Відділ охорони праці та техніки безпеки

Оновлено: 15.03.2017

Відділ охорони праці  

Характеристика відділу

               Відділ охорони праці університету створений згідно із Законами України "Про охорону праці" і "Про  освіту" для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у процесі роботи, а  також забезпечення   здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

              Відділ охорони праці підпорядковується безпосередньо ректору університету.  Робота відділу організована відповідно до вимог Положення про службу охорони праці, затвердженого наказом ректора університету від 10.02.2011р. № 146-Д.

                Основні завдання відділу:

               - опрацювання ефективної системи управління охороною праці і забезпечення   здорових   і   безпечних  умов  навчально-виховного процесу в університеті та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень ректора університету з цих питань;

               - організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам та травматизму, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників і учасників навчально-виховного процесу;

               - вивчення та сприяння впровадженню у навчально-виховній процес досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників і учасників навчально-виховного процесу;

               - контроль за дотриманням працівниками і учасниками навчально-виховного процесу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в університеті;

               -  інформування та надання роз'яснень працівникам і учасникам навчально-виховного процесу університету з питань охорони праці.

 

               Спеціалісти відділу охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці, пожежної безпеки мають право:

               - видавати керівникам структурних підрозділів університету обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

               - вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

               - зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

               - подавати ректору університету подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

               Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише ректор університету.

               Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації університету.

 

Законодавство про охорону праці

            Законодавство про охорону праці складається з:

 

Основні нормативно-правові акти університету з питань охорони праці

  •      "Положення про систему управління охороною праці", затверджено наказом ректора університету від 25.03.2013р. № 319-Д
  •      "Положення про порядок проведення навчаня і перевірки знань з питань охорони праці", затверджено наказом ректора університету від 08.07.2011р. № 645-Д
  •      "Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці", затверджено наказом ректора університету від 26.01.2012р. № 91-Д
  •       "Положення про відділ охорони праці".doc (60.5 Kb) (60.5 Kb)

Контакти

Відділ охорони праці і техніки безпеки

Начальник відділу:  

Моргунов Євген Олександрович

 

 

Корпус № 6, каб. 102

вул. Університетська 4, 

 м. Херсон, 73003

Тел.: (0552) 32-67-52
Вн. тел.: 186
Email:

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Новин