Оновлено: 23.12.2014

Спеціалітет

Станціонарна форма навчання Заочна форма навчання
Класичний танець (116 Kb)  Класичний танець (112 Kb)
Мистецтво балетмейстера (83.5 Kb) Мистецтво балетмейстера (86.5 Kb)

Оновлено: 23.12.2014

Магістратура

Стаціонарна форма навчання Заочна форма навчання
Класичний танець (124 Kb) Класичний танець (112.5 Kb)
Мистецтво балетмейстера (92.5 Kb)  Мистецтво балетмейстера (86.5 Kb)
Сучасні напрямки класичного танцю (77.5 Kb) Сучасні напрямки класичного танцю (72.5 Kb)
Методика викладання класичного танцю (67 Kb)   

Оновлено: 23.12.2014

Бакалавріат

Станціонарна форма навчання Заочна форма навчання
Віртуозні техніки в хореографії (175.5 Kb)  
Класичний танець (268.5 Kb) Класичний танець (181.5 Kb)
Композиция і постановка танцю (161 Kb) Композиція і постановка танцю (117 Kb)
Український народний танець (157.5 Kb) Український народний танець (125.5 Kb)

Навчально-методичне забезпечення

Оновлено: 11.11.2013

УДК 792.8: 378.14

ББК 85.32

         К 30

Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет культури і мистецтв

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА КЛАСИЧНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

(навчально-методичний посібник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон – 2010

 

Рекомендовано до друку НМР університету ХДУ

Протокол № 2 від 14 січня 2010 р.

 

Автори упорядники:

Під загальною редакцією завідувача кафедри, доцента Рехліцької А.Є.

 

Викладач Шиліна О.О., доцент Васяк В.А., асистент Режек І.І., провідний концертмейстер Бистрянцева Н.М.

 

ЗМІСТ

 

Кафедра класичної хореографії та методики викладання.......................... 4

Дисципліни кафедри класичної хореографі та методики викладання...... 5

Класичний танець........................................................................................... 6

Український народний танець........................................................................24

Композиція і постановка танцю.................................................................... 36

Мистецтво балетмейстера.............................................................................. 44

Ансамблі......................................................................................................... .49

Спецкурс: віртуозна техніка.......................................................................... 50

Музика в хореографії..................................................................................... 55

Фізкультура в хореографії............................................................................. 61

Спецкурс: сучасні напрямки класичного танцю......................................... 69

Науково-методичні праці викладачів кафедри………………………….....73

 

КАФЕДРА КЛАСИЧНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

 

На підставі рішення вченої ради університету „Про реорганізацію кафедри хореографії” 1 вересня 2008 року на базі кафедри хореографії утворилася кафедра класичної хореографії та методики викладання на чолі із заслуженим працівником культури України, доцентом Рехліцькою Аллою Євгенівною. До складу кафедри також входять такі викладачі: доцент Васяк В. А., викладач Шиліна О. О., провідний концертмейстер Бистрянцева Н. М., концертмейстер Грибач Л. Б, асистенти Режек І. І., Стародубець Г. А., Звягінцева А. С., Білоусенко І. В., фахівець Капуста Т. О.

На базі кафедри продовжують свою діяльність творчі колективи: народний ансамбль танцю „Ладовиця” (художній керівник Васяк В. А.), народний ансамбль танцю „Сузір’я” (художній керівник Рехліцька А. Є.). ці колективи продовжують свою творчу діяльність, приймаючи участь у багатьох обласних і міських художньо-масових заходах.

Науково-методична діяльність членів кафедри спрямована на написання та удосконалення підручників, посібників, методичних рекомендацій з класичного танцю, українського народного танцю, методики викладання дисциплін, методичних рекомендацій щодо підбору музичного супроводу до занять з хореографії тощо. З метою підвищення кваліфікації викладачі кафедри продовжують навчання в аспірантурі та проходять стажування у вищих закладах освіти України.

У співпраці з кафедрою народносценічної, сучасної хореографії проводяться науково-практичні семінари з класичного та народно сценічного танців для керівників хореографічних колективів міста та області. Учасники семінарів мають можливість не тільки удосконалити свої практичні навички, проконсультуватися щодо методики проведення занять з хореографії, а й ознайомитися з науково-методичними роботами викладачів кафедри. Також у співпраці з кафедрою народносценічної, сучасної хореографії проводиться традиційний фестиваль хореографічного мистецтва колективів України „Натхнення”, у рамках якого відбудеться конкурс молодих балетмейстерів та регіональна науково-методична конференція  „Перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу”.

Новоутворена кафедра класичної хореографії та методики викладання перебуває в процесі становлення. Тому всі творчі здобутки та педагогічні напрацювання є певною перспективою розвитку кафедри.

 

Дисципліни кафедри класичної хореографії та методики викладання

 

ВИКЛАДАЧІ

 

 

Назва

дисципліни

Форма навчання

Курс

Лекції

(ПІБ викладача)

Практичні (ПІБ викладача)

Семінари

(ПІБ викладача)

1

Класичний танець.

 

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

І-V

І-V

І-ІІІ

доц. Рехліцька А.Є.

доц. Рехліцька А.Є.,

викл. Шиліна О.О.,

викл. Білоусенко І.В.

 

2

Ансамблі

- Денна

І-V

 

доц. Рехліцька А.Є.

проф. Чуба В.В.

доц. Васяк В.А.

викл. Шиліна О.О.

викл. Білоусенко І.В.

 

3

Композиція і постановка танцю

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

І-ІІІ

І-ІІІ

І-ІІ

доц. Васяк В.А.

доц. Рехліцька А.Є

доц. Рехліцька А.Є.,

викл. Шиліна О.О.

 

4

Мистецтво балетмейстера

- Денна

- Заочна

ІV

ІV

 

доц. Рехліцька А.Є.,

доц. Рехліцька А.Є.,

 

 

5

Український народний танець

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

І-ІV

І-ІV

І-ІІ

доц. Васяк В.А

доц. Васяк В.А,

 

6

СК: Віртуозні техніки

- Денна

- Заочна

ІІ, ІV, V

 

доц. Васяк В.А

викл. Шиліна О.О.

 

7

Основи народносценічного танцю

- Денна

- Заочна

 

І

 

викл. Білоусенко І.В.

 

8

Народносценічний танець

- Денна

 - Заочна

- Скорочений термін

І, ІІ

 

викл. Стародубець Г.А.

викл. Білоусенко І.В.

викл. Медвідь Т.А.

 

9

Фізичне виховання в хореографії

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

І, ІІІ

І

І

 

викл. Шиліна О.О.

ст. викл. Терешенко Н.В.

пров. конц. Бистрянцева Н.М.

 

 

10

Історія хореографічного мистецтва

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

ІІ, ІІІ

ІІ, ІІІ

ІІ

 

 викл. Медвідь Т.А.

 

11

СК: Сучасні напрямки класичного танцю

- Денна

- Заочна

 

V

V, VІ

доц. Рехліцька А.Є.

доц. Рехліцька А.Є.

 

12

Сучасний танець

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

 

І, ІІ, ІІІ

ІV

 

викл. Ширіна Т.О.

викл. Артьоменко Ю.Г.

асист. Кафанова Г.І.

 

 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРИ

 

 

Назва

дисципліни

Форма навчання

Курс

Лекції

(ПІБ викладача)

Практичні (ПІБ викладача)

Семінари

(ПІБ викладача)

1

Класичний танець.

 

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

І-V

ІІ-V

І

 

пров. концертм.

Грибач Л.Б.

 

2

Ансамблі

- Денна

ІІ,ІV

 

Пров. концертм.

Бистрянцева Н.М.,

пров. концертм.

Грибач Л.Б.

концертм. Філенко О.В.

пров. концертм. Кравченко І.А.

 

3

Композиція і постановка танцю

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

ІІ,ІІІ

І, ІІІ

І, ІІ

 

Пров. концертм.

Бистрянцева Н.М.,

пров. концертм.

Грибач Л.Б.

 

 

4

Мистецтво балетмейстера

- Денна

- Заочна

V

V

 

 

пров. концертм.

Грибач Л.Б.

 

5

Український народний танець

- Денна

- Заочна

 

І,ІІ,ІV

І-ІІІ

 

Пров. концертм.

Бистрянцева Н.М.

конц. Філенко О.В.

 

6

СК: Віртуозні техніки

- Денна

V

 

Пров. концертм.

Бистрянцева Н.М.

концертм. Філенко О.В.

 

7

Основи народносценічного танцю

- Денна

 

І

 

Пров. концертм.

Бистрянцева Н.М.

концертм. Філенко О.В.

 

8

Народносценічний танець

- Денна

- Скорочений термін

 

ІІ-V

ІІ, ІІІ

 

Пров. концертм.

Бистрянцева Н.М.

 концертм. Філенко О.В.

 

9

Фізичне виховання в хореографії

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

І, ІІ

І

І

 

Пров. концертм.

Бистрянцева Н.М.

 

10

СК: Сучасні напрямки класичного танцю

- Денна

- Заочна

 

V

V, VІ

 

пров. концертм.

Грибач Л.Б.

 

 

11

Сучасний танець

-         Денна

 

ІІ-ІV

 

пров. концертм. Кравченко І.А.

 

12

Основи сучасного танцю

- Денна

І

 

пров. концертм. Кравченко І.А.

 

13

Робота з дитячим хореографічним колективом

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

V

V

ІІ

 

пров. концертм.

Грибач Л.Б.

 

14

Вступ до спеціальності

- Денна

- Заочна

- Скорочений термін

І

І

 

концертм.

Філенко О.В.

 

15

Музика в хореографії

- Денна

- Скорочений термін

ІІ

І

 

Пров. концертм.

Бистрянцева Н.М.

 

16

Методика викладання хореографії

- Денна

- Заочна

 

ІІІ, ІV

 

пров. концертм.

Грибач Л.Б.,

 

 

 

КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ

 

І семестр

І. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання рухів обличчям до опори.

Практичні модулі.

1.   Постанова тулубу, позиції ніг. Підготовче положення, І, II, Ш поз. рук. Уклін.

 1. Demi plie по І, II, V поз. Releve на півпальцях по І, II, V поз. Підготовче port de bras.
 2. Battement tendu вбік, вперед, назад з І поз. Grand plie пo I, II, V поз.
 3. Battement tendu з demi plie по І поз у всіх напрямках. Passe par terre.
 4. Battement tendu jete по І поз. у всіх напрямках. Перегини тулубу біля станка вбік, назад.
 5. Battement tendu jete з demi plie по І поз. у всіх напрямках. Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
 6. Battement tendu та battement tendu jete з V поз. у всіх напрямках. Temps live soute.
 7. Battement tendu та battement tendu jete з V поз. з demi plie у всіх напрямках.
 8. Preparation до rond de jambe par terre en dehors et en dedans. (Temps releve). Battement tendu з опусканням п'ятки по ІІ поз.
  1. Battement tendu jete pour le pied. I port de bres на середині зали.
  2. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. ІІ port de bras.
  3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie. Положення ноги sur le cou-de-pied ( умовне та основні).
  4. Battement fondu у всіх напрямках носком у підлогу.
  5. Battement frappe у всіх напрямках носком у підлогу. Положення ноги passe.

15.  Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; написати реферат.

 

II. Змістовний модуль.

Тема:  Вивчення методики виконання рухів тримаючись однією рукою за опору. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Практичні модулі.

1. Battement fondu на 20°-30°, Changement de pied.

 1. Battement frappe на 20°-30°. Вивчення рухів тримаючись однією рукою за станок: Plie et battement tendu біля станку
 2. Battement releve lent з V поз. у всіх напрямках. Battement retire.Battement
  tendu jete et rond de jambe par terre тримаючись однією рукою за станок.
 3. Підготовка до rond de jambe en l'air по прямій лінії. Battement developpe у
  всіх напрямках на 45°. Battement fondu et battement frappe тримаючись однією рукою за станок.
 4. Battement soutenus   носком у підлогу. Battement releve lent et developpe тримаючись однією рукою за станок. Petit pas echappe .
  1. Grand battement jete з І поз. у всіх напрямках. Вивчення комбінацій
   екзерсису біля станку. Pas assemble вбік.
  2. Grand battement jete з V поз. у всіх напрямках. Battement soutenu на 45° обличчям до станку.
 5. Pas balanse, pas de boure semple з переміною і без переміни ніг. Вивчення комбінацій екзерсису біля станку.
 6. Pas glissade. Вивчення комбінацій екзерсису біля станку.

10. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

II семестр

IIІ. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів.

Практичні модулі.

 1. Demi plie та grand plie по IV поз. Ш port de bras .
 2. Grand plie починаючи з півпальців, та з port de bras.
 3. Plie по І, П, IV, V поз з port de bras. Pas jete.
 4. Battement tendu з demi plie у II та IV позиціям.  Battement tendu з demi plie у
  II та IV поз. з переходом на іншу ногу.
 5. Double battement tendu. Battement tendu jete pigue.

6.Точки класу. Поняття epoulement croisee, effacee. Маленькі та великі пози epoulement croisee, effacee носком у підлогу біля опори та на середині залу.

 1. Пози І, ІІ, ПІ arabesgue носком у підлогу та на 45°.
 2. Battement tendu у маленьких та великих позах біля станку та на середині
  зали.
 3. Battement tendu jete balancoir en face. Releve на півпальці по І, II, Ш поз. з
  demi plie.
 4. Напівоберти у V поз. до станку та від станка.
 5. Preparation до pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans з V поз. біля
  станку та на середині зали. Оберти fouette en dehors et en dedans на 1\2 та 1\4
  кола з ногою носком у підлогу.
 6. Battement battement fondu в позах на всій стопі біля станку та на середині
  зали. Pas tombe без просування на 45°.
 7. Battement fondu у позах на 45° з plie-releve біля станку. Plie-releve з ногою
  на 45° у всіх напрямках.

14.Battement double fondu на всій стопі біля станку та на середині зали.

 1. Battement double frappe біля станку та на середині зали.
 2. Petit battement sur le cou-de-pied (з акцентом).

17.   Battement frappe та battement double frappe в позах на цілій стопі біля
станку та на середині зали.

18.  Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

IV. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Практичні модулі.

1. Rond de jambe en Fair en dehors et en dedans біля станку та на середині зали
на 45°.

2.Battement releve lent в позах на 90°. Releve на півпальцях з ногою sur le cou-de-pied та на 45° у всіх напрямках.

3.Battement developpe на 90° біля станку та на середині зали. Battement retire на 90°.

4. Temps lie par terre.

5. Стрибки pas assemble, pas jete.

6. Sissonne ferme на 45°, sissonne ouvert  на 45°.

7. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

IІІ семестр

І. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів.

Практичні модулі.

1. Demi rond de jambe en dehors et en dedans на 45° на півпальцях біля станку та на середині зали.

2.  Demi et grand rond de jambe   developpe на 90° en dehors et en dedans. IV arabesgue.

3. Battement fondu у позах на півпальцях біля станку та на середині зали. Теmрs leve у позі І, ІІ arabesgue (сценічний sissone)

4. Battement double fondu на півпальцях біля станку та на середині зали.

5.  Battement frappe та petit battement на півпальцях біля станку, та на середині зали з закінченням у demi plie.

6. Releve на півпальці з піднятою ногою на 90°.

7.   Вивчення комбінацій екзерсису біля станку. Оберти на обох ногах на півпальцях на 360° у V поз. біля станку та на середині зали починаючи з витягнутих ніг та з demi plie.

8.  Rond de jambe en Fair на півпальцях та rond de jambe en Fair з plie- releve на півпальцях.

9.  Preparation до pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans з II поз. біля станку та на середині зали через battement tendu.

10.  Battement releve lent та battement developpe на 90° у позах біля станку та на середині зали.

11. Grand battement jete passe par terre з закінченням носком у підлогу.

12.Preparation до pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans з II поз. через півпальці у V поз.

13.Маленькі пози на demi plie, що завертають вправи.

14.  ІІІ port de bras з ногою відкритою вперед чи назад. Petit pas echappe в IV поз. Pas de bourre suivi на місці та з просуванням.

15. Sissone ouvertte.

16. Pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans по П поз. біля станку та на середині зали через battement tendu. Вивчення комбінацій екзерсису на середині зали.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

ІІ. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Практичні модулі.

1.Double pas assamble. IV port de bras.

2.Вивчення комбінацій екзерсису на середині зали.

3.Petit pas echappe з закінченням на одну ногу у положенні sur le cou-de-pied.

4. Flic -flac  на 45° у два темпи.

5.Pirouette en dehors et en dedans по П поз. через півпальці у V поз.

6.Вивчення комбінацій allegro.

7.Sissone ferme на 90°.

8.Вивчення комбінацій allegro.

9.Petit pas de chat.

10.Вивчення комбінацій allegro.

11.Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

IV семестр

 

IIІ. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів.

Практичні модулі.

1 .Battement fondu з plie releve та demi rond de gambe на 45° en face біля станку та на середині зали.

2.Rond de gambe en Pair з plie releve на півпальцях біля станку та на середині зали.

3.Пози attitude croisee, effacee біля станку та на середині зали. Pas tombe без просування біля станку та на середині зали з 45°.

4.Demi rond de gambe developpe на 90° біля станку та на середині зали. 5.Battement releve lent et battement developpe з plie releve et demi rond de gambe біля станку та на середині зали.

6.Grand battement jete у великих позах біля станку та на середині зали. 7.Battement tendu en tournent en dehors et en dedans на 1\8,1\4 кола у бік.

8.Temps releve на 90° біля станку та на середині зали.

9.1\2 tours en dehors et en dedans з plie releve з ногою на 45°. Flic-flac en tournent на 180°

l0.Battement tendu jete en tournent en dehors et en dedans на 1\8,1\4 кола у бік. 11.Battement developpe tombe на 90° біля станку та на середині зали. Оберти fouette en dehors et en dedans на 1\2 та 1\4 кола з ногою на 45°.

12.Півоберти en dehors et en dedans з пози в позу через passe на 90°.

13.Rond de gambe par terre en tournent en dehors et en dedans на 1\8, 1\4 кола убік.

14.V port de bras. Pas tombe з просуванням у всіх напрямках біля станку та на середині зали.

15.Preparation до tour з IV поз. en dehors et en dedans.

16.Вивчення комбінацій екзерсису біля станку. Пози ecartee біля станку та на середині зали.

17.Grand pas echappe у 11 та IV поз.

18.Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

ІV. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів.

Практичні модулі.

1. Pas de bourre ballote. Temps lie на 45°.

2.   Вивчення комбінацій екзерсису біля станку. Pas emboite на місці та з просуванням.

3. Вивчення комбінацій екзерсису біля станку. Petit pas jete з просуванням.

4. Вивчення комбінації малого adajio. Sissone tombe.

5 .Petit pas chasse. Pas de bourres en toument

6. Changement de pied en toument. Вивчення комбінації малого adajio.

7. Вивчення комбінації малого adajio.

8. Вивчення комбінації великого adajio.

9. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

V семестр

І. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів.

Практичні модулі.

1.  Battement fondu на 90° в позах на всій стопі біля станку та на середині зали.

2.  Battement battus sur le cou-de-pied вперед, назад біля станку та на середині зали.

3.  Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans біля станку та на середині зали. Flic-flac en tournent на 180°.

4.  Grand battement jete balancoire біля станку та на середині зал.

5.  Tours lent з пози в позу через passe на 90°.

6.  Battement double frappe en toumant en dehors et en dedans.

7.  8 Tour lent en dehors et en dedans.

8.  Sissone simple en toumant на 1\4 та 1\2 кола.

9.  Pas ballonne. Pas de basgue.

10. Grand sissone ouverte без просування.

11 .Grand pas jete. Вивчення комбінацій екзерсису біля станку.

12.Вивчення комбінацій екзерсису на середині зали.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

II. Змістовний модуль.

Тема: Складання студентами комбінацій та відпрацювання техніки виконання вивчених комбінацій.

 

Практичні модулі.

1. Складання студентами комбінацій.

2. Відпрацювання техніки виконання вивчених комбінацій.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

VI семестр

ІII. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання рухів.

Практичні модулі.

1. Battement developpe ballotte біля станку та на середині зали.

2. Temps releve на 90° на півпальці.

3. Rond de jambe en Fair на 90° на півпальцях plie- releve на півпальцях біля станку та на середині зали.

4. Developpe plie-releve на півпальцях з demi rond de jambe.

5. Grand battement jete developpe біля станку та на середині зали.

6. Grand pas echappe у II та IV поз en tournant.

7. Battement tendu pour batteries.

8. Sissone ferme et sissone ouvert в позах.

9.Оберти en dehors et en dedans по прямій лінії та діагоналі з просуванням.

l0.Tours fouette на 45°.

11 .Tours fouette з прийому temps releve на 90°.

12.VI port de bras. Pas de chat.

13.Pas emboite en tournant з просуванням вбік та по діагоналі.

14.Temps lie на 90°.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

IV. Змістовний модуль.

Тема:   Вивчення  методики  виконання  нових  рухів.   Вивчення  комбінацій екзерсису.

Практичні модулі.

1.  Pas glissade en touraent.

2. Pas ballotte через sur le cou-de-pied носком в підлогу, на 45°, 90°.

3.Вивчення комбінацій екзерсису біля станку.

4.Вивчення комбінацій екзерсису на середині зали.

5.  Вивчення комбінацій allegro.

6.  Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

VII семестр

І. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів. Складання та проведення частин уроку студентами.

Практичні модулі.

1. Entrechat guater, entrechat trois.

2. Entrechat cing, entrechat six.

3. Entrechat sept, entrechat huit.

4. Royal. Pas falli.

5.  Студенти складають комбінації екзерсису біля станку для дітей 1-3 класу, екзерсису на середині зали для дітей 4-7 класу та allegro для старшокласників.

6.  Студенти проводять частини уроку з метою вивчення та відпрацювання складених ними комбінацій.

7. Відпрацювання техніки виконання вивчених комбінацій.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

Під час II змістовного модулю студенти знаходяться на практиці.Форма семестрового контролю – екзамен.

 

VIII семестр

ІII. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів. Складання студентами комбінацій

Практичні модулі.

1.  Tours lent у великих позах. Pas  jete entrelace.

2.   VI port de bras як підготовка до tours у великих позах, та tours у великих позах.

3.  Pas echappe battu. Renverse.

4.  Pas de bourre en tournent зі зміною ніг. Sout de basgue.

5.  Assamble та pas jete battu.

6. Скласти комбінації екзерсису біля станку.

7. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

IV. Змістовний модуль.

Тема: Проведення студентами частин уроку.

Практичні модулі.

Студенти  проводять  частини  уроку  з  метою  вивчення  складених  ними комбінацій.

Модулі самостійної роботи: записати складені комбінації у зошити для самостійних робіт. Написати реферат.

 

IX семестр

І. Змістовний модуль.

Тема: Вивчення методики виконання нових рухів. Складання студентами комбінацій.

Лекційний модуль.

Тема: Використання акторської майстерності на уроках класичного танцю.

План:

1. Емоції та психологічний стан танцівника.

2.   Використання танцювального образу на уроках класичного танцю у початкових класах професійних закладів.

3.   Використання танцювального образу на заняттях класичним танцем у артистів балету.

Практичні модулі.

1.  Grаnd battement jete з обертом fouette.

2.  Battement developpe з кроком balance.

3.  Temps lie на 90°з pirouette en dehors et en dedans.

4.  Pas assemble en tournent no 1\4; 1\2 та повному оберту.

5.  Grand fouette en face з закінченням в attitude croisse.

6.  Grand pas jete в позах attitude croisee et effacee.

7.  Скласти   комбінації   екзерсису   біля   станку   з   використанням   раніше вивчених рухів.

8. Відпрацювання техніки виконання вивчених комбінацій.

Модулі самостійної роботи: записати методику виконання вивчених рухів у зошити для самостійних робіт; відпрацювати техніку виконання вивчених рухів; написати реферат.

 

II. Змістовний модуль.

Тема: Складання студентами комбінацій.

Практичні модулі.

1. Скласти комбінації екзерсису біля станку з використанням раніше вивчених рухів.

2. Скласти комбінації екзерсису на середині зали з використанням раніше вивчених рухів.

3. Скласти комбінації allegro з використанням раніше вивчених рухів.

4. Відпрацювання техніки виконання комбінацій, складених студентами.

Модулі самостійної роботи: записати складені комбінації у зошити для самостійних робіт. Написати реферат.

