2018

Оновлено: 22.04.2020

Держбюджетні науково-дослідні роботи, що виконуються в Херсонському державному університеті протягом 2018 року

1. «Методи комп’ютерної алгебри та інерційного модулювання в системах статичного аналізу та верифікації програмного забезпечення»  (№ державної реєстрації 0116U004732; науковий керівник - проф. М.С. Львов);

2. «Молекулярна філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто- та ліхенобіоти Північного Причорномор’я» (№ державної реєстрації 0116U004735;  науковий керівник -  проф.О.Є. Ходосовцев);

3. «Антропогенна трансформація фіторізноманіття Північного Причорномор’я: закономірності та можливості управління процесом»  (№ державної реєстрації 0117U003016; науковий керівник - проф. І.І. Мойсієнко).