Склад Наукового товариства

Оновлено: 03.06.2020

 

Глухов Іван Геннадійович


голова Наукового товариства, к.пед.н., декан факультету фізичного виховання та спорту

Дегтярьова Вікторія Ігорівна

заступниця голови Наукового товариства, студентка 5 курсу факультету іноземної філології

 

Богомолова Марина Юріївна 

секретарка Наукового товариства,к.пед.н.,

провідна фахівчиня відділу по роботі з обдарованою молоддю

 

 Склад Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених у 2019⁄2020 н. р.

 

ПІБ

Посада

Факультет біології, географії і екології

1.

Молікевич Роман Сергійович

голова наукового товариства факультету, к.геогр.н., асистент кафедри соціально-економічної географії

2.

Дармостук Валерій Вікторович

заступник голови Наукового товариства факультету, аспірант кафедри ботаніки

3.

Герасимчук Анастасія Миколаївна

секретарка наукового товариства, студентка 2 курсу магістратури

Педагогічний факультет

4.

Цюпак Ірина Миколаївна

голова Наукового товариства факультету,

к.пед.н., доцентка кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

5.

Гаран Марина Сергіївна

заступниця голови Наукового товариства факультету, к.пед.н., викладачка кафедри природничо-математичних дисциплін і логопедії

6.

Деменська Яна Володимирівна

секретарка Наукового товариства факультету, студентка 3 курсу, 351 групи

Факультет економіки і менеджменту

8.

Плєшівцева Анастасія Павлівна

голова Наукового товариства факультету, студентка 2 курсу, 291 групи

9.

Фурсік Владислава Валеріївна

секретарка Наукового товариства факультету, студентка 3 курсу, 391 групи

Факультет іноземної філології

10.

Кравченко Анастасія Володимирівна

голова Наукового товариства факультету, студентка 1 курсу магістратури

11.

Москвичова Оксана Анатоліївна

заступниця голови Наукового товариства факультету, к.філ.н., докторантка кафедри англійської мови та методики її викладання

12.

Сікорська Аліна Андріївна

секретарка Наукового товариства факультету, студентка 3 курсу, 381 групи

Факультет культури і мистецтв

13.

Максімішин Артем Сергійович

голова Наукового товариства факультету, аспірант Міжнародного гуманітарного університету, викладач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну

14.

Єніна Єлизавета Володимирівна

заступниця голови Наукового товариства факультету, студентка 2 курсу, 211 групи

15.

Меч Марія Володимирівна

секретарка Наукового товариства факультету, студентка 2 курсу 211 групи

Медичний факультет

16.

Лисенко Тетяна Сергіївна

голова Наукового товариства факультету, асистентка кафедри корекційної освіти  

17.

Кочмарьова Ірина Сергіївна

заступниця голови Наукового товариства факультету, студентка 4 курсу, 431 групи

18.

Щедра Олена Миколаївна

секретарка Наукового товариства факультету, студентка 3 курсу, 341 групи

Соціально-психологічний факультет

19.

Зубач Валерія Сергіївна

голова Наукового товариства факультету, студентка 3 курсу 331 групи   

20.

Шевчук Діана Юріївна

заступниця голови Наукового товариства факультету, студентка 3 курсу 331 групи

21.

Воротинцев Сергій Юрійович

секретар Наукового товариства, аспірант

Факультет комп’ютерних наук, фізики та математики

22.

Сосевич Олена Василівна

голова Наукового товариства факультету, студентка 3 курсу 311 групи 

23.

Л`яна Катерина Олегівна

заступниця голови Наукового товариства, студентка 3 курсу, 311 групи

24.

Зіновська Вікторія Олександрівна

секретарка Наукового товариства, студентка 1 курсу, 111 групи

Факультет фізичного виховання та спорту

25.

Глухов Іван Геннадійович

голова Наукового товариства університету, к.пед.н., декан факультету фізичного виховання та спорту

26.

Меньшикова Наталія Анатоліївна

 голова Наукового товариства факультету, викладачка кафедри Олімпійського та професійного спорту

 

Дробот Катерина Володимирівна

заступниця голови Наукового товариства факультету, магістрантка 221 групи

27.

Дробот Вероніка Юріївна

секретарка Наукового товариства факультету, магістрантка 221 групи

Факультет української філології та журналістики

28.

Сироткіна Ангеліна Валеріївна

голова Наукового товариства факультету, студентка 3 курсу, 351 групи

29.

Ратар Марія Сергіївна

заступниця голови Наукового товариства, студентка 3 курсу, 311 групи

30.

Ріпа Владислава Ігорівна

секретарка Наукового товариства факультету, студентка 3 курсу, 311 групи

Історико-юридичний факультет

31.

Лисенко Дмитро Миколайович

голова Наукового товариства факультету, студент 3 курсу, 331 групи

32.

Дмитренко Н.А.

заступник голови Наукового товариства факультету, аспірант кафедри галузевого права

33.

Корчагіна Анастасія Миколаївна

секретарка Наукового товариства факультету, аспірантка кафедри галузевого права

Загальноуніверситетська кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф.Є. Петухова

34.

Писларь Олександра Олегівна

голова Наукового товариства кафедри, аспірантка кафедри

Загальноуніверситетська кафедра світової літератури та культури

імені проф. О. Мішукова

35.

Крижна Анастасія Віталіївна

голова Наукового товариства кафедри, аспірантка кафедри

Загальноуніверситетська кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

36.

Петрик Артем Миколайович

голова Наукового товариства кафедри, к.і.н., старший викладач

Відділ по роботі з обдарованою молоддю

37.

Богомолова Марина Юріївна

секретарка Наукового товариства університету, к.пед.н., провідна фахівчиня відділу по роботі з обдарованою молоддю