 

Література

 1. Базарова Н. Классический танец. – Л.: Искусство, 1975.
 2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - Л.: Искусство, 1983.
 3. Балет. Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981
 4. Балет: Пер с англ. – М., 2003.
 5. Бахрушин Ю. История русского балета. – М., 1977.
 6. Бочарникова Э. Страна волшебная – балет. – М.: Детская литература, 1974.
 7. Бочарова Э., Иноземцева Г. Тем кто любит балет. – М.: Русский язык, 1980.
 8. Ваганова А. Основы классического танца. – Л.: Искусство, 1980.
 9. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. – М.: Искусство, 1971.
 10. Ермалаев. Сборник статей. – М.: Искусство, 1974.
 11. Жданов Л. Школа большого балета. – М.: Планета, 1974.
 12. Звёздочкин В. Классический танец.- Ростов-на-Дону, 2003.
 13. Иванова С. Марина семёнова. – М.: Искусство, 1965.
 14. Касл К. Балет / Пер с англ. Е. Мамонтовой. – М., 2001.
 15. Константинова М. Екатерина Максимова. – М.: Искусство, 1982.
 16. Костровицкая В. Сто уроков классического танца. – Л.: Искусство, 1981.
 17. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л., 1986.
 18. Красовская В. История русского балета. – Л.: Искусство, 1978.
 19. Красовская В. Нижинский. – Л.: Искусство, 1974.
 20. Ленинградский балет сегодня. Сборник статей. №1 – Л-М.: Искусство, 1967.
 21. Ленинградский балет сегодня. Сборник статей. №1 – Л-М.: Искусство, 1968.
 22. Львов – Анахын Б. Мастера Большого балета. – М.: Ленинградский балет сегодня. Сборник статей. №1 – Л-М.: Искусство, 1976.
 23. Мастера Большого балета. Сборник статей. – М.: Советский композитор, 1976.
 24. Мессерер А. Танець. Мысль. Время. – М.: Искусство, 1990.
 25. Мессерер А. Уроки классического танца. – М.: Искусство, 1967.
 26. Павлова А. Сборник статей. – М.: Иностранная литература, 1956.
 27. Рехліцька А. Класичний танець: Програма навчального курсу. – Херсон: Айлант, 2003.
 28. Рославлева Н. Майя Плисецкая. – М.: Искусство, 1968.
 29. Рославлева Н. Мариус Лиепа. – М.: Искусство, 1978.
 30.  Сергеев К. Сборник статей. – М.: Искусство, 1974.
 31. Соколов – Каминский А. советский балет сегодня. – М.: Искусство, 1983.
 32. Смирнов М. основные элементы классического танца. – М., 1979.
 33. Тарасов Н. Классический танец. – М.: Искусство, 1981.
 34. Тейдер В. Александр Лапаурию. – М.: Искусство, 1980.
 35. Тихомирова В.  Сборник статей. – М.: Искусство, 1971.
 36. Цвєткова Л. методика класичного танцю: Підручник. – К.: Альтерпрес. 2005.
 37. Чернова Н. от Гельдера до Улановой. – М.: Искусство, 1979.
 38. Эльяш Н. Образы танца. – М.: Знание, 1971.
 39. Мethodik des klassichen tanzes. – berlin.: henscelverlag kunst und gesellschaft, 1963.
 40. Яковлева Ю. Азбука балета. Изд. 2-е, доп. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ

 

Вивчення предмету „Український народний танець” дає змогу ознайомитись та усвідомити історію розвитку української хореографії, виховує національну і загальну музично-хореографічну культуру, національну свідомість, патріотичне ставлення до збереження традицій життя і побуту, розширює світогляд. Дана дисципліна готує студентів до самостійного проведення уроків українського народного танцю в аматорських та професійних хореографічних колективах, постановки українських народних танців на основі вивченого матеріалу.

 

І семестр

І змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 1: Методика виконання рухів на основі лексики танців Центральної України.

Тема 2: Основні рухи, композиційна побудова танців Центральної України: „Козачок”, „Полтавський козачок”, „Гопак”.

Студенти знайомляться з рухами, притаманними регіону Центральна Україна, методикою їх виконання. Опановують особливості стилю, характеру та манери виконання танців Центральної України, вивчають основні рухи та малюнки. Також студенти знайомляться з музичним матеріалом та його особливостями. Визначають основні стилістичні ознаки чоловічого та жіночого одягу, знайомляться з історією формування українського костюму.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Написати реферат.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

 

ІІ змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 3: Методика виконання рухів танцю «Метелиця».

Тема 4: Методика виконання рухів танців «Коханочка», «Краснянська полька».

Студенти вивчаючи танці Центральної України, вчаться відтворювати картини народного побуту, життя. Знайомляться з багатством народної хореографічної спадщини, формують знання з хореографічного мистецтва регіону Центральна Україна.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

 

ІІ семестр

ІІІ змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 1: Методика виконання рухів на основі лексики танців регіону Полісся.

Тема 2: Методика виконання основних рухів, композиційна побудова танців Полісся: «Перетупи», «Поліська полька», «Шалантух», «Притупи».

Студенти знайомляться з рухами, притаманними регіону Полісся, методикою їх виконання. Опановують особливості стилю, характеру та манери виконання танців Полісся, вивчають основні рухи та малюнки. Також студенти знайомляться з музичним матеріалом та його особливостями. Визначають основні стилістичні ознаки чоловічого та жіночого одягу, знайомляться з історією формування українського костюму.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Написати реферат.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

 

ІV змістовний модуль

 

Практичні модулі.

Тема 3: Методика виконання рухів на основі лексики танців регіону Волинь.

Тема 4: Методика виконання основних рухів, композиційна побудова танців Волині: «Буянський скакунець», «Гуляночка», «Крутях».

Вивчаючи танці Волині, студенти збагачують свою творчу палітру, вчаться відтворювати картини народного побуту, життя. Знайомляться з багатством народної хореографічної спадщини, формують знання з хореографічного мистецтва регіону Волинь.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

 

ІІІ семестр

І змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 1: Методика виконання рухів на основі лексики танців регіону Поділля.

Тема 2: Основні рухи, композиційна побудова танців регіону Поділля: «Варварка», «Ойра», «Оляндра», «Подоляночка»

Студенти знайомляться з рухами, притаманними регіону Поділля, методикою їх виконання. Опановують особливості стилю, характеру та манери виконання танців Поділля, вивчають основні рухи та малюнки. Також студенти знайомляться з музичним матеріалом та його особливостями. Визначають основні стилістичні ознаки чоловічого та жіночого одягу, знайомляться з історією формування костюму.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Написати реферат.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Скласти комбінацію на середині зали на 64 такти на основі вивчених рухів танців даного регіону.

 

ІІ змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 3: Методика виконання рухів на основі лексики танців регіону Буковина.

Тема 4: Методика виконання основних рухів, композиційна побудова танців регіону Буковини: «Буковинський святковий», «Буковинський парубоцький», «Толока».

Вивчаючи танці регіону Буковина, студенти збагачують свою творчу палітру, набувають знання про лексичні та композиційні особливості танців даного регіону, вчаться відтворювати картини народного побуту, життя. Знайомляться з багатством народної хореографічної спадщини, формують знання з хореографічного мистецтва регіону Буковина.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Скласти комбінацію на середині зали на 64 такти на основі вивчених рухів танців даного регіону.

ІV семестр

ІІІ змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 1: Методика виконання рухів на основі лексики танців регіону Закарпаття.

Тема 2: Основні рухи, композиційна побудова танців регіону Закарпаття: «Березнянка», «Дубо-танець», «Увиванець».

Студенти знайомляться з рухами, притаманними регіону Закарпаття, методикою їх виконання. Опановують особливості стилю, характеру та манери виконання танців Закарпаття, вивчають основні рухи та малюнки. Також студенти знайомляться з музичним матеріалом та його особливостями. Визначають основні стилістичні ознаки чоловічого та жіночого одягу, знайомляться з історією формування костюму.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Написати реферат.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

 

ІV змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 3: Методика виконання рухів танцю «Тропотянка».

Тема 4: Методика виконання рухів танцю «Бубнарський».

Вивчаючи танці регіону Закарпаття, студенти збагачують свою творчу палітру, набувають знання про лексичні та композиційні особливості танців даного регіону, вчаться відтворювати картини народного побуту, життя. Знайомляться з багатством народної хореографічної спадщини, формують знання з хореографічного мистецтва регіону Закарпаття.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Розібрати самостійно рухи до танців : «Чинадійка», «Чотирянка», «Раковецький кручений», скласти комбінацію на 32 такти музичного супроводу на середині зали.

 

V семестр

І змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 1: Методика виконання рухів на основі лексики танців регіону Прикарпаття(Гуцульщина).

Тема 2: Основні рухи, композиційна побудова танців регіону Прикарпаття (Гуцульщина): «Галичанка», «Яремчанська гуцулка», «Чепурненька», «Голубка», «Півторак».

Студенти знайомляться з рухами, притаманними регіону Прикарпаття (Гуцульщина), методикою їх виконання. Опановують особливості стилю, характеру та манери виконання танців Прикарпаття (Гуцульщина), вивчають основні рухи та малюнки. Також студенти знайомляться з музичним матеріалом та його особливостями. Визначають основні стилістичні ознаки чоловічого та жіночого одягу, знайомство з історією формування костюму.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Написати реферат.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Самостійно розібрати рухи до танцю „Горянка”.

На основі рухів до танцю „Горянка” скласти комбінацію на 32 такти музичного супроводу на середині залу.

 

ІІ змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 3: Методика виконання рухів на основі лексики танців регіону Прикарпаття(Гуцульщина, бойки, лемки).

Тема 4: Методика виконання основних рухів, композиційна побудова танців регіону Прикарпаття (Гуцульщина, бойки, лемки): «Аркан», «Решето», «Вишківський веселий», «Сербень», «Коломийка».

Вивчаючи танці регіону Прикарпаття  (Гуцульщина, бойки, лемки), студенти збагачують свою творчу палітру, набувають знання про лексичні та композиційні особливості танців даного регіону, вчаться відтворювати картини народного побуту, життя. Знайомляться з багатством народної хореографічної спадщини, формують знання з хореографічного мистецтва регіону Прикарпаття (Гуцульщина, бойки, лемки).

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Самостійно розібрати рухи до танців «Вівчарики».

На основі рухів до танців «Вівчарики» скласти комбінацію на 32 такти музичного супроводу на середині залу.

 

VІ семестр

ІІІ змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 1: Методика виконання рухів на основі лексики танців регіону Слобожанщина.

Тема 2: Основні рухи, композиційна побудова танців регіону Слобожанщина: «Слобожанська полька», «Катерина», «Кадриль».

Студенти знайомляться з рухами, притаманними регіону Слобожанщина, методикою їх виконання. Опановують особливості стилю, характеру та манери виконання танців Слобожанщини, вивчають основні рухи та малюнки. Також студенти знайомляться з музичним матеріалом та його особливостями. Визначають основні стилістичні ознаки чоловічого та жіночого одягу, знайомляться з історією формування костюму.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Написати реферат.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Розібрати самостійно рухи до танцю «Чумандриха».

На основі рухів до танцю: «Чумандриха» скласти комбінацію на 32 такти музичного супроводу на середині зали.  

 

ІV змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 3: Методика виконання рухів на основі лексики танців регіону Південь України.

Тема 4: Основні рухи, композиційна побудова танців регіону Південь України: «Херсонський гопак»«Хортичанка».

Вивчаючи танці даного регіону, студенти збагачують свою творчу палітру, набувають знання про лексичні та композиційні особливості танців даного регіону, вчаться відтворювати картини народного побуту, життя. Знайомляться з багатством народної хореографічної спадщини, формують знання з хореографічного мистецтва Південної України.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Розібрати самостійно рухи до танцю «Балабинська полька».

На основі рухів до танцю «Балабинська полька» скласти комбінацію на 32 такти музичного супроводу на середині зали.  

VІІ семестр

І змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 1: Методика виконання рухів на основі танцювального мистецтва іноетнічних груп населення.

Тема 2: Основні рухи, композиційна побудова танців росіян, білорусів, болгар, молдаван, євреїв, греків.

Студенти знайомляться з рухами, притаманними іноетнічним групам населення, методикою їх виконання. Опановують особливості стилю, характеру та манери виконання танців кожної з груп, вивчають основні рухи, визначають їх вплив на лексику українського народного танцю. Також студенти знайомляться з музичним матеріалом та його особливостями. Знайомляться з чоловічим та жіночим одягом певної іноетнічної групи, знайомляться з історією формування костюму.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Написати реферат.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Розібрати самостійно рухи до танцю «Хоро».

