Google Scholar “Kherson State University”

Оновлено: 19.02.2020

 18.02.2020

1. PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSFORMATION OF NATURAL RENT DISTRIBUTION ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE SUSTAINABLE …

S Bardash, T Osadcha - European Cooperation, 2020

… Tatiana Osadcha, Kherson State University. Professor at the Department of Economics, Finance and Entrepreneurship. References … Bodnar, OV (2017). Rent in the System of Value Concepts / Scientific Bulletin of Kherson …

2. THE IMPACT OF NETWORK TECHNOLOGIES ON HUMAN COMMUNICATION: A SOCIALLY-PHILOSOPHICAL ASPECT

SO HANABA - Cherkasy University Bulletin: Philosophy, 2020

… Hanaba, SO (2018). Personal self-development in dialogue practices. Scientific Naukovyi visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seria Psychologia (Bulletin of Kherson State University. Psychology series), 5, 26-31 (in Ukr.). Patarkin, E. (2007). Social services …

3. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ МАКІАВЕЛЛІСТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ

A Yatsiuk, R Kalincheva - Психологія і особистість, 2020

… Psykholohichnyi potentsial kazky yak metodu rozvytku zhyttievoi roli [The psychological potential of the fairy tale as a method of development of life role]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [The scientific Bulletin of Kherson State University] …

4.  [PDF] ОЦІНКА СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ ТА ЄС

ОІ Петренко - ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО …, 2019

… html.[in Ukrainian]. 6. Kushnir, LV (2015). Analiz roboty transportu Ukrayiny za osnovnymy pokaznykamy [Analysis of Ukraine's transport performance by key indicators. Scientific Bulletin of Kherson State University]. Naukovyy …

5.  [PDF] Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності

ВС Бондар - 2019

Page 1. ауковий вісник Херсонського державного університету Н 55 СЕКЦІЯ 6 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.985 …

6.  [PDF] Юридична аргументація: доктринальне розуміння та методологічний потенціал

Ю Кривицький - Філософські та методологічні проблеми права, 2019

Page 1. ISSN 2519-4666. Fìlosofs׳kì ta metodologìčnì problemi prava. 2019. № 2 (18) Філософські та методологічні проблеми права © Кривицький Ю. В., 2019 36 УДК 342:340.12(477) doi: https://doi.org/10.33270/02191802.36 Кривицький Ю. В …

7.  [PDF] ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ М'ЯСА ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ІЮ ЛЕСЬКІВ

… SUNCAT Union Catalogue (Great Britain), Google Academy (USA), etc.) (0,81 printed pages.). 5. Leskiv IY Model of the long-term development of the meat market. Scientific herald of Kherson State University. «Economic …

 16.02.2020

1. [HTML] Definition of economic security of the subject of economic activity

R Snishchenko - Herald of Ternopil National Economic University, 2019

… Hrybinenko OM (2017). Sutnist ta shliakhy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The essence and ways of ensuring the economic security of the enterprise]. – Kherson State University Scientific Bulletin …

2. РОБОТОТЕХНІКА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

НВ Валько - 2019

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ …

3. [PDF] PUBLIC–PRIVATE PARTNERSHIP AS AN EFFECTIVE TOOL FOR STATE REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE

OI Dmytriieva - Management, 2019

Page 1. ISSN 2415-3206 MANAGEMENT Journal Issue 2 (30), 2019 86 JEL Classification: C 78; K 13; M 14; L 90; R 40 UDC 334.752 DOI: 10.30857/2415-3206.2019.2.7 PUBLIC–PRIVATE PARTNERSHIP AS AN EFFECTIVE TOOL FOR STATE …

4. [PDF] Дефініція економічної безпеки суб'єкта господарювання

Р СНІЩЕНКО - Вісник Тернопільського національного економічного …, 2020

… 10. Hrybinenko OM (2017). Sutnist ta shliakhy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The essence and ways of ensuring the economic security of the enterprise]. – Kherson State University Scientific Bulletin …

5. [PDF] Судово-процесуальне доказування в логічному вимірі

О Гвоздік - Філософські та методологічні проблеми права, 2019

… Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Scientific herald of Kherson state university, 2(4), 48-50 [in Ukrainian]. Sumarokova, LN (2015). Iuridicheskaia logika: kommunikativnaia kontseptsiia [Juridical logic: communicative conception] …

