Перелік наукових фахових видань України з категорії А та Б

Оновлено: 20.01.2020

Кількість видань: 202 одиниці.
За Наказом МОН України від 11.07.2019 №975.
Всі пояснення до таблиці можна знайти у примітках.

Кат.

Галузь науки

Спеціальність

Назва видання

ISSN; eISSN

Scopus

WoS

DOAJ

DOI

А

фізико-математичні

111

Algebra and Discrete Mathematics

1726-3255

0,370

 

 

А

фізико-математичні

104

Advances in Astronomy and Space Physics
Здобутки астрономії та фізики космосу

2227-1481

 

ESCI

 

10.17721

А

фізико-математичні

111, 104

Methods of Functional Analysis and Topology

1029-3531
2415-7503

 

ESCI

2017/04

А

фізико-математичні

111, 112

Theory of Stochastic Processes

0321-3900

0,117

 

 

А

хімічні

102

Methods and Objects of Chemical Analysis
Методи та об'єкти хімічного аналізу

1991-0290
2413-6166

0,107

ESCI

 

10.17721

А

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292

Science and Innovation
Наука та інновації

2413-4996
2409-9066

 

ESCI

 

10.15407

А

медичні

222

Journal of Ophthalmology (Ukraine)
Офтальмологічний журнал

0030-0675
2413-8746
2412-8740

0,190

 

 

10.31288

А

фізико-математичні

111, 113

Journal of Mathematical Sciences
Математичні методи та фізико-механічні поля.

1072-3374
1573-8795

0,284

 

 

10.1007

А

хімічні

102, 161

Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii
Питання хімії та хімічної технології

0321-4095
2413-7987

0,131

 

 

10.32434

А

біологічні, медичні

091, 222

Problems of Cryobiology and Cryomedicine
Проблеми кріобіології і кріомедицини

2307-6143
2518-7376

0,181

 

 

10.15407

А

технічні

141, 123, 152

Technical Electrodynamics
Технічна електродинаміка

1607-7970
2218-1903

0,193

 

 

10.15407

А

фізико-математичні

104, 105, 134, 143

Journal of Physical Studies
Журнал фізичних досліджень

1027-4642
2310-0052

0,173

ESCI

 

10.30970

А

фізико-математичні

104, 105

Condensed Matter Physics
Фізика конденсованих систем

1607-324X
2224-9079

0,300

SCIE

2017/10

10.5488

А

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 281

Banks and bank systems
Банки і системи банку

1816-7403
1991-7074

0,214

 

2019/01

10.21511

А

економічні

051, 071, 072, 076

Investment Management & Financial Innovations
Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації

1810-4967
1812-9358

0,196

 

2018/12

10.21511

А

економічні

051, 073, 075, 076, 281

Problems and Perspectives in Management
Проблеми і перспективи менеджменту

1727-7051
1810-5467

0,172

 

2019/01

10.21511

А

фізико-математичні

104, 105

Ukrainian Journal of Physical Optics
Український журнал фізичної оптики

1609-1833
1816-2002

0,233

SCIE

 

10.3116

А

технічні

103, 184, 185

Mining of Mineral Deposits
Розробка Родовищ

2415-3435
2415-3443

 

ESCI

 

10.15407

А

біологічні, медичні

091, 222

Problems of radiation medicine and radiobiology
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології

2304-8336
2313-4607

0,194

 

 

10.33145

А

фізико-математичні

 

Ukrainian Journal of Physics
Український фізичний журнал

0503-1265
2071-0194

0,210

ESCI

 

10.15407

А

біологічні

091, 101

Biosystems Diversity

2519-8513
2520-2529

 

ESCI

2017/11

10.15421

А

педагогічні

011, 014

Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports

1818-9172
2308-7269
1818-9210

 

ESCI

2011/11

10.15561

А

фізико-математичні, технічні

104, 105, 143, 091

Nuclear Physics and Atomic Energy
Ядерна фізика та енергетика

1818-331X
2074-0565

0,201

 