 

ІІ змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 3: Методика виконання рухів на основі танцювального мистецтва іноетнічних груп населення.

Тема 4: Основні рухи танців угорців, поляків, румунів, сербів, хорватів.

Вивчаючи танці та рухи іноетнічних груп населення України, студенти збагачують свою творчу палітру, вчаться відтворювати картини народного побуту, життя. Знайомляться з багатством народної хореографічної спадщини, формують знання з хореографічного мистецтва іноетнічних груп населення України. Визначають взаємовплив та взаємозбагачення українського народного танцю і танцювального мистецтва іноетнічних груп населення України.

Модуль самостійної роботи.

Робота над удосконаленням виконавської майстерності.

Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Розібрати самостійно рухи до танцю «Сирба».

 

VІІІ семестр

ІІІ змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 1: Методика побудови заняття з українського народного танцю. Складання екзерсису біля опори.

Тема 2: Складання екзерсису біля опори на основі елементів всіх регіонів України.

Студенти формують знання щодо правил побудови комбінацій біля опори, визначають особливості їх складання. Вчаться самостійно працювати із музичним матеріалом. Набувають навичок у постановчій роботі.

Модуль самостійної роботи.

Робота над складанням комбінацій та етюдів, удосконалення виконавської майстерності.

Додати рухи рук до комбінацій біля опори, які відповідають даному регіону України.

Записати складені комбінації у зошит по тактам, додати музичний супровід.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

 

 

ІV змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема 3: Методика побудови заняття з українського народного танцю. Складання етюдів на середині залу.

Тема 4:Складання етюдів на середині залу на основі елементів всіх регіонів України.

Студенти формують знання щодо правил складання етюдів на основі елементів танців всіх регіонів України. Вчаться самостійно працювати із музичним матеріалом. Набувають навичок у постановчій роботі.

Модуль самостійної роботи.

Робота над складанням комбінацій та етюдів, удосконалення виконавської майстерності.

Додати рухи рук до комбінацій біля опори, які відповідають даному регіону України.

Записати складені комбінації у зошит по тактам, додати музичний супровід.

Самостійно опрацювати методичну літературу.

Література

 1. Балог К. Танці Закарпаття. – К. : Мистецтво, 1986.
 2. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1998.
 3. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. – К. : Мистецтво, 1971.
 4. Василенко К. Ю. Український народний танець. – К.: Мистецтво, 1981.
 5. Верховинець Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1980.
 6. Герасимчук Р. Гуцульські танці. – Л., 1979.
 7. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Наукова думка, 1969.
 8. Зайцев Є. В. Основи народно-сценічного танцю. Ч.1 –  К. : Мистецтво, 1971.
 9. Зайцев Є. В. Основи народно-сценічного танцю. Ч.2 –  К. : Мистецтво, 1976.

10.  Зубатов С. Основи викладання українського народно-сценічного танцю. – К.: ІПКПК, 1995.

11. Антипова І. Танці Поділля. – К.: Мистецтво, 1971.

12. Балог К. Мої роси і зорі . – Ужгород.: Закарпатське видавництво, 1989.

13. Бондаренко Л. Святковий хоровод. – К.: Музична Україна, 1981

14. Боримська Г. В. Самоцвіти українського танцю. – К.: Мистецтво, 1974.

15. Василенко К. Ю. Сюжетні танці. – К.: Мистецтво, 1966.

16. Василенко К. Ю. Танці Київщини, К.: Мистецтво, 1982.

17. Вірський П. П. У вихорі танцю. – К.: Мистецтво, 1977.

18. Григорьєв П. Елементи рухів українського народного танцю. – К.: Обр. мистецтво, 1961.

19. Гурєєв Ю. Танцює “Подолянчик”. – К. : Музична Україна, 1981.

20. Збірник танців Танцює “Волинянка”. – К. : Мистецтво, 1972.

21. Кречко М. Ми з Верховини. – К. : Мистецтво, 1964.

22. Пасютинська В.М. Своеобразие Прикарпатской народно-сценической хореографии – бойки, лемки, гуцулы.К.: Инст.культуры, 1978.

23. Сидоренко П. У вихорі танцю. – К.: Мистецтво, 1977.

24. Уварова Н. Танці Полтавщини. – К.: Мистецтво, 1969.

25. 15.Чопорчук Я. “Голубка” ( Танці Прикарпаття у запису П. Сидоренко ) –   К. : Мистецтво, 1972.

 

 

КОПМОЗИЦІЯ І ПОСТАНОВКА

 

Дана дисципліна підсумовує всі знання та навики, одержані з інших предметів, надаючи їм нових якостей, а також відокремлює ті, що визначають професійне місце фахівця. Також дана дисципліна послідовно вивчає діяльність хореографа по створенню закінченого танцювального номеру – від виникнення задуму, до показу закінченого танцю на глядача.

 

І семестр

І - ІІ змістовні модулі

Лекційний модуль.

Тема: Мистецтво і його роль у житті суспільства. Види, форми, жанри та класифікація танців.

План:

 1. Мистецтво і його роль в житті суспільства.

-         Танець народився на зорі людства: ще в первісному суспільстві він відтворював трудові процеси, імітував рухи тварин, мав магічний та героїчний характери. В них людина зверталась до сил природи, молилась, приносила жертви благаючи зливи, сонця, народження дитини.

-         Танець – це вид мистецтва, в якому засобом створення художнього образу є рух, положення людського тіла.

-         Танець не може бути поза музикою, необхідне органічне злиття музики і руху.

-         Якщо говорити про професійний танець то до нього входять балет, ансамблі народного танцю, сучасні, естрадні, бальні танці. Як мистецтво, танець можна зустріти в опері, музичній комедії, на естраді, в цирку, кіно, балеті на ковзанах, інколи в драмі. Але найскладнішою формою професійної хореографії є балет.

 1. Види, форми хореографічного мистецтва та їх класифікація:

-         види: класичний, народносценічний, історико-побутовий, характерний танеці тощо;

-         форми: соло, дует, групова, масова, сюїта, танцювальна композиція, масова тощо;

-         класифікація: за соціальним призначенням, за видом театрального мистецтва;

 1. Жанри хореографічного мистецтва: ліричний, лірико-побутовий, лірико-драматичний, лірико-драматичний тощо.

 

Практичні модулі.

Тема: Створення етюдів з використанням елементарних рухів та простих композиційних структур.

         Студенти займаються створенням етюдів з використанням елементарних рухів та простих композиційних структур. В процесі виконання даного практичного завдання студенти опановують: техніку та методику виконання кроків, бігів, обертів, стрибків, вистукувань народносценічного та українського народного танців; методикою створення комбінацій та етюдних робіт на основі вивчених рухів; прості композиційні структури.

Модулі самостійної роботи.

Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір методичної літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою створення сольних та дуетних етюду. Написати реферат.

 

ІІ семестр

ІІІ – IV змістовні модулі

Лекційний модуль.

Тема: Розбір танцю по запису.

План

 1. Складові частини запису танцю

Будь-який запис танцю складається з 4-х частин:

-                     характеристика танцю загалом (зміст, мета художнього виконання, кількість виконавців, характер музики, опис костюмів);

-                     опис танцю і його комбінації;

-                     опис танцювальних рухів та комбінацій;

-                     нотний матеріал до номеру.

 1. Розбір танцю по запису.

Розбір танцю по запису виконується у такій послідовності дій:

-                     вибір твору високого художнього рівня, який би відповідав умовам, в яких займається колектив та рівню підготовки виконавців;

-                     знайомство з музичним супроводом та розуміння стилю танцю, манери виконання, особливостей малюнків і рухів, розбір костюмів;

-                     безпосереднє вивчення танцю учасниками колективу;

-                     робота над емоційним наповненням рухів і поз; репетиція в костюмах.

 1. Умовні позначки та малюнки.

Перш ніж приступити до постановки танцю по запису, балетмейстер повинен познайомитись з самою системою запису танцю, з планом сцени, умовними позначками, лінією танцю.

 

Практичні модулі.

         Тема: Робота над постановкою хороводів по запису.

Такий вид роботи збагачує творчий потенціал майбутніх керівників танцювальних колективів. Вони знайомляться з досвідом роботи провідних майстрів, хореографічною культурою інших народів, значно розширює знання і можливості використання різних засобів хореографії в створенні танцю.

 

 

 

 

Модулі самостійної роботи.

Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки хороводу. Написати реферат.

 

ІІІ семестр

І - ІІ змістовні модулі

Практичні модулі.

Тема: Постановка пантомімних етюдів.

         Постановка таких етюдів дає можливість студентам опанувати навички створення художнього хореографічного образу за допомогою міміки, жестів, поз (пантоміми). Вони знайомляться з різновидами жестів (безпредметні, наслідувальні, трансформуючі); їх класифікацією (загальноприйняті, набуті, побутові, релігійні, умовні) та їх характерними позами.

Модулі самостійної роботи.

Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки сольних та групових пантомімних етюдів. Написати реферат.

 

ІV семестр

ІII - ІV змістовні модулі

Практичні модулі.

         Тема: Постановка «скульптурних» етюдів з використанням образів.

Під час створення даних етюдів студентам необхідно користуватись знаннями та навичками, набутими у попередньому семестрі, всі компоненти «скульптури» - фігура, ракурс, положення голови, рук, ніг, вираз обличчя – повинні чітко продумуватись і відбиратись в деталях, щоб створити органічний по композиції, образу та хореографічну тексту етюд.

Етюд створюється за принципом „оживлення” скульптур видатних скульпторів. Наприклад, „Річка” А. Майоля, „Резвушка” М. Чужова, „Молочниця” Соколова, „Данаіда”, „Поцілунок” О. Родена і т. п. Музичний матеріал обирається студентами відповідно до обраної теми.

Модулі самостійної роботи.

Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки сольних та групових "скульптурних" етюдів з використанням образів. Написати реферат.

 

V семестр

І - ІІ змістовні модулі

Практичні модулі.

         Тема: Створення етюдів з використанням танцювального реквізиту.

         В даному семестрі студенти знайомляться з поняттям «реквізит», «бутафорія» та їх ознаками, вивчають специфіку використання реквізиту у танцювальних номерах різних форм і жанрів. Оволодівають навичками створення етюдів, в яких художні і хореографічні компоненти синтезують між собою і несуть дійову нагрузку в сюжеті танцювального номеру.

Модулі самостійної роботи.

Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки сольних та групових хореографічних етюдів з використанням танцювального реквізиту. Написати реферат.

 

VІ семестр

ІII - ІV змістовні модулі

 Практичні модулі.

Тема: Робота танцювальних номерів на актуальну тему (малі форми).

Студенти вчаться аналізувати сучасне суспільне середовище та обирати соціально значущі теми для своєї хореографічної постановки. Завданням педагога в цей період є координування поглядів та альтернативних рішень обраних студентами проблематик.

Модулі самостійної роботи.

Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки танцювальних номерів на актуальну тему (мала форма). Написати реферат.

Література

1.Бежар М. Мгновения в жизни другого. - М., 1989.

2.Боголюбская М. Учебно-воспитательная работа в детских 3.хореографических коллективах. – М.: Искусство, 1982.

4.Вальберх И. Из архива балетмейстера. – М.: Искусство, 1969.

5.Васнлов В. Балеты Ю. Григоровича и проблемы хореографии. - М., 1971.

6.Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1990.

7.Гойлезовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М.,1964

8.Захаров Р. В. Беседы о танце. – М., 1963.

9.Захаров Р. В. Искусство балетмейстера. – Л.,1954.

10.Захаров Р. Слово о танце. – М.: Молодая гвардия, 1979.

11.Захаров Р. Сочинение танца – М.: Искусство, 1983.

12.Лопухов Р. Хореографические откровенности. – М.: Искусство, 1971.

13.Фокин М. Против течения. – М., Л.: Искусство, 1962.

14.Бахрушин Ю. А. История Русского балета. – М., 1977.

15.Бахрушин Ю. История русского балета. – М.: Советская Россия, 1964.

16.Боримська І. Самоцвіти українського танцю – К.: Мистецтво, 1974.

17.Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1982.

18.Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – К.: Мистецтво,1986.

19.Добровольская Г. Балетмейстер Леонид Якобсон. - Л., 1968.

20.Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. - К., 1989.

21.Карсавина Т.П. Театральная улица. - М., 1971.

22.Красовская В. М .Русский балетный театр. т. 1-2., Л-М, 1958, 1963.