6. [PDF] Вміст фотосинтетичних пігментів у листках різних форм Berberis thunbergii в умовах  Херсонщини

НІ СУШИНСЬКА, ІІ КОРШИКОВ

… DC. from the Agrobiostation – Botanical Garden collection of the Kherson State University … com NI Sushynska Kherson State University 27, 40 rokiv Zhovtnya St., Kherson, 73000 Ukraine e-mail:  …

7. [PDF] Криховецька ЗМ

СО Кропельницька

Page 1. 144 Випуск 6(17) 2019 Класичний приватний університет ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИGМСТВАМИ УДК 378.33:339.137 DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-6-28 Криховецька З.М. кандидат …

8. [PDF] ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ В УПРАВЛІННІ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ USE OF …

ЮО Швець

… 9. Nikiforchin MD (2013). Sut ta osnovni poniattia operatsiinoi efektyvnocti v diialnosti pidpryiemstva [Nature and basic concepts operational efficiency in the enterprise]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Economic Sciences”, vol. 3, рр. 88–92. 10 …

14.02.2020

1. ATTRACTING OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS THE BASIS OF ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF ENTERPRISES: THE CASE OF …

СМ Макаренко, НМ Олійник, I Стоянова, ВВ Коптяєва - Norwegian Journal of …, 2020

… UKRAINE. MAKARENKO S. 1 , OLIINYK N. 1 , STOIANOVA I. 1 , KOPTIAIEVA V.
1. 1 Kherson State University. Тип: статья в журнале - научная статья Язык: украинский. Номер: 38-2 Год: 2020 Страницы: 13-16. ЖУРНАЛ …

2. [PDF] Innovative Approach to Evaluation of the Decoupling Phenomena in Making Decision on Investment of Agro-Business

AM Tkachenko, NM Levchenko - 2019

… 3(68). (2013). pp. 121-132. 12. Litvak OA Decapling analysis of economic growth and sustainable agricultural land use in the agricultural sector. Scientific Bulletin ofKhersonStateUniversity. 15. (2016). pp. 40-41. 13. OECD …

3. ХМАРНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КРИТЕРІЇ ДОБОРУ, ПРИКЛАДИ …

АМ Гуржій, ОГ Глазунова, ТВ Волошина… - 2019

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ …

4.  [PDF] Витрати підприємства: можливості управління та оптимізації на основі функціонального моделювання та перепроектування бізнес-процесів

ОВ Латишева, СВ Касьянюк, ІВ Голубова… - Вісник економічної науки …, 2019

… Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu — Scientific Bulletin of Kherson State University, 6, рр. 28-31 [in Ukrainian]. 22. Fayol' A. Obshcheye i promyshlennoye upravle- niye [General and industrial …

5.  [PDF] СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ПОНЯТТЯ «КАДРОВІ РИЗИКИ»

ЮП Воржакова - Підприємництво та інновації, 2019

… No. 7. URL: http: //www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1275 11. Pakhlova OV Evaluation of personnel risks in the conditions of a production enterprise. Scientific Herald of Kherson State University. Kherson, 2014 …

6. [PDF] Державна політика в аграрному секторі в умовах сталого розвитку

ТП Паламарчук - 2020

… 2. Mehlei VI (2015), “Skladovi staloho rozvytku silskohospodarskoho sektora” [Components of Sustainable Development of the Agricultural Sector] scientific bulletin Naukovyi visnykKherson-skoho derzhavnoho universytetu [Scientific …

7. [PDF] BENEFITS AND CHALLENGES OF THE DOUBLE DIPLOMA PROGRAMS WITHIN THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

SD Low, V ORTYNSKYI

… Kherson State University Address: 27, 40–richchya Zhovtnya Str., Kherson, Ukraine, 73000 … Post–graduate student, MARIYA SOTER Kherson State University Address: 27, 40–richchya Zhovtnya Str., Kherson, Ukraine, 73000 …

8. [PDF] Децентралізація в Україні

ВМ Головачко, ВВ Копча - 2019

… Politology. Sociology. Right ½. 5. Marshuk, LM 2015. ―Perspektyvy detsentralizatsiyi vlady v Ukrayini [Prospects for decentralization of power inUkraine].‖ Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Economic Sciences 11(3): 95-98 …