2018/01

10.15407

А

технічні

141

Electrical engineering & Electromechanics
Електротехніка і електромеханіка

2074-272X
2309-3404

 

ESCI

2013/06

10.20998

А

біологічні, ветеринарні, сільськогосподарські, медичні

091, 101, 207, 221, 222, 224

Regulatory Mechanisms in Biosystems

2519-8521
2520-2588

 

ESCI

2017/09

10.15421

А

фізико-математичні

111

Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry
Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії

1812-9471
1817-5805

0,416

SCIE

 

10.15407

А

геологічні

103, 106

Journal of Geology, Geography and Geoecology
Журнал з геології, географії та екології

2617-2909
2617-2119
2313-2159
2409-9864

 

ESCI

2015/10

10.15421

А

медичні

222

Problemi Endokrinnoi Patologii
Проблеми ендокринної патології

2227-4782
2518-1432

0 N/A

 

 

10.21856

А

геологічні

103

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія

1728-2713
1728-3817
2079-9063

 

ESCI

 

10.17721

А

хімічні, фізико-математичні, технічні

102, 104, 105,132, 161

Functional materials
Функціональні матеріали

1027-5495
2218-2993

0,184

ESCI

 

10.15407

А

біологічні

091

Cytology and Genetics
Цитологія і генетика

0095-4527
1934-9440

0,200

ESCI

 

10.3103

А

фізико-математичні, технічні

113, 131, 132

Materials Science
Фізико-хімічна механіка матеріалів

1068-820X
1573-885X

0,248

ESCI

 

10.1007

А

фізико-математичні

104, 105

Fizika Nizkikh Temperatur
Фізика низьких температур

1063-777X
1816-0328

0,196

ESCI

 

10.1063

А

технічні, фізико-математичні

104, 105, 123, 132, 141, 151, 152, 171, 172

Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics

1605-6582
1560-8034

 

ESCI

2017/10

10.15407

А

фізико-математичні

111

Ukrainian Mathematical Bulletin
Український математичний вісник

0041-5995
1573-9376

0,362

ESCI

 

10.1007

А

хімічні

102

Theoretical and Experimental Chemistry

Теоретична й експериментальна хімія 

0040-5760
1573-935X
0497-2627
2524-0781

0,169

ESCI

 

10.1007

А

історичні

032

East European Historical Bulletin
Східноєвропейський історичний вісник


2519-058X

 

ESCI

 

10.24919

А

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 292

Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

2306-4994
2310-8770

 

ESCI

 

10.18371

А

технічні

101, 113, 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 151, 152, 161, 163, 181, 182, 261, 273, 274, 275

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Східно-Європейський журнал передових технологій

1729-3774
1729-4061

0,224

 

 

10.15587

А

фізико-математичні, технічні

105, 132

Journal of superhard materials
Надтверді матеріали

1063-4576
1934-9408

0,352

ESCI

 

10.3103

А

психологічні, філологічні

053, 035

Psycholinguistics
Психолінгвістика

2309-1797
2415-3397

 

ESCI

2018/06

10.31470

А

біологічні, медичні

091, 222

Ukrainian Biochemical Journal
Український біохімічний журнал

2409-4943
2413-5003

0,195

 

2017/07

10.15407

А

технічні

131, 132

Strength of Materials
Проблеми міцності

0039-2316
1573-9325

0,288

ESCI

 

10.1007

А

біологічні, медичні

091, 222

World of Medicine and Biology
Світ медицини та біології

2079-8334

 

ESCI

 

10.26724

А

педагогічні

011, 014

Physical Education of Students
Физическое воспитание студентов

2075-5279
2308-7250

 

ESCI

2011/09

10.15561

А

хімічні, технічні

102, 132

Poroshkovaya Metallurgiya
Порошкова металургія

0032-4795

 

 

А

фізико-математичні

111, 113

Nonlinear oscillations
Нелінійні коливання

1562-3076
1536-0059

 

 

10.1007

А

фізико-математичні, технічні

104, 105, 132

Uspehi Fiziki Metallov
Успіхи фізики металів
Progress in Physics of Metals

1608-1021
2617-0795

0,484

ESCI

 

