2016

Оновлено: 22.04.2020

Держбюджетні науково-дослідні роботи, що виконуються у Херсонському державному університеті протягом 2016 року

1. “Методи комп’ютерної алгебри та інерційного модулювання в системах статичного аналізу та верифікації програмного забезпечення”  (№ державної реєстрації 0116U004732; науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. М.С.Львов);

2. “Молекулярна філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто- та ліхенобіоти Північного Причорномор’я” (№ державної реєстрації 0116U004735;  науковий керівник – д.б.н., проф. О.Є.Ходосовцев);

3. “Розроблення системи управління якістю електронних освітніх ресурсів вищих навчальних закладів” (№ державної реєстрації 0115U001128; науковий керівник –   д.п.н., проф.О.В.Співаковський);

4. “Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів освітньої сфери в контексті єдиного європейського простору” (№ державної реєстрації 0115U001127; науковий керівник – д.п.н., проф.В.Л.Федяєва);

5. “Процесна організація управління підприємствами сфери послуг в Україні” (№ державної реєстрації 0115U001129; науковий керівник –  д.екон.н., доц. Н.І.Соловйова).