23.Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр . Преромантизм. Очерки, истории. - Л., 1983.

24.Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр от истоков до середины 18 века. Очерки. – Л., 1979.

25.Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новера. - Л., 1981.

26.Красовская В. М. История русского балета. – Л., 1978.

27.Красовская В. М. Нижинский. - Л, 1974.

28.Красовская В. М. Статьи о балете. – Л., 1967.

29.Кшесинская М. Воспоминания . - М., 1992.

30.Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. - М., 1966.

31.Львов-Анахин Б. Балетные спектакли последних лет. - М., 1972.

32.Львов-Анохин Б. Галина Уланова. - М., 1970.

33.Михайлов М. Жизнь в балете. - Л.- М., 1966.

34.Музыка и хореография современного балета. – Л.: Музыка, 1987.

35.Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М., 1985.

36.Петипа Н. Материалы, воспоминания, статьи. Сборник. - Л., 1971.

37.Рославлева Н. Английский балет. - М., 1959.

38.Рославлева Н. Майя Плисецкая. - М., 1968.

39.Слонимский . Мастера балета. - М., 1939.

40.Смирнов И. Искусство балетмейстера. – М.: Просвещение, 1986.

41.Соллертинский И. Статьи о балете. – М.: Искусство, 1958.

42.Станішевський Ю. А. І. Васильєва. – К., 1962.

43.Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України. – К., 1986.

44.Станішевський Ю. Обрії музичного театру. - К., 1968.

45.Станішевський Ю. П. П. Вірський. – К., 1962.

46.Станішевський Ю. Український Радянський балетний театр .- К., 1970.

47.Сто балетных либретто. – Л. Музыка, (все издания)

48.Уральская В. Рождение танца. – М., 1974.

49.Чижова А. Танцует  Березка - М., 1967.

50.Чудовский М. Ансамбль Игоря Моисеева .- М., 1959.

51.Энциклопедия “Балет” – М.: Советская энциклопедия, 1981.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА

Дана дисципліна готує студентів до самостійного керування та створення репертуару в дитячих та дорослих хореографічних  колективах, з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників колективу різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або ансамбль класичного танцю, народного танцю, естрадного і джаз-танцю і др.; балет театру), підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.

 

VІІ семестр

І - ІІ змістовні модулі

Практичні модулі.

Тема: Робота хореографа-балетмейстера по створенню хореографічних номерів до театральних вистав.

         Під час даної роботи студенти набувають знання про побудову мізансцен, навчаються самостійно будувати хореографічні сцени чи окремі танці в спектаклі. Тому, для вірного трактування ролей, образів, головного задуму, стилю та жанру всього спектаклю, майбутнім балетмейстерам необхідно мати знання про малюнок танцю, хореографічний текст, вживання законів драматургії в танцювальному номер, музику як основу створення танцю, хореографічний образ, танцювальні форми, принципи роботи з драматичними акторами.

Модулі самостійної роботи.

Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки хореографічних номерів до театральних вистав. Написати реферат.

 

VІІІ семестр

ІII - ІV змістовні модулі

Практичні модулі.

Тема: Робота над постановкою номерів на основі художнього твору (малі форми).

         Студенти займаються постановкою етюдів на основі: картин чи пам’ятників видатних митців світу; музику чи пісень з кінофільмів сучасного кінематографу; постановкою номерів на основі художнього твору (малі форми). Виконання даного завдання удосконалює навички створення хореографічного номеру (виникнення задуму; розробка програми твору; вибір музичного твору; використання законів драматургії, створення хореографічних образів з відповідним хореографічним текстом; репетиційна робота).

Модулі самостійної роботи.

Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки номерів на основі художнього твору (малі форми). Написання лібрето та сценарно-композиційного плану. Написати реферат.

 

ІХ семестр

І - ІІ змістовні модулі

Лекційний модуль.

Тема: Структура та написання випускної роботи – 4 години.

 

Випускна робота має таку структуру:

1)     обґрунтування вибору теми;

2)     історична довідка;

3)     ідейно-тематичний аналіз роботи, головний конфлікт, наскрізна дія;

4)     жанр, вид, форма;

5)     лібрето;

6)     архітектоніка;

7)     сценарно-композиційний план;

8)     музична основа твору;

9)    характеристика дійових осіб;

10)      умовні позначки;

11)      опис костюмів;

12)      реквізит;

13)      запис композиції;

14)      опис комбінації;

15)      список використаної літератури.

 

Практичні модулі.

Тема. Робота над постановкою номерів на основі художнього твору (масова форма).

Студенти займаються постановкою випускних робіт, в яких вони демонструють набуті впродовж навчання навички створення хореографічних номерів. Також випускники пишуть дипломну роботу з даної дисципліни.

Модулі самостійної роботи.

Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляд ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки номерів на основі художнього твору (масові форми). Написання дипломної роботи.

Література

1.Бежар М. Мгновения в жизни другого. - М., 1989.

2.Боголюбская М. Учебно-воспитательная работа в детских 3.хореографических коллективах. – М.: Искусство, 1982.

4.Вальберх И. Из архива балетмейстера. – М.: Искусство, 1969.

5.Васнлов В. Балеты Ю. Григоровича и проблемы хореографии. - М., 1971.

6.Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1990.

7.Гойлезовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М.,1964

8.Захаров Р. В. Беседы о танце. – М., 1963.

9.Захаров Р. В. Искусство балетмейстера. – Л.,1954.

10.Захаров Р. Слово о танце. – М.: Молодая гвардия, 1979.

11.Захаров Р. Сочинение танца – М.: Искусство, 1983.

12.Лопухов Р. Хореографические откровенности. – М.: Искусство, 1971.

13.Фокин М. Против течения. – М., Л.: Искусство, 1962.

14.Бахрушин Ю. А. История Русского балета. – М., 1977.

15.Бахрушин Ю. История русского балета. – М.: Советская Россия, 1964.

16.Боримська І. Самоцвіти українського танцю – К.: Мистецтво, 1974.

17.Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1982.

18.Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – К.: Мистецтво,1986.

19.Добровольская Г. Балетмейстер Леонид Якобсон. - Л., 1968.

20.Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. - К., 1989.

21.Карсавина Т.П. Театральная улица. - М., 1971.

22.Красовская В. М .Русский балетный театр. т. 1-2., Л-М, 1958, 1963.

23.Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр . Преромантизм. Очерки, истории. - Л., 1983.

24.Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр от истоков до середины 18 века. Очерки. – Л., 1979.

25.Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новера. - Л., 1981.

26.Красовская В. М. История русского балета. – Л., 1978.

27.Красовская В. М. Нижинский. - Л, 1974.

28.Красовская В. М. Статьи о балете. – Л., 1967.

29.Кшесинская М. Воспоминания . - М., 1992.

30.Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. - М., 1966.

31.Львов-Анахин Б. Балетные спектакли последних лет. - М., 1972.

32.Львов-Анохин Б. Галина Уланова. - М., 1970.

33.Михайлов М. Жизнь в балете. - Л.- М., 1966.

34.Музыка и хореография современного балета. – Л.: Музыка, 1987.

35.Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М., 1985.

36.Петипа Н. Материалы, воспоминания, статьи. Сборник. - Л., 1971.

37.Рославлева Н. Английский балет. - М., 1959.

38.Рославлева Н. Майя Плисецкая. - М., 1968.

39.Слонимский . Мастера балета. - М., 1939.

40.Смирнов И. Искусство балетмейстера. – М.: Просвещение, 1986.

41.Соллертинский И. Статьи о балете. – М.: Искусство, 1958.

42.Станішевський Ю. А. І. Васильєва. – К., 1962.

43.Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України. – К., 1986.

44.Станішевський Ю. Обрії музичного театру. - К., 1968.

45.Станішевський Ю. П. П. Вірський. – К., 1962.

46.Станішевський Ю. Український Радянський балетний театр .- К., 1970.

47.Сто балетных либретто. – Л. Музыка, (все издания)

48.Уральская В. Рождение танца. – М., 1974.

49.Чижова А. Танцует  Березка - М., 1967.

50.Чудовский М. Ансамбль Игоря Моисеева .- М., 1959.

51.Энциклопедия “Балет” – М.: Советская энциклопедия, 1981.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНСАМБЛІ

 

Метою занять з даної дисципліни є пробудження у студентів зацікавленості та інтересу до колективної форми танцювального виконавства, виховання у майбутніх вчителів хореографічного мистецтва високого естетичного смаку, творчої самостійності і активності у виконавській майстерності та в процесі композиційно-постановчої роботи балетмейстера-викладача, а також у справі організації, популяризації і пропаганди ансамблів у широких масах дітей та молоді.

Практичні заняття проходять у формі занять репетицій, на яких студенти набувають навички колективного виконання.

 

І - ІV курси

Практичні модулі.

Репертуар, який викладач пропонує студентам складається відповідно учбових завдань та з урахуванням концертних виступів, які стимулюють творчий потенціал виконавців.

Під час опанування даного курсу студенти повинні оволодіти:

-         навичками колективного, ансамблевого виконавства: уміння бачити одночасно себе і відчувати партнерів, функціонально співвідносити виконання своєї партії з іншими завданнями колективного виконання; колективного відчуття єдності метро-ритмічного пульсу музичного супроводу;

-         гармонійним узгодженням у використанні засобів виразності при розкритті і втіленні художнього змісту хореографічної постановки.

Модулі самостійної роботи.

         Даний вид роботи включає в себе удосконалення техніки виконання вивченого матеріалу; досягнення високого рівня емоційності; образності, шляхетності, пластичного виконання.

 

СПЕЦКУРС: ВІРТУОЗНА ТЕХНІКА

 

Дана дисципліна введена в навчальний план для того, щоб поряд з вивченням основ класичного, народносценічного, українського, сучасного танців студенти оволодівали навичками віртуозної техніки, вивчали методику виконання, послідовність вивчення, манеру складних рухів віртуозної техніки, набували індивідуально-виконавські та індивідуально-технічні навички виконання, розвивали свій індивідуально-творчий потенціал.

 

ІІІ семестр

І змістовний модуль

Практичний модуль

Тема:  Вивчення основ віртуозної техніки.

  Під час опанування даної теми студенти набувають навичок виконання жіночих та чоловічих обертів по діагоналі, на середині зали, по колу та вправ в напівприсіданні і глибокому присіданні.

Модуль самостійної роботи.

 1. Робота над характером, манерою виконання складних рухів.
 2. Відпрацювання вивченого матеріалу.

 

ІІ змістовний модуль

Практичний модуль

Тема: Вивчення основ віртуозної техніки в поєднанні з елементами української народної хореографії.

  Опрацювання даної теми дає можливість студентам опанувати методику виконання комбінованих жіночих та чоловічих обертів по діагоналі, на середині зали, вправ в напівприсіданні та глибокому присіданні. Також включає етюдну роботу в характері українського танцю.

 

Модуль самостійної роботи.

 1. Робота над характером, манерою виконання складних рухів.
 2. Відпрацювання вивченого  матеріалу.

 

ІV семестр

І змістовний модуль

Практичний модуль.

Тема: Вивчення ускладнених рухів віртуозної техніки.

         До даної теми належать оберти по діагоналі зі стрибками, оберти в напівприсіданні, оберти на п’ятках, подвійні  pirouette, pirouette з одинарним tour, підготовки та подвійні  tours; бігунки з млинцями та голубцями, веретено, cabriole, млинці з подвійними  tours, бокові присядки, повзунці з виносами ніг, тинки в глибокому присіданні, обертаси зі скороченою ступнею, з піджатими, дрібні кроки та дрібні кроки в оберті, „крокодил”, підготовка до flac, cabriole на одній руці.

Модуль самостійної роботи.

 1. Робота над характером, манерою виконання складних рухів.
 2. Відпрацювання вивченого матеріалу.

 

ІІ змістовний модуль

Практичний модуль.

Тема: Етюдна робота з використанням рухів віртуозної техніки у характері Центральної України.

         Дана тема включає в себе вивчення складних рухів віртуозної техніки (жіночі та чоловічі оберти по діагоналі, вправ на середині зали, по колу) та вивчення і виконання етюдів в характері танців Центральної України.

Модуль самостійної роботи.

 1. Робота над  характером , манерою виконання складних рухів.
 2. Відпрацювання вивченого матеріалу.

 

VІІІ семестр

І змістовний модуль

Практичний модуль.

         Тема: Вивчення основ віртуозної техніки у поєднанні з елементами танців Полісся, Волині, Гуцульщини, Прикарпаття, Закарпаття.

