Науково-дослідна робота кафедри філології

Оновлено: 20.02.2020

 

На кафедрі філології функціонує лінгвометодичний цент «R.A.F.TПЛАН РОБОТИ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ «R.A.F.T.».docx (17.7 Kb)

       На кафедрі філології працює проблемна група у складі доц.Нагрибельної І.А., доц. Сугейко Л.Г., доц. Мельничук Ю.Ю.,

доц. Мироненко О.В., доц. Сидоренко Н.І., доц. Валуєвої І.В. та студентів 4 курсів.


Основна проблематика:

"Аналіз сучасних педагогічних технологій, їх місце та значення в контексті викладання дисциплін гуманітарного спрямування (аспект безперервної освіти).

 Ініціативна тема кафедри філології.docx (12.9 Kb)  

Викладачі кафедри філології є активними учасниками конференцій різних рівнів