Положення про відділ

Контакти

Гуманітарний відділ

73003, м. Херсон, вул. Університетська, 27

Головний корпус ХДУ, ауд. 269

Тел.: (0552) 32-67-14
Вн. тел.: 506
Email:

Гуманітарний відділ

Оновлено: 12.03.2019

 

   В 2011 році відділ гуманітарної та організаційно-виховної роботи було реорганізовано у гуманітарний відділ. Це структурний підрозділ університету, який підпорядковується безпосередньо проректору з  соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи. Керівник гуманітарного відділу — Жмак Лариса Анатоліївна. До складу відділу входять актова зала та студія звукозапису.

  Гуманітарна діяльність є важливим компонентом навчально-виховного процесу і здійснюється на основі Концепції національного виховання студентської молоді, що розроблена Колегією МОН України від 25.06.2009 року, Закону «Про вищу освіту» від 05.12.2012 року, Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті від 17.04.2002 року, Концепції розвитку національного виховання студентської молоді в ХДУ, Стратегії соціально-гуманітарної роботи ХДУ, актів Президента України щодо забезпечення та розвитку освіти, актів Кабінету Міністрів України, наказів, листів, інших актів Міністерства освіти і науки України, Статуту університету.

 ЗАВДАННЯ:

 • формування ключових морально-етичних засад сучасної молодої людини:
 • національно-патріотичної свідомості, розуміння громадянського обов’язку,
 • поваги до Конституції України, державної символіки, рідної мови;
 • духовної єдності поколінь;
 • основ моралі, милосердя, гуманності і толерантності;
 • підтримка позитивного іміджу, корпоративної культури, дотримання та розвиток традицій Університету;
 • демократизація виховного процесу, співпраця зі студентством, органами студентського самоврядування;
 • розвиток пізнавального інтересу та розширення культурно-просвітницького світогляду;
 • творча реалізація особистості, формування сценічної культури, втілення студентських культурно-мистецьких ініціатив;
 • виховання екологічної культури, пропаганда збереження навколишнього середовища, залучення до активної екологічної та природоохоронної діяльності;
 • вибудовування системи знань про європейську та національну освіту, світову культуру, що ґрунтується на національній естетиці та кращих надбаннях світового мистецтва;
 • налаштування на відповідальне ставлення до власного здоров’я, формування навичок і утвердження здорового способу життя;
 • сприяння формуванню професійної культури, розвиток пізнавального інтересу, готовність до застосування знань, умінь і навичок у практичній діяльності;

ФУНКЦІЇ:

 • організаційна (планування соціально-гуманітарної діяльності спільно із структурними підрозділами Університету, взаємодія з державними, міськими громадськими організаціями, соціально-виховними структурами);
 • координаційна (здійснення соціально-гуманітарної взаємодії структур навчально-виховного процесу Університету, координація їх діяльності);
 • соціальна (забезпечення системи соціально-педагогічного супроводу студентів соціальних категорій);
 • інформаційно-комунікативна (інформування студентської молоді про їх права та соціальні гарантії у межах навчально-виховного процесу);
 • прогностична (моніторинг щодо виявлення інтересів, потреб та запитів студентської молоді);
 • спортивно-оздоровча (пропаганда здорового способу життя).

 

Ми в соціальних мережах