Тематика курсових та випускних робіт

Оновлено: 09.12.2011

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

Галузь знань: 0202 Мистецтво

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія*

 Спеціалізація: художня культура, народносценічна хореографія

 331 група

 

Тема курсової роботи

Виконавець роботи

Науковий керівник

1

Етапи формування хореографічних навичок у учасників дитячих колективів

Гірич В.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викладач Шиліна О.О.

2

Виховання емпатії у майбутніх вчителів хореографії в процесі вивчення фахових дисциплін

Гірча К.С.

3

Основні принципи мистецької освіти

Євтушевич І.А.

4

Види та структура хореографічної освіти

Кордюк Є.В.

5

Форми організації хореографічної діяльності в дитячих та юнацьких колективах

Невідничий Р.О.

6

Види хореографічної діяльності в дитячих та юнацьких танцювальних колективах

Павлов В.О.

7

Стилі педагогічного спілкування на заняттях з хореографії

Продченко В.В.

8

Психофізіологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку в умовах хореографічного навчання.

Скорикова А.О.

9

Психофізіологічні особливості розвитку дітей середнього шкільного віку в умовах хореографічного навчання

Тімченко В.Б.

10

Формування інтересу до хореографічної діяльності учасників танцювального колективу

Шиян О.О.

11

Виховання толерантності у майбутніх вчителів хореографії в процесі вивчення фахових дисциплін

Юрженко І.Ю.

 

Спеціалізація: художня культура, сучасна хореографія

 331 група

Тема курсової роботи

Виконавець роботи

Науковий керівник

1

Розвиток комунікативних якостей учнів на заняттях з хореографії

Бондар І.В.

викладач Шиліна О.О.

 

Галузь знань: 0202 Мистецтво

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія*

 Спеціалізація: художня культура, народносценічна хореографія

 431 група

 

Тема курсової роботи

Виконавець роботи

Науковий керівник

1

Реформаторська діяльність М.Фокіна в контексті відродження класичного танцю на початку ХХ століття.

Щербіна Ксенія Андріївна

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. Рехліцька А.Є.

2

Виникнення  та становлення конкурсів класичного танцю.

Зуйков Володимир Валерійович

3

Літературні образи у балетному мистецтві ХХ століття

Кафанова Анна Сергіївна

4

Етнографічні мотиви в творчості П.Вірського

Буренко Владислав Віталійович

5

Еклектичні тенденції на сучасному етапі розвитку хореографічного мистецтва

Лукова Тетяна Сергіївна

6

Пошуки та здобутки видатного балетмейстера Ю. Григоровича.

Ронько Михайло Леонідович

7

Особливості творчо-педагогічної діяльності вчителя-хореографа в роботі зі студентами

Бедарєва Алла Володимирівна

8

Використання законів сценічного простору при створенні хореографічного твору

Угриняк Юлія Романівна

 

Галузь знань: 0202 Мистецтво

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія*

 Спеціалізація: художня культура, сучасна хореографія

 331-5 група

Тема курсової роботи

Виконавець роботи

Науковий керівник

1

Зміст естетичного виховання на заняттях з хореографії у дітей молодшого шкільного віку.

Бусь О.Л.

 

 

 

 

 

викладач Шиліна О.О.

2

Зміст естетичного виховання на заняттях з хореографії у дітей середнього шкільного віку.

Галіца А.С.

3

Зміст естетичного виховання на заняттях з хореографії у старшокласників

Гречкосій О.І.

4

Особливості створення танцювального репертуару для дітей молодшого шкільного віку.

Денисенко А. Ю.

5

Особливості створення танцювального репертуару для дітей середнього шкільного віку.

Онищенко Я.В.

6

Особливості створення танцювального репертуару для старшокласників.

Кравцов В.В.

7

Педагогічна діяльність керівника аматорського дитячого хореографічного колективу.

Слободинська Д.А.

асист. Білоусенко І.В.

 

Спеціалізація: художня культура, народносценічна хореографія

331-5 група

 

Тема курсової роботи

Виконавець роботи

Науковий керівник

1

Впровадження музично-хореографічних традицій України в процесі естетичного виховання.

Горєєва І.Ю.

 

 

 

асист. Білоусенко І.В.

2

Формування професійних вмінь і навичок учасників дитячого хореографічного колективу.

Радостєва Я.О.

3

Хореографічне мистецтво як засіб формування особистості дитини.

Барбанягра А.Ж.

4

Характеристика основних критеріїв формування репертуару дитячого та юнацького аматорського хореографічного колективів.

Смерницька А.В.

5

Вплив народної хореографії на формування танцювальної культури аматорського хореографічного колективу.

Болотнікова А.Л.

 

 

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

ПРОГРАМА ДЕК БАКАЛАВРІАТ 2011.doc (124 Kb)

ПИТАННЯ ДЕК БАКАЛАВРИ 2011.doc (68 Kb)

ПРОГРАМА ДЕК спеціаліст.doc (139.5 Kb)

ПРОГРАМА ДЕК магістр.doc (136.5 Kb)

ПИТАННЯ ДЕК магістратура.doc (38.5 Kb)