10.15407

А

біологія

091

Neurophysiology
Нейрофізіологія

0090-2977
1573-9007

0,151

ESCI

 

10.1007

А

педагогічні

011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 126

Information Technologies and Learning Tools
Інформаційні технології і засоби навчання


2076-8184

 

ESCI

2011/05

10.33407

А

фізико-математичні, технічні 

113, 122, 123, 124, 125, 151

Journal of Automation and Information Sciences
Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики»
International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»

1064-2315
2163-9337

0,232

 

 

10.1615

А

фізико-математичні

104

Kinematics and physics of celestial bodies
Кінематика і фізика небесних тіл

0884-5913
1934-8401

0,229

ESCI

 

10.3103

А

фізико-математичні, технічні 

113, 121, 132

Cybernetics and Systems Analysis
Кібернетика та системний аналіз

1060-0396
1573-8337

0,286

ESCI

 

10.1007

А

технічні

161, 162, 181

Food Science and Technology
Харчова наука і технологія

2073-8684
2409-7004

 

ESCI

2016/11

10.15673

А

фізико-математичні, технічні 

111, 113, 132

International Applied Mechanics
Міжнародний науковий журнал «Прикладна механіка»

1063-7095
1573-8582

0,211

ESCI

 

10.1007

А

фізико-математичні

111, 113

Carpathian mathematical publications
Карпатські математичні публікації

2075-9827
2313-0210

 

ESCI

2013/10

10.15330

А

геологічні, економічні

103, 051, 073, 075, 076, 281

Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu
Науковий вісник Національного гірничого університету
Scientific Bulletin of National Mining University

2071-2227
2223-2362

0,219

 

 

10.29202

А

біологічні

091

Hydrobiological Journal
Гідробіологічний журнал

0018-8166
1943-5991

0,227

ESCI

 

10.1615

А

біологічні

091

Vestnik Zoologii
Вісник зоології

0084-5604
2073-2333

0,324

ESCI

2008/12

10.2478

А

філософські

033

Anthropological measurements of philosophical research
Антропологічні виміри філософських досліджень

2227-7242
2304-9685

 

ESCI

2015/04

10.15802

А

біологічні

091

Algologia
Альгологія

0868-8540
2413-5984

 

ESCI

 

10.15407

А

технічні

133, 144, 162, 181

Ukrainian Food Journal

2304-974X
2313-5891

 

ESCI

2015/04

10.24263

А

хімічні, технічні

102, 161

Chemistry & Chemical Technology
Хімія та хімічна технологія

-
1996-4196

0,187

ESCI

 

10.23939

А

технічні

104, 105, 141, 142, 143, 144, 151, 183

Nuclear and Radiation Safety
Ядерна та радіаційна безпека

2073-6231
-

0,162

 

 

10.32918

А

фізико-математичні

104, 105

Journal of Nano- and Electronic Physics
Журнал нано- та електронної фізики

2077-6772
2306-4277

0,201

 

 

10.21272

А

фізико-математичні

111, 112, 113

Ukrainian Mathematical Journal
Український математичний журнал

0041-5995
1573-9376

0,362

SCIE

 

10.1007

Б

державне управління

074

Bulletin of National University of Civil Defense of Ukraine. 
State Management series

Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління»

2414-5858
2414-5866

 

 

 

10.5281

Б

біологічні, медичні

091, 222

Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

1609-6371
2415-3176

 

 

 

10.25040

Б

технічні

151

Electronics and Control Systems
Електроніка та системи управління

1990-5548

 

 

 

10.18372

Б

мистецтвознавство, технічні

022, 023

Art and Design

2617-0272

 

 

 

10.30857

Б

технічні

151, 121, 122, 125

Electronic modeling
Електронне моделювання

0204-3572
2616-9525

 

 

 

10.15407

Б

технічні, медичні, біологічні, хімічні

091, 102, 161, 162, 163, 181, 133, 222, 224, 104, 105, 113

Innovative Biosystems and Bioengineering


2616-177X

 

 