9. [HTML] Алфавитный указатель по авторам статей

ВС Венедиктов, ГС Гончарова, МІ Іншин, РЗ Лівшиць…

… status]. Naukovyi visnykKhersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Yurydychni nauky» - Scientific herald ofKhersonStateUniversity. Series «Jurisprudence». Stratonov VM (Eds.). Kherson Vol. 2. V. 1. 76-79 [in Ukrainian] …

 12.02.2020

1. [PDF] Ефективність побудови тренувального процесу футзалістів ФК «Продексім» в підготовчому періоді

Є Стрикаленко, О Шалар, В Гузар - Спортивні ігри, 2020

Page 1. СПОРТИВНІ ІГРИ SPORTYVNI IHRY СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2020№1(15)
44 УДК [796.332.6:796.015.31:796.015.15] ISSN (Ukrainian ed. Online) 2523-4161
2020, №2(16), 44–57 doi: 10.15391/si.2020-2.05 Ефективність …

2. [HTML] INVESTIGATING PROFESSIONAL AWARENESS OF THE CORRECTIONAL PEDAGOGUE

М Омельченко - Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 2020

… Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Psykholohichni nauky. – Scientific Herald of Kherson State University. Series: Psychological Sciences,
1, Tom I, 143-147 [in Ukrainian]. Satanovska, LA (2016) …

3. [PDF] Fulgensia desertorum (Teloschistales, Teloschistaceae) та інші вразливі лишайники в угрупованні Toninio-Psoretum decipientis

Є Олександр, В Валерій, І Іван, МЯ ЗАХАРОВА… - 2019

… [Kопачевская Е.Г. 1986. Лихенофлора Крыма и ее ана- лиз. Киев: Наукова думка, 296 с.]. Lutskina IV 2018. Kherson State University Herald. Series Geographical Sciences,
7: 138–142. [Луцкіна І.В. 2018. Класифікація біотопів лесових відслонень півдня України …

4. [PDF] ПСИХОЛОГІЧНІ ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

КВ Кленіна - ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ …, 2019

… loneliness]. Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Psykholohichni nauky–Bulletin of the Kherson State University. Psychological Sciences Series, 2,
14-16.[in Ukrainian]. 3. Danilevych, LA (2010). Perfektsionizm …

5. [PDF] Environmental approach to assessment of the response of hydroecosystems to anthropogenic load

I Shakhman, A Bystriantseva - 2019

… and Sustainable Development, Kherson State Agrarian University, Ukraine 2 candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Algebra, Geometry and …

6. [PDF] ЯЦЕНКО ОВ, кандидат історичних наук, Директор департаменту освіти Вінницької міської ради ЧОРНИЙ ОВ

ТВ ПИКОВСКАЯ - 2019

… Ukraine]. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Herald of Kherson State University. Series: Economic
Sciences, 10, 186-189 [in Ukrainian]. 5. Horlenko, VM (2017) …

7. [PDF] FACTORS OF SOCIAL ACTIVITY FORMATION OF FUTURE SOCIONOMIC SPECIALISTS ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ …

K AVERINA

… 5. Iermolaieva, Ye. (2017). Parametry psykholohichnoho blahopoluchchia studentiv [Parameters of psychological well-being of students], Naukovyi
visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni …

8. [PDF] Мохоподібні  Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції

МФ БОЙКО

Page 1. Бойко М.Ф. 156 Бріологія Мохоподібні Смарагдової мережі України МИХАЙЛО ФЕДОСІЙОВИЧ під охороною Бернської конвенції  БОЙКО BOIKO MF (2019). Bryobionta of Emerald Network of Ukraine under protection …

 08.02.2020

1. [PDF] Удосконалення методів оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів

СМ Макаренко, СН Макаренко, ОІ Звонарьова… - 2019

… Kherson State University Zvonarova Olena Student, Kherson State University Oliinyk Nataliia PhD (Technical), Associate Professor, Assistant professor of Economics, Entrepreneurship and Economic Security …

2. Емотиви у відображенні картини світу (на матеріалі короткого оповідання П. Зюскінда" Die taube")

