Гуманітарний відділ

Оновлено: 21.10.2016

  В 2011 році відділ гуманітарної та організаційно-виховної роботи було реорганізовано у гуманітарний відділ. Це структурний підрозділ університету, який підпорядковується безпосередньо проректору з  соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи. Керівник гуманітарного відділу — Жмак Лариса Анатоліївна. До складу відділу входять актова зала та студія звукозапису.

  Гуманітарна діяльність є важливим компонентом навчально-виховного процесу і здійснюється на основі Концепції національного виховання студентської молоді, що розроблена Колегією МОН України від 25.06.2009 року, Закону «Про вищу освіту» від 05.12.2012 року, Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті від 17.04.2002 року, Концепції розвитку національного виховання студентської молоді в ХДУ, Стратегії соціально-гуманітарної роботи ХДУ, актів Президента України щодо забезпечення та розвитку освіти, актів Кабінету Міністрів України, наказів, листів, інших актів Міністерства освіти і науки України, Статуту університету.

 ЗАВДАННЯ:

 • формування ключових морально-етичних засад сучасної молодої людини:
 • національно-патріотичної свідомості, розуміння громадянського обов’язку,
 • поваги до Конституції України, державної символіки, рідної мови;
 • духовної єдності поколінь;
 • основ моралі, милосердя, гуманності і толерантності;
 • підтримка позитивного іміджу, корпоративної культури, дотримання та розвиток традицій Університету;
 • демократизація виховного процесу, співпраця зі студентством, органами студентського самоврядування;
 • розвиток пізнавального інтересу та розширення культурно-просвітницького світогляду;
 • творча реалізація особистості, формування сценічної культури, втілення студентських культурно-мистецьких ініціатив;
 • виховання екологічної культури, пропаганда збереження навколишнього середовища, залучення до активної екологічної та природоохоронної діяльності;
 • вибудовування системи знань про європейську та національну освіту, світову культуру, що ґрунтується на національній естетиці та кращих надбаннях світового мистецтва;
 • налаштування на відповідальне ставлення до власного здоров’я, формування навичок і утвердження здорового способу життя;
 • сприяння формуванню професійної культури, розвиток пізнавального інтересу, готовність до застосування знань, умінь і навичок у практичній діяльності;

ФУНКЦІЇ:

 • організаційна (планування соціально-гуманітарної діяльності спільно із структурними підрозділами Університету, взаємодія з державними, міськими громадськими організаціями, соціально-виховними структурами);
 • координаційна (здійснення соціально-гуманітарної взаємодії структур навчально-виховного процесу Університету, координація їх діяльності);
 • соціальна (забезпечення системи соціально-педагогічного супроводу студентів соціальних категорій);
 • інформаційно-комунікативна (інформування студентської молоді про їх права та соціальні гарантії у межах навчально-виховного процесу);
 • прогностична (моніторинг щодо виявлення інтересів, потреб та запитів студентської молоді);
 • спортивно-оздоровча (пропаганда здорового способу життя).

 Склад відділу:

       Гуманітарний відділ:

Жмак Лариса Анатоліївна - керівник гуманітарного відділу;

Радішевська Ольга Іванівна - фахівець другої категорії;

Клименко Ігор Миколайович - провідний фахівець гуманітарного відділу;

Ярьоменко Андрій Вікторович - провіднийфахівець гуманітарного відділу;

Сектор сприяння працевлаштуванню студентів і випускників:

Осауленко Тетяна Олексіївна - провідний фахівець;

Сектор "Український культурний центр":

Усатюк Валентина Федорівна - провідний фахівець;

Клименко Світлана Олександрівна - провідний фахівець;

Спортивний клуб:

Гунченко Валерій Віталійович - голова спортивного клубу;

Тренажерна зала:

Григорьєв Валерій Григорович - інструктор з фізичної культури.

Контактна інформація

Оновлено: 04.03.2013

73000 Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27

Тел. +380 552 32-67-14

Вн. тел. 506