2018/06

10.20535

Б

фізичне виховання та спорт, педагогічні

011, 014, 017

Health, sport, rehabilitation
Здоров'я, спорт, реабілітація

2520-2677
2520-2685

 

 

 

10.5281

Б

математичні

113, 121 132

Mathematical modeling
Математичне моделювання

2519-8114

 

 

 

10.31319

Б

хімічні, біологічні

222

Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical sciences
Праці Наукового товариства ім. Шевченка

1563-3950

 

 

 

10.25040

Б

економічні, технічні

051, 073, 121, 122, 123, 124, 125, 133, 151, 152, 153

Innovative technologies and scientific solutions for industries
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості

2522-9818
2524-2296

 

 

2018/06

10.30837

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 281, 292

Modern Economics


2521-6392

 

 

2017/12

10.31521

Б

технічні

274, 133, 131, 172, 184, 121, 151, 152, 163

Journal Zhytomyr State Technological University. Series: Engineering
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки

1728-4260
2522-1779

 

 

2017/06

10.26642

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 281

Public and Municipal Finance
Державні та муніципальні фінанси

2222-1867
2222-1875

 

 

 

10.21511

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 281

Environmental economics
Економіка природокористування

1998-6041
1998-605X

 

 

2019/01

10.21511

Б

економічні

051, 071, 072, 073

Economics. Ecology. Socium
Економіка. Екологія. Соціум


2616-7107

 

 

2018/06

10.31520

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292

Economies Horizons
Економічні горизонти

2522-9273
2616-5236

 

 

 

10.31499

Б

технічні

141, 151

Electromechanical and energy saving systems
Електромеханічні і енергозберігаючі системи

2072-2052
2074-9937

 

 

 

10.30929

Б

технічні

131, 132, 133

Journal of Engineering Sciences
Журнал інженерних наук

2312-2498
2414-9381

 

 

2017/06

10.21272

Б

технічні

133, 192

Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering
Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво

2409-9074
2518-1106

 

 

2019/02

10.26906

Б

педагогічні

011

Engineering and Educational Technologies
Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

2307-9770

 

 

 

10.30929

Б

економічні

051, 073, 075, 281

Innovative Marketing
Інноваційний маркетинг

1814-2427
1816-6326

 

 

 

10.21511

Б

медичні

222

Orthopaedics, Traumatology and Prosthetics
Ортопедія, травматологія та протезування

0030-5987
2518-1882

 

 

 

10.15674

Б

державне управління

074

Public management
Публічне урядування

2414-0562

 

 

 

10.31618

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075

Insurance Markets and Companies
Страхові ринки та компанії

2616-3551
2522-9591

 

 

2018/12

10.21511

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 076, 281, 292

Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування

2617-5649
2617-5630
1728-4236

 

 

2016/03

10.26642

Б

біологічні

091

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv - Biology
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

1728-2748
2308-8036

 

 

2018/05

10.17721

Б

біологічні

091

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv - Problems of Physiological Functions Regulation
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій

1728-3817
1728-2624
2616-6410

 

 

 

10.17721

Б

технічні

122, 131, 133, 151, 161, 132, 182

Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

1813-6796

 

 

 

10.30857

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281

Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design Series: Economic sciences
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія: Економічні науки

2413-0117

 

 

 

10.30857

Б

технічні, економічні, педагогічні

015, 101, 122, 131, 132, 133, 141, 171, 051, 073

Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

1995-0519
2072-8263

 

 

 

10.30929

Б

технічні

101, 102, 161

Water and water purification technologies. Scientific and technical news
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті.