MІ Blazhko - Literature and Culture of Polissya, 2019

… universytetu. Seriia Linhvistyka – Kherson State University Scientific Bulletin. Linguistics Series. Issue 34, Vol. 1.[in Ukraine]. 11. Izard, KE (2000). Psykholohiya emotsiy. [Psychology of emotions.]. Sankt Petersburg, [in Russian]. 12 …

3. Financial Security of Vietnamese Businesses and Its Influencing Factors

VC NGUYEN, TNL NGUYEN - The Journal of Asian Finance, Economics and …, 2020

Page 1. Van Cong NGUYEN, Thi Ngoc Lan NGUYEN/ Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 2 (2020) 75-87 75 Print ISSN: 2288-4637 / Online ISSN 2288-4645 doi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.75 Financial …

4.  [PDF] Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стійкого розвитку підприємства

ВО Романишин, АО Бернацька - Інвестиції: практика та досвід, 2020

Page 1. Інвестиції: практика та досвід № 2/2020 54 ЕКОНОМІЧНА НАУКА УДК 658.15:005.21 В. О. Романишин, к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний …

5.  [PDF] CO-RELEASING MOLECULE (CORM-2) IN THE REGULATION OF CA2+-DEPENDENT K+-PERMEABILITY OF ERYTHROCYTE

S Beschasnyi, O Hasiuk

… 576.342 Beschasnyi S., Hasiuk O. CO-RELEASING MOLECULE (CORM-2) IN THE REGULATION OF CA2+-DEPENDENT K+-PERMEABILITY OF ERYTHROCYTE Kherson State University, Ukraine In …

6.  [HTML] ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ УКРАИНИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СТИЛИСТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

АВ Савченко - Коммуникативные исследования, 2019

Статья посвящена анализу случаев употребления лексических единиц (а также фразеологизмов и паремий) украинского языка в русском, в том числе встречающихся в разговорной речи. Рассматриваются как …

7.  [PDF] The Role of Ecological Education and IT Education in Promoting Sustainable Development of a Human Being

NM Ruman - Vice-editor

Page 108. Natalia Maria Ruman Poland (ORCID:---) The Role of Ecological Education and IT Education in Promoting Sustainable Development of a Human Being Abstract We live in times dominated by the media, which have …

8.  [PDF] РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРЕКЛАДНІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ 1918–1933 РОКІВ (на прикладі іменників)

ЛМ ТОМІЛЕНКО

… Krymskyi, SO Yefremov in the context of his descriptiveness]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Linhvistyka” [Kherson State University Herald. Series: “Linguistics”], 2015, issue, 24, pp. 50-57. Одержано 17.09.2019.

 07.02.2020

1. ECONOMIC AND SOCIAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF POST-CONFLICT TERRITORY BY TOURISM MEANS

ОО Зеленко - TIME DESCRIPTION OF ECONOMIC REFORMS, 2019

… The geographical series, 52. 100-109. Lyubitseva, OO & Zavarika, HM (2019). Strategic directions of tourism development in the Lugansk region in the post-conflict period. Scientific Bulletin of the Kherson State University …

2.  [PDF] Research on the types of pre-game expectations in the athletes of sports games

I POPOVYCH, V ZAVATSKYI, O TSIUNIAK, P NOSOV… - Hypothesis, 2019

… IHOR POPOVYCH1, VADYM ZAVATSKYI2, OKSANA TSIUNIAK3, PAVLO NOSOV4, SERHII ZINCHENKO5, VADYM MATEICHUK6, YURII ZAVATSKYI7, OLENA BLYNOVA8 1,8Department of General and Social Psychology …

3. ANALYSIS OF THE INTERACTION OF THE MAIN DETERMINANTS OF THE FUNCTIONING OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

АС Машкіна - TIME DESCRIPTION OF ECONOMIC REFORMS, 2019

… References. Doroshenko, O. (2016). The knowledge economy - the basis of economic growth and economic development of countries. Scientific Bulletin of the Kherson State University, 17, 27-31. The World Bank Group. Retrieved from: https://www.worldbank.org …

4.  [PDF] Stakeholder Analysis to Support Secondary Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Forest Conversion in the Ukrainian Carpathians

