Рекомендації

Оновлено: 16.02.2016

Список методичних видань членів кафедри

1. Сухіна Л.А., Саган О.В., Вельдбрехт Д.О., Ізотова Л.В.Методичні рекомендації до організації практичних занять з математики та методики її викладання. - Херсон: Айлант, 2000.- 88с.

2. Москова Т.М., СемашкінаГ.М. Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи з природничих дисциплін.- Херсон:"Айлант", 2001.- 63с.

3. Основи природознавства з методикою. [навч.-метод. рекомендації] / Н.М.Борисенко, Т.М.Москова - Херсон: Айлант.2008. – 58с.

4. Основні напрями теорії та технології природничо-математичної освіти у початковій школі. [навч.-метод. рекомендації] / Н.М.Борисенко   Л.А.Сухіна /- Херсон: Айлант, 2010.- 76с. 

5. Цись В.В. Технології вивчення галузі «Математика». Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів ОКР «спеціаліст»  спеціальності 7.010102 «Початкова освіта» вищих навчальних закладів. - Херсон, 2015. - 51 с.