 курс магістр денна бюджет.pdf (181.3 Kb)

241 Готельно-ресторанна справа 1 курс магістр денна бюджет.pdf (178.1 Kb)

242 Туризм 1 курс магістр денна бюджет.pdf (177.1 Kb)

 1 курс МАГІСТР  бюджет заочна форма навчання

012 Дошкільна освіта1 курс магістр заочна бюджет.pdf (180.4 Kb)

013 Початкова освіта 1 курс магістр заочна бюджет.pdf (181.1 Kb)

014.04 Середня освіта (Математика) 1 курс магістр заочна бюджет.pdf (181.2 Kb)

016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) 1 курс магістр заочна бюджет.pdf (179.9 Kb)

016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) 1 курс магістр заочна бюджет.pdf (178.8 Kb)

231 Соціальна робота 1 курс магістр заочна бюджет.pdf (180.4 Kb)