2521-151X

 

 

 

10.20535

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 281

Marketing and Digital Technologies
Маркетинг і цифрові технології

2522-9087
2523-434X

 

 

 

10.15276

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281

Management
Менеджмент

2415-3206

 

 

 

10.30857

Б

економічні

051, 072, 073, 075, 076

Scientific bulletin of Polissia
Науковий вісник Полісся

2410-9576

 

 

 

10.25140

Б

педагогічні

011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 126

Scientific papers of Berdiansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

2412-9208

 

 

 

10.31494

Б

технічні

183

The scientific and technical journal "Technogenic and Ecological Safety"
Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека»

2522-1892
2522-1930

 

 

 

10.5281

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076

Problems of Systemic Approach in the Economy
Проблеми системного підходу в економіці

2520-2200

 

 

 

10.32782

Б

юридичні

081, 262

Social & Legal Studios
Соціально-правові студії

2617-4162
2617-4170

 

 

 

10.32518

Б

історичні, філософські

032, 031, 033

Skhid
Схід

1728-9343
2411-3093

 

 

2018/09

10.21847

Б

фармацевтичні, біологічні

226, 091

Farmatsevtychnyi zhurnal
Фармацевтичний журнал

0367-3057
2617-9628

 

 

2019/02

10.32352

Б

фармацевтичні

226

Pharmaceutical Review
Фармацевтичний часопис

2312-0967
2414-9926

 

 

2018/08

10.11603

Б

біологічні, медичні

091, 222

Fiziologichnyi Zhurnal
Фізіологічний журнал

2522-9028
2522-9036

 

 

 

10.15407

Б

педагогічні

011

Foreign Languages
Іноземні мови

1817-8510
2616-776X

 

 

2019/02

10.32589

Б

технічні

125

Ukrainian Information Security Research Journal
Захист інформації


2410-7840

 

 

 

10.18372

Б

педагогічні

011

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія»
VIsnyk KNLU. Series "Pedagogy and Psychology

2412-9283

 

 

 

10.32589

Б

педагогічні

011, 014, 015

Physical and Mathematical Education
Фізико-математична освіта

2413-1571
2413-158X

 

 

 

10.31110

Б

військові

254, 255, 256

Social development & Security


2522-9842

 

 

2019/03

10.33445

Б

технічні

113, 121, 122, 133, 151, 274, 275

Vehicle and Electronics. Innovative Technologies
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології


2226-9266

 

 

 

10.30977

Б

технічні

163

Biomedical Engineering and Electronics
Біомедична інженерія та електроніка


2311-1100

 

 

2016/07

10.6084

Б

педагогічні

011

Open educational e-environment of modern University
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (Серія «Освітні, педагогічні науки)


2414-0325

 

 

 

10.28925

Б

державне управління

074

Public Administration and National Security
Публічне адміністрування та національна безпека


2617-572X

 

 

 

10.25313

Б

юридичні

081, 082

Theory and Practice of Jurisprudence
Теорія і практика правознавства


2225-6555

 

 

 

10.21564

Б

технічні

132, 133, 274, 275

Automobile Transport
Автомобільний транспорт

2219-8342
2309-981X

 

 

2011/05

10.30977

Б

медичні

222, 228

Actual Problems of Pediatry, Obstetrics and Gynecology
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

2411-4944
2415-301X

 

 

2018/11

10.11603

Б

біологічні, технічні

091, 162

Biotechnologia Acta
Biotechnology
Біотехнологія

2410-7751
2410-776X

 

 

2016/07

10.15407

Б

сільськогосподарські, ветеринарні

204, 207, 211, 212

Veterinary science, technologies of animal husbandry and nature management
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування

2617-8346
2663-5542

 

 

 

10.31890

Б

економічні,
технічні,
сільськогосподарські,
ветеринарні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 133, 201, 202, 204, 205, 207, 211, 281, 292

Ukrainian Black Sea region agrarian science
Вісник аграрної науки Причорномор’я

2411-9199
2313-092X

 

 

 

10.31521

Б

біологічні, медичні

091, 222

Bulletin of problems biology and medicine
Вісник проблем біології і медицини

2077-4214
2523-4110

 

 

2018/10

10.29254

Б

технічні

122, 124

Herald of Advanced Information Technology
Вісник сучасних інформаційних технологій

2663-0176
2663-7731

 

 

 

10.15276

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 242, 281, 292

Economics and Region. Academic bulletin of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

2218-1199
2414-0538

 

 

 

10.26906

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 242, 281, 292

Food Industry Economics
Економіка харчової промисловості

2411-4111
2312-847X

 

