Хто має право на соціальну стипендію?

Оновлено: 23.10.2018

Соціальні категорії, які мають право на отримання соціальної стипендії:

 1. Діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, а також студенти вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 3. Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 4. Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж досягнення ними 23 років);
 5. Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районні проведення антитерористичної операції;
 6. Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту;
 7. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж досягнення ними 23 років);
 8. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи;
 9. Студенти, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 10. Особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України;
 11. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки.

Зверніть увагу, отримувати соціальну стипендію мають право тільки ті студенти, які не отримують академічну стипендію, навчаються на денній формі навчання та за рахунок держбюджету. Діти-сироти мають право і на соціальну, і на академічну стипендії одночасно.

Що необхідно для отримання соціальної стипендії?

Оновлено: 23.10.2018

Для отримання соціальні стипендії студенти звертаються із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

-         прізвище, ім’я та по батькові;

-         число, місяць рік народження;

-         зареєстроване та фактичне місце проживання;

-         підстава для отримання соціальні стипендії.

Заява для отримання соціальної стипендії.docx (11.8 Kb)

До заяви додаються копії таких документів:

-         паспорта громадянина України;

-         свідоцтва про народження дитини;

-         ідентифікаційний номер;

-         студентського квитка.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

-         особи, зазначенні у пункті 1: копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленні батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленні батьківського піклування; копію свідоцтва про смерть батьків;

-         особи, зазначенні у пункті 2: копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

-         особи, зазначенні у пункті 3 і 11: довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи; акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р.; копію довідки медико-соціальної експертизи; копію свідоцтва про смерть батька (матері);

-         особи, зазначенні у пункті 4: копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка; довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

-         особи, зазначенні у пункті 5: копію свідоцтва про смерть батька (матері); документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим); копію довідки медико-соціальної експертизи;

-         особи, зазначенні у пункті 6: копію свідоцтва про смерть батька (матері); копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї  загиблого (померлого) ветерана війни; довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї  загиблого (померлого) ветерана війни;

-         особи, зазначенні у пункті 7: копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

-         особи, зазначенні у пункті 8: копію довідки медико-соціальної експертизи;

-         особи, зазначенні у пункті 9: довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

-         особи, зазначенні у пункті 10: копію розпорядження  Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

 

Законодавча база

Новий Кількість відвідувань