Контакти

Керівник відділу 

32-67-10 ( вн. 500)

Співробітники

Тел.: 32-67-12
Вн. тел.: 503, 505

Практика

Оновлено: 27.02.2020

Практична підготовка студентів Херсонського державного університету

Здійснюється шляхом проходження ними практики на відповідних підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними договорами або у структурних підрозділах університету, що забезпечують виконання програми практики.

Практика студентів є невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованих кадрів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, як загальних, так і фахових компетентностей за обраною спеціальністю.

Мета практики

Формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах професійної діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі обраної спеціальності.