 

         Опановуючи дану тему, студенти вивчають методику виконання складних елементів, основаних на лексиці танців Полісся, Волині, Гуцульщини, Прикарпаття, Закарпаття (повороти з ударами з танцю «Шалантух», дрібушечки з кружлянням, оберт з танцю «На кукурудзяному полі», повороти з дрібушкою, кружляння парами на підскоках; перескоки, скоки-перескоки, поліських рух типу перехідного, варіант волинських поворотів на місці на 360° в позицію, повороти на підскоках, волинські повороти в парах, чоловічі повороти в парах, чоловічі волинські перескоки з притупами, стрибок з перескоком; повороти з танцю «Горянка», повороти з підстрибуванням по VІ поз. з танцю «Горянка», чоловічі перескоки з танцю «Горянка», висока підгорянка в повороті з кружлянням з танцю «Півторак»; закарпатський гайдук кручений з підскоком, стрибки з поворотом корпусу з танцю «Тропотянка», гуцульський повзунець з виведенням ноги навхрест на підлогу; гуцульська підсічка з батогом, повзунець-чосанка з опорою на одну руку, стрибки з обертанням з танцю «Опришки», гуцульський стрибок із підбивкою сокирою, поворот-«пістолет»).

 

Модуль самостійної роботи.

 1. Робота над  характером , манерою виконання складних рухів.
 2. Відпрацювання вивченого матеріалу.

 

ІІ змістовний модуль

Практичний модуль.

         Тема: Вивчення основ віртуозної техніки у поєднанні з елементами танців Слобожанщини, Степової України та іноетнічних груп населення України.

         Дана тема передбачає опанування студентами під час практичних занять методикою  виконання наступних рухів: присядка з вихилясом і сплескуваннями, присядка-розтяжка з подвійним поворотом на 180°, кружальце жіноче, кружальце бігом, присядка з поворотом корпуса, присядка-закладка з поворотом і сплескуваннями по правій халяві; повзунець на одній нозі, повзунець-бігунець, повзунець-«метілочка», повзунець з опорою на одну руку, підсічка на одному місці, дрібушечка з переступанням і кружлянням; закладка-розтяжка на глибокому присіданні, закладка-підбивка, розтяжка партерна і подвійний пірует «орел», закладка-ножиці з поворотом, присядка на тинку, присядка-галоп, високий кабріоль, підсічка з просуванням по колу («ескаватор»), повзунець з револьтатом; стрибок через пояс, шаблю, «яструб», «кільце», стрибок у повороті, «бедуїнський», колесо на ліктях, револьтат по колу, револьтат з поворотом і випадом, кубарик чоловічий).

 

Модуль самостійної роботи.

 1. Робота над  характером , манерою виконання складних рухів.
 2. Відпрацювання вивченого матеріалу.

 

ІХ семестр

І - ІІ змістовні модулі

Практичні модулі.

Тема. Вивчення ускладнених рухів віртуозної техніки.

Під час опанування даної теми студенти вивчають жіночі та чоловічі рухи на середині зали (обертаси та їх різновиди, оберти по VІ позиції, мельниці, розніжки з обертами, комбіновані оберти з піджатими ногами, комбіновані pirouette, «пістолет», «щуку», «кільце» у повітрі, комбіновані оберти на п’ятках, cabriole, м’ячики в оберті); по діагоналі (комбіновані chaine і голубці, комбіновані веретено, suivi, вихилясник, крок з перескоком, млинці, комбіновані тинки в оберті, tour, soutenu); по колу («коза» темпова, повітряна, бедуїнський, „блоха”, закладки, циркуль, повзунець темповий, подвійний sout de basque, grand jete). Етюдна робота в характері українського та російського танців.

 

Модуль самостійної роботи.

 1. Робота над  характером , манерою виконання складних рухів.
 2. Відпрацювання вивченого матеріалу.

 

Література

 

 1. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации на середине зала: Учебное пособие для вузов. - М.: Владос, 2004.
 2. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учебное пособие для вузов. - М.: Владос, 2003.
 3. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Этюды: Учебное пособие для вузов. - М.: Владос, 2005.
 4. Зайцев Є. Основи народносценічного танцю. Ч.1 -  К.: Мистецтво, 1971.
 5. Зайцев Є. Основи народносценічного танцю. Ч.2  - К.: Мистецтво, 1976.
 6. Зацепіна К., Клімов А., Ріхтер К., Толстая Н. Народно-сценічний танець. - М., 1976.
 7. Климов А. Основы русского народного танца. М.: Искусство, 1976.
 8. Куберт В., Мардарь М. Молдавські народні танці. – Кишинів, 1969.
 9. Лопухов А., Бочаров А., Ширяєв А., Основи характерного танцю. – К.: Мистецтво, 1939.

10. Стуколкінка Н. Уроки характерного танцю. – М.: ВТТ., 1972.

11. Ткаченко Т. Народний танець. – М.: Мистецтво, 1971-1975.

12. Устинова Т. Російський народний танець – репертуар і методика. - М., 1976.

13. Хворост І. Білоруські танці .- Мінськ.: Білорусь, 1977.

14. Чурко Ю. Білоруські народні танці. – Мінськ.: Наука і техніка, 1972.

15. Гойлезовський К. Образи російської народної хореографії. – М.: Мистецтво, 1964.

16. Захаров Р. Слово о танце. – М.: Молодая гвардия, 1979.

17. Иноземцева Г. Народные танцы. – М., 1971.

18. Камін В. Народно-сценічний танець у дитячому хореографічному колективі. - К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996.

19. Степанова Л. Народні танці. – М.: Радянська Росія, 1968.

20. Сюжетні танці. – М.: Мистецтво, 1970.

21. Танці народів. Випуск № 3, 4. – М.: Мистецтво, 1967, 1969.

22. Эльяш М. Образы танцев. – М.: Знание, 1970.

23. Балог К. Танці Закарпаття. – К. : Мистецтво, 1986.

24. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1998.

25. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. – К. : Мистецтво, 1971.

26. Василенко К. Ю. Український народний танець. – К.: Мистецтво, 1981.

27. Верховинець Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1980.

28. Герасимчук Р. Гуцульські танці. – Л., 1979.

29. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Наукова думка, 1969.

30. Зайцев Є. В. Основи народно-сценічного танцю. Ч.1 –  К. : Мистецтво, 1971.

31. Зайцев Є. В. Основи народно-сценічного танцю. Ч.2 –  К. : Мистецтво, 1976.

32. Зубатов С. Основи викладання українського народно-сценічного танцю. – К.: ІПКПК, 1995.

33. Антипова І. Танці Поділля. – К.: Мистецтво, 1971.

34. Балог К. Мої роси і зорі . – Ужгород.: Закарпатське видавництво, 1989.

35. Бондаренко Л. Святковий хоровод. – К.: Музична Україна, 1981

36. Боримська Г. В. Самоцвіти українського танцю. – К.: Мистецтво, 1974.

37. Василенко К. Ю. Сюжетні танці. – К.: Мистецтво, 1966.

38. Василенко К. Ю. Танці Київщини, К.: Мистецтво, 1982.

39. Вірський П. П. У вихорі танцю. – К.: Мистецтво, 1977.

40. Григорьєв П. Елементи рухів українського народного танцю. – К.: Обр. мистецтво, 1961.

41. Гурєєв Ю. Танцює “Подолянчик”. – К. : Музична Україна, 1981.

42. Збірник танців Танцює “Волинянка”. – К. : Мистецтво, 1972.

43. Кречко М. Ми з Верховини. – К. : Мистецтво, 1964.

44. Пасютинська В.М. Своеобразие Прикарпатской народно-сценической хореографии – бойки, лемки, гуцулы.К.: Инст.культуры, 1978.

45. Сидоренко П. У вихорі танцю. – К.: Мистецтво, 1977.

46. Уварова Н. Танці Полтавщини. – К.: Мистецтво, 1969.

47. Чопорчук Я. “Голубка” ( Танці Прикарпаття у запису П. Сидоренко ) –   К. : Мистецтво, 1972.

 

 

МУЗИКА В ХОРЕОГРАФІЇ

 

Під час практичних занять студенти отримують знання в області музичної грамоти, втілюючи їх в рухах. В процесі складання хореографічних вправ, вони навчаються активно слухати музику, розбиратися в змісті музичного твору і засобах виразності, та виявляти свої враження в свідомих рухах.

ІІІ семестр

ІІІ змістовний модуль

Тема: Робота балетмейстера з музичним супроводом під час постановок хореографічних номерів.

Практичні модулі.

Тема 1: Методика роботи балетмейстера з музичним супроводом під час постановок хореографічних номерів.

Студенти розглядають та опановують методи роботи хореографа з музичним матеріалом в процесі створення хореографічного номеру: метод активного слухання, методика аналізу музичного твору та робота над партитурою .

Тема 2: Метро – ритмічна структура музичного твору.

Студенти ознайомляться  з метро – ритмічною системою музичного твору; слухають музичні уривки та визначити їх метр, музичний розмір, особливості ритмічного малюнка тощо; записують ритмічний малюнок музичного уривку.

Тема  3: Лад і тональність – як засіб музичної виразності.

Студенти  ознайомляться з поняттями „лад” і „тональність”; слухають  та аналізують різні музичні лади; слухають та визначають лад, тональність музичного уривку.

Тема 4: Основні елементи гармонії.  

Студенти  ознайомляться з поняттями „гармонія”, „співзвуччя”, „інтервал”, „консонанс”, „дисонанс”, „акорд” та видами акордів;  слухають різні інтервали, акорди та знайомляться з їх звучанням; слухають музичні уривки та розкривають виражальну роль гармонії.                                 

Тема 5: Фактура музичного твору та її аналіз.

Студенти  знайомляться з видами фактур -  поліфонічна, гомофонічна, гомофоно – гармонічна та змішана; слухають музичні твори та роблять аналіз їх фактури; в процесі аналізу музичного твору  розглянути фактуру, як засіб виразності.

Тема 6: Драматургія музичного твору та її вплив на драматургію хореографічного твору.

Студенти  ознайомляться з особливостями музичної драматургії та драматургії хореографічного твору; слухають музичний твір та роблять музичний аналіз його драматургії; переглядають хореографічні номери та виконують їх музично – хореографічний аналіз.

 1. 1.     Тема 7: Взаємозвязок музичних та хореографічних форм.

 

Під час опанування даної теми студенти знайомляться з поняттям «музична форма» як структура музичного твору. Прослуховують музичні твори та аналізують музичну форму. При перегляді балету П.Чайковського „Лебединое озеро” з’ясувують форми класичного академічного балету.

        

Модулі самостійної роботи.

1. Реферативна робота „Специфіка ритму в різних видах мистецтва (поезії, прозі, живопису)”.

2.  Розкрити виражальну роль ладу та тональності на підібраних музичних творах.

3.  Розкрити виражальну роль гармонії на прикладі двох різнохарактерних музичних творів.

4.  Аналіз музичної фактури на прикладі підібраних музичних творів.

 

 

ІV змістовний модуль

 Тема: Використання музики в хореографічному мистецтві.

Практичні модулі.

Тема 1: Історія розвитку танцювальної музики.

Студенти знайомляться з особливостями танцювальної музики; слухають танцювальну музику доби середньовіччя, класицизму, романтизму  та  сучасності; роблять порівняльний аналіз.                   

Тема 2: Початок симфонізації балетної музики.

Загальна характеристика балетної музики доби Романтизму; перегляд та  музично – хореографічний аналіз балету А.Адана “Жизель”.

Тема 3: Симфонізація балетної музики П. Чайковським.

Студенти знайомляться з балетною творчістю видатного композитора П.Чайковського; переглядають та  роблять музично – хореографічний аналіз балету П.Чайковського „Спляча красуня”.

Тема 4: Нові тенденції в музичній драматургії в балетах радянського періоду 20 – 40 років.

Студенти знайомляться з особливостями музично – хореографічної драматургії балетів радянського періоду; переглядають та виконують музично – хореографічний аналіз балетів Б.Асафєва  „Полум’я Парижу” та  „Бахчисарайський фонтан”.

Тема 5: Перші українські національні балети.

Студенти знайомляться з загальною характеристикою перших українських національних балетів; переглядають та роблять музично – хореографічний аналіз балету В.Данькевича “Лілея”.

Тема 6: Новаторство балетної музики С. Прокофєва .