O Pelyukh, A Paletto - Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 2019

Page 1. DOI:10.2478/aslh-2019-0006 Acta Silv. Lign. Hung., Vol. 15, Nr. 2 (2019) 69–84 Acta Silv. Lign. Hung. 15 (2), 2019 Stakeholder Analysis to Support Secondary Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Forest Conversion in the Ukrainian Carpathians …

5.  [PDF] The correlation between intelligence and competitive activities of elite female handball players

YSO SHALAR, V HUZAR, S VOLOSHINOV, S YUSKIV…

… YEVHENII STRYKALENKO1 OLEH SHALAR2, VIKTOR HUZAR3 , SERHIY VOLOSHINOV4, SERHII YUSKIV5, HANNA SILVESTROVA6, NINA HOLENKO7 1,2KhersonStateUniversity,Kherson,UKRAINE3,4,5Kherson …

6.  [PDF] Psychological safety of the learning environment in sports school as a factor of achievement motivation development in young athletes

O BLYNOVA, K KRUGLOV, O SEMENOV, O LOS…

… Acknowledgments The research was conducted within the framework of the fundamental scientific and practical theme of the Department of General and Social Psychology of Kherson State University the state registration number is 0119U101096. Page 9 …

7. [PDF] РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

KN Anatoliivna - ЩОМІСЯЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО–АНАЛІТИЧНИЙ …, 2019

… URL: www. me. gov. ua (in Ukrainian). 5. Kyryziuk SV International and national tendencies of creative economy development. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Economic Sciences. 2014. № 6. pp. 68- 72 (in Ukrainian) …

8.  [PDF] Forecasting the game role of volleyball players in accordance with the methodology of artificial intelligence

S PRIYMAK, N KOLOMIETS, V GOLETC

Page 1. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.20 (1), Art 24, pp. 179 - 185, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES …

 04.02.2020

1. ON THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN TERMINOLOGY OF FUNDAMENTAL ECONOMIC SCIENCE

SM PANCHYSHYN, IV HRABYNSKA

… translation]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia
«Linhvistyka» – Kherson State University Herald. Series: «Linguistics», 20,
241–243 [in Ukrainian]. 6. Honcharenko, OO (2017). Terminolohichne …

 

2. [PDF] RESOURCE POTENTIAL OF THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMISTS AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

L Dorohan-Pysarenko, Z Kononenko, O Yehorova - MANAGEMENT OF THE 21ST …

… economyandsociety. in. ua/journal/19_ukr/75. pdf [Accessed 9 June 2019]. 15. Gribinenko,
ОМ (2017). Essence and ways of ensuring economic safety of the enterprise. Kherson:
Scientific Herald of Kherson State University, 22-1, 98-100.

 01.02.2020

2. CURRENT TRENDS IN THE MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF CONSTRUCTION COMPANIES IN UKRAINE

O Seleznova, I Azhaman, O Yevdokimova - EPH-International Journal of Business & …, 2020 … Odessa: Publishing house of Private Enterprise "Sukhachov", pp. 168-172.
Seleznova OO (2014) Suchasni tendenciji marketynghu [Modern marketing trends] Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic … 

1. [PDF] Емотиви у відображенні картини світу (на матеріалі короткого оповідання П. Зюскінда" Die taube")

МІ Блажко - 2019

… universytetu. Seriia Linhvistyka – Kherson State University Scientific Bulletin. Linguistics Series. Issue 34, Vol. 1.[in Ukraine]. 11. Izard, KE (2000). Psykholohiya emotsiy.
[Psychology of emotions.]. Sankt Petersburg, [in Russian]. 12 … 

30.01.2020

2. [PDF] РІЗНОМАНІТТЯ ЛІТОДИНАМІЧНИХ БЕРЕГОВИХ СИСТЕМ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

MO Zinchenko - ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ, 2019

Page 1. Ideas and Innovations in Geosciences 71 Zinchenko MO Kherson State University. E-mail: DIVERSITY OF THE LITODYNAMIC
COASTAL SYSTEMS OF THE AZOV SEA The coastal zone of … 

1. АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

RS Molikevych - ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ, 2019

Page 1. Ideas and Innovations in Geosciences 75 Molikevych RS Kherson State University. E-mail: ANALYSIS OF REGIONAL DIFFERENCES
IN NUTRITION OF THE POPULATION OF UKRAINE One … 

Google Scholar "Херсонский государственный университет"

