2016

Оновлено: 22.04.2020

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах

 1. “Розробка змісту самостійної роботи студентів при вивченні хімічних дисциплін” (№ державної реєстрації 0113U002738; керівник – доц. О.Н.Речицький).
 2. “Лінгводидактична підготовка сучасного вчителя початкової школи” (№ державної реєстрації 0113U007835; керівник – доц. І.А.Нагрибельна).
 3. “Проблеми правового регулювання молодіжної політики в Україні” (№ державної реєстрації 0114U005544; керівник – проф. В.М.Стратонов).
 4. “Теоретичні і практичні аспекти процесу формування компетентної особистості учня з вадами психофізичного розвитку в системі корекційної освіти” (№ державної реєстрації 0115U001193; керівник – доц. С.Д.Яковлева).
 5.  “Актуальні проблеми регіональної еколого-валеологічної освіти” (№ державної реєстрації 0115U001717; керівник – доц. Т.І.Щербина).
 6. “Соціально-психологічні технології розвитку особистості” (№ державної реєстрації 0115U001718; керівник –  проф. О.Є.Блинова).
 7. “Поетика художнього тексту” (№ державної реєстрації 0115U001889; керівник – доц. А.В.Демченко).
 8. “Теоретико-методичні засади фізкультурно-оздоровчої роботи з різними групами населення” (№ державної реєстрації 0115U004401; керівник – доц. І.В.Маляренко).
 9. “Нові технології в шкільній, вузівській та післядипломній освіти” (№ державної реєстрації 0115U004402; керівник – проф. В.Д.Шарко).
 10. “Психологічні ресурси особистості в умовах суспільних трансформацій” (№ державної реєстрації 0116U004734; керівник – доц. Н.І.Тавровецька).
 11. “Теоретико-методичні засади формування інформаційної культури майбутніх фахівців в умовах сучасного університету” (№ державної реєстрації 0116U004733; керівник – проф. М.І.Шерман).
 12. “Формування та оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу підприємств” (№ державної реєстрації 0116U005125; керівник – доц. Н.А.Тюхтенко).
 13. “Стан та удосконалення закладів готельно-ресторанного господарства в курортній зоні Херсонської області за рахунок використання інноваційних технологій” (№ державної реєстрації 0116U005124; керівник – доц. І.О.Носова).
 14. “Інтелектуальна історія ХІХ-ХХ ст. та форми її презентації” (№  державної реєстрації 0116U005126; керівник – проф. В.М.Андрєєв).
 15. “Актуальні проблеми регіональної історії” (№ державної реєстрації 0116U005292; керівник – доц. Г.В.Цибуленко).
 16. “Український лінгводидактичний дискурс: нормативний аспект” (№  державної реєстрації 0116U006610; керівник – доц. С.А.Омельчук).
 17. “Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації” (№ державної реєстрації 0116U005791; керівник – доц. Є.А.Стрикаленко).
 18. “Теоретико-методичні засади формування мовної компетенції майбутніх фахівців-нефілологів у вищих навчальних закладах” (№ державної реєстрації 0116U005792; керівник – доц. Н.І.Чабан);
 19. “Мовно-мовленнєві одиниці німецької мови: Структура. Семантика. Функції. Історія” (№ державної реєстрації 0116U005790; керівник – доц. Н.В.Романова).
 20. “Функціонально-прагматичний, когнітивно-дискурсивний, лінгвокультурологічний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови” (№ державної реєстрації 0116U008711; керівник –  доц. С.М.Солдатова).