 

2017/11

10.15673

Б

економічні, юридичні

051, 072, 073, 075, 076, 081, 093

Economic Theory and Law
Економічна теорія та право

2411-5584
2522-4018

 

 

 

10.31359

Б

технічні, економічні

122, 151, 131, 132, 138, 141, 142, 144, 051, 073

Collection of Scientific Papers of Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

2311-3405
2313-0415

 

 

 

10.15589

Б

медичні

222, 224, 227, 228, 229

Clinical and Preventive Medicine
Клінічна та профілактична медицина


2616-4868

 

 

 

10.31612

Б

медичні

221, 222

Lviv Clinical Bulletin
Львівський клінічний вісник

2306-4269
2520-2898

 

 

2018/12

10.25040

Б

біологічні, медичні

091, 221, 222, 226, 228

Acta Medical Leopoliensia
Львівський медичний часопис

1029-4244
2415-3303

 

 

 

10.25040

Б

біологічні, медичні

091, 222, 226, 228

International Journal of Medicine and Medical Research
Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень

2413-6077
2414-9985

 

 

2016/10

10.11603

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

International Scientific Journal «Mechanism of Economic Regulation»
Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»

1726-8699

 

 

 

10.21272

Б

біологічні

091

Mikrobiologichny Zhurnal
Мікробіологічний журнал

1028-0987
2616-9258

 

 

 

10.15407

Б

біологічні

091

ScienceRise: Biological Science 
Наукове сходження: Біологічні науки

2519-8017
2519-8025

 

 

 

10.15587

Б

медичні

221, 222, 224, 225, 228

ScienceRise: Medical Science
Наукове сходження: Медичні науки

2519-4798
2519-478X

 

 

 

10.15587

Б

фармацевтичні

226

ScienceRise: Pharmaceutical Science
Наукове сходження: Фармацевтичні науки

2519-4844
2519-4852

 

 

 

10.15587

Б

економічні

051, 072, 073, 075

Scientific Papers NaUKMA. Economics
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

2519-4739
2519-4747

 

 

2017/10

10.18523

Б

педагогічні

011, 015

Studies in Comparative Education
Порівняльно-педагогічні студії 

2306-5532
2312-1904

 

 

2019/01

10.31499

Б

фізико-математичні

111, 113

Proceedings of International Geometry Center
Праці міжнародного геометричного центру

2072-9812
2409-8906

 

 

2015/12

10.15673

Б

технічні

122, 124

Applied Aspects of Information Technology
Прикладні аспекти інформаційних технологій

2617-4316

 

 

 

10.15276

Б

юридичні

081, 082

Problems of Legality
Проблеми законності

2224-9281
2414-990X

 

 

2018/05

10.21564

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076

Problems and Prospects of the Economy and Management
Проблеми і перспективи економіки та управління

2411-5215
2519-4828

 

 

 

10.25140

Б

технічні

131, 132, 133

Problems of Friction and Wear
Проблеми тертя та зношування

0370-2197

 

 

 

10.18372

Б

технічні

131, 132, 133

Problem of tribology 
Проблеми трибології

2079-1372

 

 

 

10.31891

Б

економічні

051, 073, 075

Market economy: modern management theory and practice
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

2413-9998

 

 

2018/08

10.18524

Б

фізичне виховання та спорт

017

Slobozhanskyi herald of science and sport
Слобожанський науково-спортивний вісник

1991-0177
1999-818X

 

 

2014/11

10.15391

Б

медичні

222, 228

Sovremennaya Pediatriya
Сучасна педіатрія

1992-5913
2412-4508

 

 

2015/12

10.15574

Б

технічні

121, 122, 123, 124, 125, 126, 151, 152

Advanced information systems
Сучасні інформаційні системи

2522-9052

 

 

 

10.20998

Б

технічні

131, 132, 133, 122, 123, 126, 161, 181

Technical sciences and technologies
Технічні науки та технології

2411-5363
2519-4569

 

 

 