Оновлено: 17.02.2020

12.02.2020

1. [PDF] Ефективність побудови тренувального процесу футзалістів ФК «Продексім» в підготовчому періоді

Є Стрикаленко, О Шалар, В Гузар - Спортивні ігри, 2020

Page 1. СПОРТИВНІ ІГРИ SPORTYVNI IHRY СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2020№1(15) 44 УДК [796.332.6:796.015.31:796.015.15] ISSN (Ukrainian ed. Online) 2523-4161. 2020, №2(16), 44–57 doi: 10.15391/si.2020-2.05 Ефективність …

Google Scholar «Херсонський державний університет»

Оновлено: 17.02.2020

 16.02.2020

1. [PDF] Вміст фотосинтетичних пігментів у листках різних форм Berberis thunbergii в умовах  Херсонщини

НІ СУШИНСЬКА, ІІ КОРШИКОВ

… 370 Адреси авторів: Authors' addresses: Н.І. Сушинська Херсонський державний університет вул. 40 років Жовтня (Університетська), 27 Херсон 73000 Україна e-mail: І.І. Коршиков …

 14.02.2020

1. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: природничий аспект

АМ Крамаренко - 2019

… онлайн-конференції, (18 вересня 2019 року) ; Міністерство освіти і науки України ; Бердянський державний педагогічний університет ; Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України ; Херсонський державний …

2. [PDF] ЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ'ЇВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ У ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ІІ Срезневський, ФІ Буслаєв, ГЛ Пермяков… - ВЧЕНІ ЗАПИСКИ

… 137. С. 95-100. 11. Шепітько СВ Лінгвокультурний аналіз символів в анімалістичних прислів'ях української й англійської мов/СВ Шепітько//Науковий вісник: Філологічні науки. Херсон: Херсонський державний університет. 2018. Вип. 2. С. 196-200. 12 …

3. ROBOTICS AS A MEANS OF TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF NATURAL AND MATHEMATICAL DISCIPLINES

ПР ІНФОРМАЦІЙНО, ДМЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА - Newsletter of the Chernigiv Taras …

12.02.2020 

1. КОМПЛЕКСНА КОМП'ЮТЕРНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ ОРГАНІЧНІЙ ХІМІЇ

ОН Речицький, СФ Решнова, АІ Горшкова - Наукові записки. Серія: Педагогічні …, 2020

… Олександр Наумович Речицький Херсонський державний університет https://orcid org/0000-0002-5983-8655; Світлана Федорівна Решнова Херсонський державний університет https://orcid.org/0000-0002-9475-529X; …

2. [PDF] ПРОЕКТУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ З ВИВЧЕННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ З РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

МІ Шерман, ЯБ Самчинська, НІ Кужелюк - Наукові нотатки, 2019

… М.І. Шерман, Я.Б. Самчинська, Н.І. Кужелюк Херсонський державний університет ПРОЕКТУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ З ВИВЧЕННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ З РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» …

3. [PDF] Ефективність побудови тренувального процесу футзалістів ФК «Продексім» в підготовчому періоді

Є Стрикаленко, О Шалар, В Гузар - Спортивні ігри, 2020

Page 1. СПОРТИВНІ ІГРИ SPORTYVNI IHRY СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2020№1(15) 44 УДК [796.332.6:796.015.31:796.015.15] ISSN (Ukrainian ed. Online) 2523-4161 2020, №2(16), 44–57 doi: 10.15391/si.2020-2.05 Ефективність …

4. [PDF] Внутрішній контроль в установах державного сектору.

ЮО Романченко, ТА Довгопола - 2019

… державної адміністрації Спілка економістів України ДВНЗ «Херсонський державний агарний університет» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Херсонський …

5. [PDF] Городинська ІВ кандидат педагогічних наук, доцент Херсонський державний університет, м. Херсон Глухов ІГ кандидат педагогічних наук, доцент

ЮА Грабовський

У статті представлено аналіз сучасного стану організації фізичного виховання студентської молоді та їх відношення до занять фізичною культурою. Проведений аналіз засвідчив, що удосконалення фізкультурно-оздоровчої та …

6. [PDF] ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ БАДМІНТОНІСТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ: НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ю Лювей, ІВ Каратник, МП Пітин