Студенти знайомляться з балетною творчістю С. Прокоф’єва; переглядають та  виконують музично – хореографічний аналіз балетів С.Прокоф’єва „Попелюшка” та „Ромео та Джульєтта”.

Модулі самостійної роботи.

1.  Реферативна робота „Використання не балетної музики в хореографії”, „Компілятивні балети”.      

2.  Підібрати музичний твір в характері танцювальної музики, та зробити музично – хореографічний аналіз.      

3.  Підібрати музичний твір в характері української танцювальної музики. Зробити музично – хореографічний аналіз.  

4.  Підібрати твір з балетної музики П.Чайковського. Зробити музичний аналіз цього твору.                       

5.  Підібрати музичний твір і проаналізувати його драматургію.

Література:

1. Асаф’єв Б. Путеводитель по концертам: Словарь музыкальных терминов и понятий. - Сов. Композитор, 1978 - 198 с.

2. Блейз О.С.Все о музыке /ред. Т.Н.Кустова.- М.: Астрель; АСТ, 2001.- 172с.

3. Ванслов В. Статьи о балете.- Л.: Музыка, 1980.- 198 с.

4. Василенко К. Теорія українського народного танцю. К: Муз. Україна, 1998.-

5. Васильева- Рождественская  М. Историко – бытовой танец.- М.: Искусство, 1987.- 382 с.

6. Все о балете : Словарь – справочник /Ред. Ю.И, Слонимского.- М.: Музыка, 1966.- 453 с.

7. Гуменюк А. Українські народні танці.- К.:  Акаденія Наук України, 1962.- 359 с.

8. Друскин М. история зарубежной литературы: Учебник для студентов ВУЗ.- 4-й вып.- М.: Музыка, 1980.- 527 с.

9. Друскин М. Очерки истории танцевальной музыки.- М.: Искусство, 1956.- 156с.

10. Кайт Касл  Балет: Музыка, танец, история: Дет. Энциклопедия /К.Касл, пер. с англ. Е.М. Мамонтовой, ред. В.Л. Затолокина.- М.: Астрель, АСТ, 2001.- 64с.

11. Карп П. Балет и драма. - Л.: Искусство, 1980. – 242 с.

12. Карплинская – Скудина Г. Балет.- М.: Гос. Муз. Издат, 1960.- 61 с.

13. Катонова С. Музыка советского балета: Очерки истории и теории.- Л.: Сов.композитор, 1980.- 295 с.

14. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник для студентов ВУЗ.- М.: Музыка, 1986.- 461 с.

15. Музыка и хореография современного балета: Сборник статей. / Ред. И.В.Голубовский.- Л.: Музыка, 1974.- 293 с.

16. Музыка и хореография современного балета: Сборник статей. / Ред. И.В.Голубовский.- Л.: Музыка, 1974.- 293 с.

17. Музыка и хореография современного балета: Сборник статей. Вып 5. - Л.: Музыка, 1987.-  246 с.

18. Муха А.І. Композитори України та Української діаспори: Довідник /Ін –т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім.М.Т. Рильського: /Ред. Н.В.Петішкіна.- К.: Муз.Україна, 2004.- 352 с.

19. Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навчальний посібник.- Львів.: Ба К, 2005.- 232 с.

20. Панкевич Г.И. Искусство музики.- М.: Знание, 1987.- 110 с.

21. Побережна Г. Загальна теорія музики: Підручник для студентів музично – педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- К: Вища школа, 2004.- 298 с.

22. Ройтерштейн М. Практическая полифония: Учебник для студентов ВУЗов.-  М.: Просвещение, 1988. - 156с.

23. Ротерштейн М. Основы музыкального анализа: Учебник для студентов ВУЗ.- М.: Владос, 2001.-  111с.     

24. Способин И. Элементарная теория музыки : Учебник для музыкальных училищ.- М.: Музыка, 1979.-196 с.

25. Танцювальні пісні. /За ред. О.І.Дей.,Уклад. О.І.Дей, М.Г.Гуменюк.- К.: Наукова думка, 1970.- 800 с.

26. Уральская В. Рождение танца.- М.: Сов. Россия, 1982.- 141с.

27. Холопова В. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие.- Санкт – Петербург.: Лань, 2001.- 484 с.

28. Энтелис Л. Заметки на нотных страницах: Сборник статей.- Л.: Советский композитор, 1974.- 183 с.

29. Энциклопедический словарь юного музыканта /В.Медушевский., ред. Ю.Б. Алиев. -  М.: Педагогика, 1985.- 350 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗКУЛЬТУРА В ХОРЕОГРАФІЇ

 

Предмет „Фізкультура в хореографії” включає розділи : „Ритміка”, „Дихання в хореографії”, „Дуетні підтримки” розрахована на  три роки навчання. Даний предмет сприяє гармонійному розвитку студентів, всебічному удосконаленню їх рухливих здібностей та укріплення здоров’я, формуванню професійно значущих вмінь та навичок, вихованню моральних та вольових якостей.

Розділ „РИТМІКА”

І семестр

І змістовний модуль

Тема : Метро-ритмічна структура музичного твору, тривалості нот.

Практичні модулі.

Тема 1: Взаємозв’язок хореографічних вправ і  музики.

Дана тема включає в себе опанування таких питань: метро-ритмічна структура музичного твору, тривалість нот; методика складання хореографічних вправ в залежності від метро-ритму мелодії; прослуховування музичного твору та його метро – ритмічний аналіз; складання хореографічних вправ.

Тема 2: Музична форма та її зв’язок з хореографічними вправами.

Під час опанування даної теми студенти слухають музичні твори та аналізують музичну форму на основі певного музичного твору, складають хореографічні вправи.

Тема 3: Музично-ритмічні вправи – ритмічні  малюнки  в повільних темпах.

Студенти слухають музичні твори в повільному темпі; аналізують  його метро-ритму структуру; складають музично – ритмічні вправи на основі ритму прослуханого твору.

Тема 4: Музично–ритмічні вправи – ритмічні малюнки в рухливих темпах.

Опановуючи дану тему студенти слухають музичні твори в швидкому темпі; аналізують його метро-ритмічну структуру; складають музично–ритмічні вправи на основі ритму прослуханого твору.

Модулі самостійної роботи.

1. Аналіз метро-ритмічної структури певного твору та складання хореографічної вправи.

2. Аналіз динамічної структури певного твору та складання хореографічної вправи.

3. Аналіз форми та складання   хореографічної вправи. 

4. Скласти хореографічну вправу, передаючи  ритмічні малюнки у повільному темпі.

5. Скласти хореографічну  вправу на ритмічні малюнки у швидкому темпі.

 

ІІ змістовний модуль

Тема: Рухальна імпровізація на музику.

Практичні модулі.

Тема 1: Канони музичні та пластичні.

Під час опанування даної теми розглядаються теоретичні питання - фактура музичного твору, методика складання хореографічних канонів; практичні завдання - прослуховування музичних канонів та її аналіз, складання  пластичних канонів.

Тема 2: Музично–сценічні етюди.

Студенти знайомляться з методикою складання музично-сценічних етюдів. Слухають музичні твори та роблять їх музичний аналіз. Складають музично-сценічні етюди на прослухані та проаналізовані музичні твори.

Тема 3: Ритмічні етюди.

Студенти Прослуховують музичні твори, аналізують їх, складають етюди.

Модулі самостійної роботи.

1. На певний  музичний твір скласти пластичний канон.

2. На заданий музичний твір зробити музичний аналіз  та скласти  музично сценічний етюд.

3. Підібрати музичний твір, зробити  музичний аналіз та  скласти ритмічний етюд.

4. Підібрати музичний твір та скласти музично – ритмічну вправу для дітей молодого віку.  

5. Підібрати музичний твір, зробити музичний аналіз та скласти музично – ритмічну  гру для дітей молодшого віку 

 

     Література:

 1. Бондаренко Л.А. Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітньої школи. К.– Музична Україна 1989.- 199с.
 2. “Музыкальный энциклопедический словарь” в 6т. М. Сов. Энциклопедия 1973.
 3. М. И. Ройтерштейн “Основы музыкального анализа” М. Владос 2001
 4. Побережна Г. Загальна теорія музики: Підручник для студентів музично – педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- К: Вища школа, 2004.- 298 с.
 5. Ройтерштейн М. Практическая полифония: Учебник для студентов ВУЗов.-  М.: Просвещение, 1988. - 156с.
 6. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. М.- Просвящение. – 1989.- 98с.
 7. Ротерштейн М. Основы музыкального анализ: Учебник для студентов ВУЗ.- М.: Владос, 2001.-  111с.     
 8. Руднева С. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. М. – Просвящение. – 1989
 9. Руднева С. Ритмика, музыкальное движение. М. – Просвещение – 1972
 10. Способин И. Элементарная теория музыки : Учебник для музыкальных училищ.- М.: Музыка, 1979.-196 с.

 

Розділ „ДИХАННЯ В ХОРЕОГРАФІЇ”

ІІ семестр

І змістовний модуль

Тема: Вироблення навичок подолання м’язової напруги.

Практичні модулі.

Тема 1: Відомості про органи дихання людини з анатомії та фізіології.

         Під час опанування теми розглядаються теоретичні питання щодо анатомії, фізіології органів дихання людини.

Студенти порівнюють правильне та неправильне дихання.

Тема 2: М’язове звільнення та регулювання дихання.

Студенти опановують та відпрацьовують методику виконання вправ на м’язове звільнення та регулювання дихання.

Тема 3: Тренування дихального апарату мовними та голосовими вправами.

Студенти опановують методику виконання вправ на звук «пф», «муух», «моох», «меех», «миих».

Тема 4:  Тренінг м’язів зеву.

Студенти опановують та відпрацьовують методику виконання вправ на укріплення м’язів зеву.

Тема 5:  Вправи на розвиток, укріплення та рухливість м’язів дихального апарату.

Студенти опановують методику виконання вправ на розвиток, укріплення та рухливість м’язів дихального апарату.

Модулі самостійної роботи.

1. Реферативна робота „Анатомія та фізіологія органів дихання”

2. Робота над комплексом вправ І-го етапу

3. Робота над комплексом вправ ІІ-го етапу

4. Робота над комплексом вправ ІІ-го етапу

5. Виховання основ правильного дихання в дитячому танцювальному гуртку

 

ІІ змістовний модуль

Тема: Практичне поєднання виробленого правильного дихання з рухами.

Практичні модулі.

Тема 1:  Вокальні вправи.

Студенти опановують методику вокальних вправ на поєднання усіх голосних звуків, вправ на тренування видихів на повторюваний голосний звук.

Тема 2: Координація дихання з простими рухами.

Студенти виконують вправи на координацію дихання з виконанням простих кроків на місці, променади, робота голови, перегинання тулубу; вправи на координацію дихання з почерговим підніманням та опусканням рук та ніг.

Тема 3: Координація дихання з рухами біля палиці.

Студенти виконують вправи на координацію дихання зі складними хореографічними рухами на середині зали – стрибками та обертами.

Тема 4: Координація дихання з рухами на середині зали.

Студенти виконують вправи на координацію дихання зі складними хореографічними рухами на середині зали – складними обертами та великими позами.

Модулі самостійної роботи.

1. Реферативна робота „Гігієна дихального апарату”

2. Загальні правила до виконання дихальної гімнастики

3. Тренінг та його функції

Література

1. Бірюкова З.І. “Вчення І.А. Павлова і питання спортивного тренування” М. “Фіс”, 1954 р.

2. Волський М.І. “Нова концепція дихання”, Горьківське кн. видавництво, 1954 р.

3. Ваганова А.Я. “Основи класичного танцю” М. “Мистецтво”, 1968 р.

4 Лобанова О.Т. “Правильне дихання, мова, спів”, Держвидавн., М., 1923 р.

7. Медведев Б.А. Животворящее дыхание. Дыхательные практики, которые всегда работают / Б.А.Медведев. –Ростов н/Д: Феникс, 2007. -285с.

8.  Попова Е.Я. “Основи обучения дыханию в хореографии.” М: „Искусство”, 1968. – 38с.

10. Лук’янова О.А. “Дихання в хореографії”, М., “Мистецтво”, 1979 р.

 

РозділДУЕТНИЙ ТАНЕЦЬ”

V семестр

І змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема: Прийоми партерної підтримки.