10.25140

Б

технічні

122, 123, 124, 125, 151

Technology audit and production reserves
Технологічний аудит та резерви виробництва

2226-3780
2312-8372

 

 

2013/09

10.15587

Б

біологічні, сільськогосподарські

091, 202

Ukrainian Entomological Journal
Український ентомологічний журнал

2226-4272

 

 

 

10.15421

Б

технічні

133, 162, 181

Food Industry
Харчова промисловість

2225-2916

 

 

 

10.24263

Б

медичні

222

Surgery of children’s age
Хірургія дитячого віку

2304-0041
2521-1358

 

 

 

10.15574

Б

медичні

222

Hospital Surgery. Journal named by L.Ya. Kovalchuk
Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука

2414-4533

 

 

 

10.11603

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 292

Efektyvna ekonomika
Ефективна економіка


2307-2105

 

 

 

10.32702

Б

фізичне виховання та спорт

017

Martial Arts
Єдиноборства


2523-4196

 

 

 

10.5281

Б

технічні

122, 123, 125

Cybersecurity: Education, Science, Technique
Кібербезпека: освіта, наука, техніка


2663-4023

 

 

2019/05

10.28925

Б

технічні

121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 151, 152, 163, 275

Scientific Works of Vinnytsia National Technical University
Наукові праці Вінницького національного технічного університету


2307-5376

 

 

 

10.31649

Б

фізичне виховання та спорт

017

Sports games
Спортивні ігри


2523-4161

 

 

 

10.5281

Б

економічні

051, 071, 073, 075, 076, 232, 292

Economics, Entrepreneurship, Management
Економіка, підприємництво, менеджмент

2312-3435
2413-6434

 

 

 

10.23939

Б

cільськогосподарські, ветеринарні

204, 211, 212

Theoretical and Applied Veterinary Medicine

2663-1156
2663-1164

 

 

 

10.32819

Б

технічні

113, 121, 122, 124, 126, 151, 152, 153, 173, 131, 132, 134, 272, 275

Aerospace technical and technology
Авіаційно-космічна техніка і технологія

1727-7337
2663-2217

 

 

2019/04

10.32620

Б

технічні

122, 123, 151

Automation of technological and business-processes
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

2312-3125
2312-931X

 

 

2014/07

10.15637

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 292

Agrosvit
Агросвіт

2306-6792

 

 

 

10.32702

Б

технічні

125

Ukrainian Scientific Journal of Information Security
Безпека інформації

2225-5036
2411-071X

 

 

 

10.18372

Б

технічні

121, 122, 124, 125, 126, 132, 133, 141, 144, 151, 152, 172, 275

Bulletin of Vinnytsia National Technical University
Вісник Вінницького політехнічного інституту

1997-9266
1997-9274

 

 

 

10.31649

Б

технічні

121, 122, 123, 124, 151, 131, 133

Journal of Kryvyi Rih National University
Вісник Криворізького національного університету

2306-5451
2519-2736

 

 

 

10.31721

Б

хімічні

102

Odesa National University Herald. Chemistry
Вісник Одеського національного університету. Хімія

2304-0947
2414-5963

 

 

2018/01

10.18524

Б

сільсько-господарські

101, 181, 201, 202, 203, 206

Bulletin of Uman National University of Horticulture
Вісник Уманського національного університету садівництва

2310-0478
2310-046X

 

 

2018/07

10.31395

Б

технічні

132, 133, 141, 142, 192, 274, 275

Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

2219-5548
2521-1773

 

 

 

10.30977

Б

технічні

184, 263

Reports of Donetsk National Technical University
Вісті Донецького гірничого інституту


1999-981X

 

 

 

10.31474

Б

економічні

292

Geopolitics of Ukraine: History and Modern Times
Геополітика України: історія і сучасність

2078-1431

 

 

 

10.24144

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076

Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2411-4014
2524-2717

 

 

2019/07

10.29038

Б

технічні

273, 275

Railway Transport of Ukraine
Залізничний транспорт України

2311-4061

 

 

 

10.34029

Б

біологічні, медичні, фармацевичні

091, 222, 226

Achievements of Clinical and Experimental Medicine
Здобутки клінічної і експериментальної медицини