… Боберського, м. Львів, Пітин М.П., д.фіз.вих., проф., Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів, Херсонський державний університет, м.Херсон ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ …

7. [PDF] Організація системи забезпечення кадрової безпеки на підприємстві

АВ Покась - 2019

Page 1. Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (повна назва) Кафедра економічної кібернетики …

8. [PDF] THE PROFESSIONALLY-COMMUNICATIVE COMPETENCY OF А FOREIGN MEDICAL STUDENT ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ …

M TSURKAN

… Хмельницький. – 2017. – 289 с. 3. Васецька Л. І. Методика навчання професійного російського мовлення студентів-іноземців вищого медичного закладу: дис. канд. наук /Херсонський державний університет. – Херсон. – 2005. – 296 с. 4. Васильева Л. Н …

9. [PDF] Мохоподібні  Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції

МФ БОЙКО

Page 1. Бойко М.Ф. 156 Бріологія Мохоподібні Смарагдової мережі України  МИХАЙЛО ФЕДОСІЙОВИЧ під охороною Бернської конвенції  БОЙКО BOIKO MF (2019). Bryobionta of Emerald Network of Ukraine under protection …

 08.02.2020

1. [PDF] Удосконалення методів оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів

СМ Макаренко, СН Макаренко, ОІ Звонарьова… - 2019

… Макаренко С.М. кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Херсонський державний університет Звонарьова О.І. студентка, Херсонський державний університет Олійник Н.М …

2. [PDF] Особливості методики підвищення фізичної підготовленості військовослужбовців першої вікової групи

О Швець, Р Андрєєва, Є Стрикаленко, О Шалар… - Фізична культура, спорт та …, 2019

… ГРУПИ Оксана Швець 1, Реґіна Андрєєва 2, Євгеній Стрикаленко 2, Олег Шалар 2, Ігор Жосан 2, Вікторія Коваль 2 1 Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 2 Херсонський …

3.  [PDF] Особливості застосування колового тренування на уроках фізичної культури в початковій школі

В Яковлів, С Дмитренко, Т Чернишенко… - Фізична культура, спорт та …, 2019

… Андрєєва Р. І.; orcid.org/0000-0002-4128-3399; ; Херсонський державний університет, вул … Стрикаленко Є. А.; orcid.org/0000-0001-7686-8736; ; Херсонський державний університет, вул …

4.  [PDF] СТВОРЕННЯ ЛЕПБУКІВ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО КНИГИ

ОБ Полєвікова, ЮС Пятько - BBK 79, 2020

Page 656. 656 УДК 373.016 СТВОРЕННЯ ЛЕПБУКІВ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО КНИГИ Полєвікова Ольга Борисівна к. пед. н., доцент Пятько Юлія Сергіївна студентка Херсонський державний університет м …

5.  [PDF] ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ

СП Оришко, ЛВ Пасічняк, ВП Ткачук - BBK 79, 2020

… фіз. вих. і спорту, викладач Степанюк Світлана Іванівна канд. фіз. вих. і спорту, викладач Паньків Христина Василівна магістр, викладач Національний університет фізичного виховання і спорту України Херсонський державний університет м …

6.  [PDF] VOCABULARY PRESENTATION AS A CHALLENGE FOR A TEACHER

ЄО Журавльова - … науково-практичної конференції. 11 квітня 2019 …, 2019

32 Журавльова Єлизавета Олександрівна здобувач вищої освіти І курсу
магістратури Науковий керівник–Мелконян ВМ, доцент Херсонський
державний університет VOCABULARY PRESENTATION AS A CHALLENGE …

7. PDF] АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМКУ У ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО …

ІВ Таран

… В. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМКУ У ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Херсонський …

 07.02.2020

1. ОЦІНКА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЕГ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

А Шкуропат, А Мельник - Матеріали конференцій МЦНД, 2020

… МОЗКУ Шкуропат Анастасія Вікторівна канд.біол.наук, доцент кафедри біології людини та імунології Херсонський державний університет, Україна Мельник А.Г. студент Херсонський державний університет, Україна …

2. Освітній перекладач жестової мови: кадрове забезпечення комунікативних потреб жестомовних здобувачів освіти

