Навчальний відділ

Оновлено: 22.12.2020

 


   За дорученням ректорату університету співробітники відділу здійснюють загальне керівництво, планування і контроль за освітнім процесом у ХДУ, надають факультетам організаційну й методичну допомогу в удосконаленні освітнього процесу, його методичного забезпечення на денній та заочній формах навчання, а також виконують інші доручення ректорату з питань, що пов’язані з організацією і проведенням освітнього процесу в ХДУ. 

Керівник відділу - Яценко Вікторія Федорівна

Співробітники відділу:

 


Горбаткова Ірина Антонівна


Провідний фахівець

Контакти: 


 Какама Катерина Олегівна


Фахівець ІІ категорії

Контакти: 


Гладко Катерина Сергіївна

Провідний фахівець 

Контакти:Мирончук Марія Олександрівна


Провідний фахівець

Контакти: 

 

Щербіна Наталя Миколаївна

Провідний фахівець 

Контакти: 

Корчагіна Анастасія Миколаївна

Провідний фахівець 

Контакти:

 

       

Документи

Оновлено: 07.12.2020

№ 789-Д Положення_про_організацію освітнього процесу_в_ХДУ .docx (174.6 Kb)

№ 592-Д Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ХДУ .doc (112 Kb)

№ 878-Д Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в ХДУ .docx (25.7 Kb)

№ 428-Д Положення про навчальний відділ .docx (33.5 Kb)

№ 953-Д Положення про кваліфікаційну роботу .docx (89.1 Kb)

№ 337-Д Положення про проведення практики студентів ХДУ 2017.doc (109 Kb)

 Положення про обрання студентами дисципліни за вибором.doc (62.5 Kb)

№ 1023-Д Порядок надання індивідуального графіку ХДУ .docx (23.5 Kb)

№ 803-Д Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ.docx (50.6 Kb)

№ 802-Д Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів у ХДУ.docx (39.3 Kb)

№ 800-Д Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату.docx (73.7 Kb)

№ 461-Д Тимчасовий порядок .docx (29.1 Kb)

Аналіз показників навантаження 2020_2021.pptx (214.8 Kb)

 

 Зразок оформлення індивідуального навчального плану здобувача

Індивідуальний навчальний план здобувача.docx (2.4 Mb) 

Графік освітнього процесу на 2020-2021 н.р.

Графік освітнього процесу на 2020-2021 н.р. .docx (68.6 Kb)