1811-2471
2415-8836

 

 

 

10.11603

Б

медичні

222

Clinical & experimental pathology
Клінічна та експериментальна патологія

1727-4338
2521-1153

 

 

 

10.24061

Б

медичні

222, 224

Medical Informatics and Engineering
Медична інформатика та інженерія

1996-1960
1997-7468

 

 

2017/04

10.11603

Б

медичні, біологічні, фармацевичні

091, 211, 222, 226

Medical and Clinical Chemistry
Медична та клінічна хімія

2414-9934
2410-681X

 

 

 

10.11603

Б

медичні

222

Medical perspectives
Медичні перспективи

2307-0404

 

 

2015/02

10.26641

Б

технічні

132, 136

Metallurgical and Mining Industry
Металургійна та гірничорудна промисловість

2076-0507
2078-8312

 

 

 

10.34185

Б

медичні

222

International journal of endocrinology
Міжнародний ендокринологічний журнал

2224-0721
2307-1427

 

 

2017/08

10.22141

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 076

The Economy of Agro-Industrial Complex
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК»

2221-1055
2413-2322

 

 

 

10.32317

Б

технічні, архітектура

133, 192

Scientific Bulletin of Civil Engineering
Науковий вісник будівництва

2311-7257

 

 

 

10.29295

Б

фізико-математичні

104, 105

Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика»

2415-8038

 

 

 

10.24144

Б

економічні

051, 072, 073, 075

Scientific Papers NaUKMA. Economics
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

2519-4739
2519-4747

 

 

2017/10

10.18523

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

Scientific Proceedings of Ostroh Akademy National University», series «Economics»
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка"

2311-5149

 

 

 

10.25264

Б

технічні, економічні

121, 126, 133, 141, 144, 151, 162, 181, 051, 073, 075

Scientific Proceedings of National University of Food Technologies
Наукові праці Національного університету харчових технологій

2225-2924

 

 

 

10.24263

Б

технічні

125, 171, 172

Proceedings of the O.S. Popov ОNAT
Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова

2518-7147

 

 

 

10.33243

Б

медичні

222

Kidneys
Нирки
Почки

2307-1257
2307-1265

 

 

2017/08

10.22141

Б

технічні

123, 141, 152

Pratsi Instytutu Electrodynamiky NAN Ukrainy
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

1727-9895

 

 

 

10.15407

Б

економічні

051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

Problems and Perspectives of Entrepreneurship Development
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва

2226-8820

 

 

 

10.30977

Б

технічні

161, 183, 192, 261, 263

Problems of Emergency issues
Проблеми надзвичайних ситуацій

2524-0226

 

 

 

Б

біологічні, сільсько-господарські

091, 201

Plant Varieties Studying and Protection
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин

2518-1017
2518-7457

 

 

2017/08

10.21498

Б

географічні

103

Ukrainian Hydrometeorological Journal
Український гідрометеорологічний журнал

2311-0902
2616-7271

 

 

2019/07

10.31481

Б

медичні, біологічні, фізичне виховання та спорт

091, 222, 224, 226, 229, 017

Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport
Український журнал медицини, біології та спорту

2415-3060
2522-4972

 

 

 

10.26693

Б

медичні

222

Ukraine Journal of Modern Problems of toxicology
Український журнал сучасних проблем токсикології

2663-4570
2663-9165

 

 

 

10.33273

Б

фармацевтичні

226

Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

2311-1127
2519-8807

 

 

 

10.24959

Б

фізичне виховання та спорт

017

Physical education, sport and health of the nation
Фізична культура, спорт та здоров’я нації

2071-5285
2071-5293

 

 

 

10.31652

Б

біологічні

091

Plant Physiology and Genetics
Фізіологія рослин і генетика

2308-7099

 

 

 

10.15407

Б

фізико-математичні, хімічні

105, 102

Chemistry, Physics and Technology of Surface
Хімія, фізика та технологія поверхні

2079-1704
2518-1238

 

 

 

10.15407