Н Адамюк - Особлива дитина: навчання і виховання, 2019

… збірник наукових праць «педагогічні науки». випуск lXIX. – том 3, херсон.: херсонський державний університет, видавничий дім «гельветика», 2016. – с. 7–12 … том 1, херсон. : херсонський державний університет видавничий дім «гельветика, 2018. – с.194–202 …

3. [PDF] Левченко ВА доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини, Івано-Франківський національний медичний …

ОФ Крижанівська

… А.С.Лучанського», м. Херсон Степанюк С.І. кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Херсонський державний університет, м. Херсон Мацола Н.П. старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання, м.Дрогобич …

 04.02.2020

1. [PDF] ГРАМАТИЧНА АНАЛОГІЙНСТЬ

АП Загнітко - 2019

… Лінгвістика : зб. наук. праць. Вип. ХІV. Херсон: Херсонський державний
університет, 2011. С. 376–384; Загнітко А. Рецензія на кн.: Канюшкевіч,
М. І. Бе- ларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага …

2. В пошуках петрофітної рослинності навколо Висуні

ЮА Вашеняк, ОЄ Ходосовцев - Чорноморський ботанічний журнал, 2019

Page 1. Вашеняк Ю.А., Ходосовцев О.Є. 306 Експедиції В пошуках петрофітної
рослинності навколо Висуні На початку травня стартувала комплексна експедиція
навколо долини річки Висунь (притока Інгульця) для …

3.  [PDF] TO THE PROBLEM OF SOCIAL COMPETENCE RESEARCH AS CONDITIONS OF PARTNER INTERACTION PARTICIPANTS OF THE REFORM PROCESS

SL KRAVCHUK - Herald of Kiev Institute of Business and Technology, 2019

… кон- флікту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія
«Психологічні науки». Херсон: Херсонський державний університет, 2019. Вип.
1. С. 142–147. 2. Кравчук С. Л. Особливості життєстійкості …

4. Розглядаються теоретичні та методичні питання викладання мов у закладах вищої освіти, принципи створення підручників і навчальних посібників …

СЄ Лупаренко, НІ Ушакова, ОМ Тростинська…

… Покришева, 41), каф. педагогіки й менеджменту освіти. Михайловська Г.О., докт. пед.
наук, проф., Херсонський державний університет (73000, Україна, Херсон, вул.
Університетська, 27), каф. слов'янської філології. Статівка В.І., докт. пед …

5. БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ Том 15• № 3• 2019

ОІ Красняк

Page 1. 217 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ Том
15 • № 3 • 2019 СHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL 2019 …

6.  [PDF] СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОКОЛІННЯ Z ДО КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: КЛЮЧОВІ МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ

ДС Ліфінцев

… І. Ломачинська (Одеський національний університет імені І. Мечнікова), доц. Н. Валько
(Херсонський державний університет). Література. 1. Levitt, T. (1983). The globalization
of markets. Harvard Business Review, May-June 1983 …

01.02.2020

1. [PDF] ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ЗАХИСНИКІВ У ФУТБОЛІ

І Карпа, І Ріпак, Р Гандзин

… 167–175. 11. Szwarc, A. (2003), "Metody oceny techniczno-taktycznych działań piłkarzy nożnych", Gdańsk : AWFiS, 158 p. Карпухіна Ю.В. кандидат біологічних
наук, доцент Херсонський державний університет, м. Херсон … 

30.01.2020

2. [PDF] ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВЕСНИХ ОБРАЗІВ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ТА НОВОЗЕЛАНДСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ

МО Коврова - Децентралізація. Досвід європейських країн, 2019

… В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ТА НОВОЗЕЛАНДСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ
Коврова МО магістр факультету іноземної філології Науковий керівник: Бєлєхова ЛІ професор кафедри англійської мови та методики її … 

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-РЕСУРСА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ С УРОВНЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ …

МІ Шерман, ЯБ Самчинська, НІ Кужелюк - Наукові нотатки, 2019

… ШЕРМАН М.І. 1 , САМЧИНСЬКА Я.Б. 1 , КУЖЕЛЮК Н.І. 1. 1 Херсонський державний університет. Тип: статья в журнале - научная статья Язык: украинский. Номер: 67
Год: 2019 Страницы: 168-175. УДК: 37.091.2:004.7. ЖУРНАЛ …