В даному семестрі студенти опановують три основні прийоми партерних підтримок:

- підтримання танцівниці двома руками за талію (releve, pas glissade, pas balance, developрe, grand rond de jambe, passé, grand port de bras, малі та великі пози, оберти, tour lent, tours  по ІV, V позиціях з пози в позу і arabesque, підтримки в «падаючих» позах і положеннях);

- підтримки, в яких партнери тримаються двома руками (підтримки за кисті рук, за зап’ястя, основні оберти на 360° з підтримкою за кисті рук, опускання в «падаюче» положення  з  підтримкою за кисті та зап’ястя рук);

- підтримки однією рукою або за талію (обводки в arabesques та attitude з підтримкою танцівниці за зап’ястя, з «переплетеними руками», підтримки в «падаючих» позах та положеннях).

         Вивчаючи вищезазначений матеріал студенти повинні знаходити положення стійкості (рівноваги) студенток в позах та різноманітних переходах. Студентки в свою чергу повинні чітко будувати пози, методично вірно виконувати рухи класичного танцю.

         Викладачу, складаючи комбінації, необхідно якнайбільше варіювати поєднання різноманітних рухів для того, щоб студенти набули свободи в дуетному танці.

Модулі самостійної роботи.

Записати методику виконання вивчених підтримок у зошити для самостійних робіт. Самостійно відпрацювати методику виконання вивчених комбінацій та етюдів. Написати реферат.

 

VІ семестр

ІV змістовний модуль

Практичні модулі.

Тема: Прийоми повітряних підтримок.

Дана тема включає в себе опанування таких розділів:

-         маленькі стрибки і невеликі підйоми до рівня грудної клітини та плечей (changement de pied, sissonne із завершенням в позі V arabesque, pas assemble, різноманітні grand assamble, jete entrelace, переходи з пози в позу, grand fouette soute, підйоми з  «падаючого»  положення,  з пози І-ІV arabesque, «ластівка», «рибка»;

-         високі підтримки з підйомами до рівня грудей і плечей (підйоми в положення та стрибки «сидячи», «лежачи», стоячи коліном на плечі);

-         підйоми, підтримки під час великих стрибків з підкидуванням і фіксацією поз на витягнутих вгору руках, з обертами в повітрі, і без обертів (grand pas jete en tournant, grand pas de basque, jete entrelace, підйоми у різноманітних позах та положеннях).

В процесі опанування вищезазначеного матеріалу студентки повинні виконувати завдання чітко, у співвідношенні з правилами сольного класичного танцю. Студентам забороняється виконувати підйоми за рахунок своїх фізичних сил. Їм необхідно навчитись піднімати партнерку, використовуючи їх стрибок.

Викладач, складаючи комбінації, не повинен їх робити довгими і у швидкому темпі, перевантажувати її складними підйомами, повторювати виконання більше 2-х, 3-х разів підряд.

Модулі самостійної роботи.

Записати методику виконання вивчених підтримок у зошити для самостійних робіт. Самостійно відпрацювати методику виконання вивчених комбінацій та етюдів. Написати реферат.

Література

 1. Серебренников Н. Н. Поддержка в дуєтном танце: Учеб.-метод. пособие. 2-е изд., доп. – Л.: Искусство, 1979. – 151 с., 12 л. Ил.
 2. Базарова Н. Классический танец. – Л.: Искусство, 1975.
 3. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 1983.
 4. Ваганова А. Основы классического танца. – Л.:  Искусство, 1980.
 5. Звездочкин В. Классический танец. – Ростов-на-Дону, 2003.
 6. Костровицкая В. Сто уроков классического танца – Л.: Искусство, 1981.
 7. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца – Л.,1986.
 8. Мессерер А. Уроки классического танца. – М.: Искусство, 1967.
 9. Смирнова М . Основные элементы классического танца – М., 1979.

10. Тарасов Н. Классический танец . – М.: Искусство, 1981.

11. Цвєткова. Л.Ю. Методика викладання класичного танцю:Підручник.-К.:Альтерпрес,2005.

 

СПЕЦКУРС: СУЧАСНІ НАПРЯМКИ

КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

 

Під час опанування даної дисципліни студенти знайомляться з виникненням та становленням системи неокласичного танцю, розвитком та збагаченням теорії неокласичного танцю, його виразними засобами та термінологією. На практичних заняттях з  неокласичного танцю вони оволодівають методикою побудови уроку та методикою складання вправ екзерсису біля опори та на середині зали, удосконалюють виконавську майстерність, вчаться раціонально використовувати методи та прийоми викладання неокласичного танцю.

 

ІХ семестр

І змістовний модуль

Лекційний модуль.

Тема: Історичний розвиток танцю джаз-модерн.

Сполучені Штати Америки привнесли в світову хореографічну еволюцію два художні елементи: "вільний" танець Айседори Дункан і афроамериканский джазовий танець. Останній був привезений неграми–рабами з Африки, але історично склався і еволюціонував саме в США. Художня особливість джазового танцю ­­– досконала свобода рухів всього тіла танцівника і окремих частин тіла як по горизонталі, так і по вертикалі сценічного простору. Джазовий танець – це перш за все втілення емоцій танцюриста, це танець відчуттів, а не форми або ідеї, як це відбувається в танці модерн. Слово «джаз» як іменник означає «сила, поривчастість, екстаз» і як дієслово – «збуджувати, активізувати, захоплювати».

Експерименти в області руху почалися ще в середині ХІХ ст. У дослівному перекладі танець модерн – сучасний танець. Надалі цей термін став власним ім'ям напряму в хореографії. Ця система танцю пов'язана з іменами великих виконавців і хореографів. На відміну від джазового або класичного танцю цей напрям створювався на основі творчості тієї чи іншої конкретної особи. У танці модерн істотною є спроба виконавця збудувати зв'язок між формою танцю і своїм внутрішнім станом. Більшість стилів модерн танцю сформувалися під впливом якої-небудь чітко викладеної філософської думки або певного бачення світу.

Видатними представниками сучасних напрямків класичного танцю вважаються Марта Грехем, Доріс Хамфрі, Чарлз Вейдман, Хелен Таміріс, Ханья Хольм. Їх заслуга полягає перш за все в тому, що кожен з них був не тільки блискучим хореографом і виконавцем, але і педагогом, що створив свою систему підготовки танцівників.

 

Практичні модулі.

Тема: Створення комбінацій біля опори та на середині зали у вільній пластиці.

В процесі опанування запропонованої теми студенти займаються створення комбінації demi-plie, battements tendu, battements tendu jete, rond de jambe par terre, battements fondu et battements frappe adagio та grand battements біля станка та маленьке adagio на середині залу.

Модулі самостійної роботи.

Підготувати доповідь «Формування неокласичного напрямку в ХХ ст.»

 

 

ІІ змістовний модуль

Лекційний модуль.

Тема: Поняття імпровізації в сучасному хореографічному мистецтві.

         Розвиток  сучасного танцювального мистецтва відбувається в багатьох напрямках. Одним із таких напрямків є імпровізація.

         Коріння імпровізації як дослідження лежить в першій половині ХХ ст. Серед багатьох течій, які вплинули на розвиток цієї категорії можна назвати розвиток гімнастики Дельсарта, філософію Джона Дбюарі, експерименти засновників танцю Модерн. Такі балетмейстери як М.Грехем, Д.Хамфри, Ч.Вейдман на початку своєї діяльності, імпровізуючи, знаходили нові засоби для втілення свого задуму, розкриття власного бачення світу через мистецтво хореографії.

         Імпровізація передбачає глибоку внутрішню роботу усвідомлення тіла, зв’язків в середині тіла, більш тонкого відчуття внутрішніх сигналів, імпульсів руху, відчуття партнера, простору-часу як елементів, що народжують композицію. Імпровізація – співтворчість з тілом, визнання однакової значимості підготовленого задуму і досвіду та виникаючих у дану мить імпульсів.

         Техніка імпровізації – це техніка розкриття потенціальних можливостей порожнього простору.

         Однією з засад імпровізації є ідея особистої відповідальності за все, що відбувається на сцені, можливість стати на позицію творця.

         Для глядача імпровізація також може бути важливим досвідом: той зміст, що утворюється, енергія самого творчого процесу може передаватися уважному глядачеві та викликати співтворчість, таким чином сприяючи

розвитку його особистості.

Практичні модулі.

Тема: Імпровізація на основі музичного матеріалу.

В процесі опанування запропонованої теми студенти імпровізують на основі заданого викладачем музичного матеріалу.

Модулі самостійної роботи.

Розробка доповіді «Творчий шлях Моріса Бежара»

 

 

ІІІ змістовний модуль

Лекційний модуль.

Тема: Видатні представники неокласичного спрямування в хореографічному мистецтві.

Видатними представниками сучасних напрямків класичного танцю вважаються Марта Грехем, Доріс Хамфрі, Чарлз Вейдман, Хелен Таміріс, Ханья Хольм. Їх заслуга полягає перш за все в тому, що кожен з них був не тільки блискучим хореографом і виконавцем, але і педагогом, що створив свою систему підготовки танцівників.

Практичні модулі.

Тема: Розробка та створення сюжетних композицій на основі сучасних напрямків класичного танцю.

Студенти займаються постановкою випускних робіт, в яких вони демонструють набуті впродовж навчання навички створення сюжетних композицій на основі сучасних напрямків класичного танцю. А саме:

- підбір музичного матеріалу;

- опрацювання музичного матеріалу;

- написання лібрето до сюжетного номеру;

- розробка композиційної побудови номеру;

- розробка лексичних модулів танцювального номеру;

- створення комбінацій на основі створеної лексики;

- створення комбінацій на основі створеної лексики;

- створення комбінацій на основі створеної лексики;

- відпрацювання вивченого матеріалу;

- відпрацювання вивченого матеріалу.

Модулі самостійної роботи.

1. Розробка доповіді «Творчий шлях Джилі Кіліан»

 

 

 

IV змістовний модуль

 

Лекційний модуль.

Тема: Сутність та джерела contemporary.

Контемпорарі (від англ. contemporary та франц. contemporain) – вид сучасної хореографії неокласичного спрямування 1980-2000 рр. європейського походження. Саме причетність цього виду до неокласики і відповідає його другій назві контемпорен. Контемпорарі (контемпорен) є сукупністю синтезованих авторських технік неокласичного спрямування (танцювальні лабораторії, студії, авторські та академічні театри Франції, Люксембурга, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Даніі), які містять фундамент класичного танцю (системи), неокласичні балетні прийоми, а також техніки модерн джазу, імпровізації. Термінологія – головним чином, французька, другорядна – англійська. Урок складається з розігріву  (warmup),  вправ біля опори (exercises dance le barre), вправ на середині (exercises dance le centre), швидкої частини та стрибків (allegro & sautes), комбінацій (combinations). Важливим чинником у цьому виді є часте поєднання вправ на дрібну техніку та велику амплітуду, поєднання рухів par terre зі стибками (petit et grand saute).  Отже, контемпорарі (контемпорен) є сучасним видом та сукупністю авторських технік європейського походження, орієнтованих на класичний танець при застосуванні новітніх технологій сучасної хореографії. Представниками даного виду є New York City Ballet, English National Ballet, Grand D’Opera, І.Кіліан, Б.Ейфман, Д.Багуе та ін.

Практичні модулі.

Тема: Розробка та створення сюжетних композицій на основі сучасних напрямків класичного танцю.

Студенти займаються постановкою випускних робіт, в яких вони демонструють набуті впродовж навчання навички створення сюжетних композицій на основі сучасних напрямків класичного танцю. А саме:

- підбір музичного матеріалу;

- опрацювання музичного матеріалу;

- написання лібрето до сюжетного номеру;

- розробка композиційної побудови номеру;

- розробка лексичних модулів танцювального номеру;

- створення комбінацій на основі створеної лексики;

- створення комбінацій на основі створеної лексики;

- створення комбінацій на основі створеної лексики;

- відпрацювання вивченого матеріалу;

- відпрацювання вивченого матеріалу.

Модуль самостійної роботи.

1. Розробка доповіді «Творчий шлях Марі Вігман»

Література

 1. Кривохижа А. М. Гармонія танцю. – Кіровоград, 2003.

 2. Нікітін В. Ю. Енціклапедія І частина початок навчання. – М.: ВЦХТ. – 1998.

 3. Нікітін В. Ю. Енціклапедія ІІ частина закінчення навчання. – М.: ВЦХТ. – 1998.

 4. Дені П., Дассвіль Л. Всі танці – К.: Музична україна. – 1983.

 5. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – Просвящение. – 1985.

 6. Шереметьевская Н. В. Танец на эстраде. – М.  – 1985.