Науково-дослідна робота кафедри

Оновлено: 18.02.2021

Науково-дослідну роботу на кафедрі забезпечують 14 осіб, серед яких 12  - кандидатів наук: Саган О.В., Борисенко Н.М., Валуєва І.В., Кузьміна М.С., Мироненко О.В., Полєвікова О.Б., Раєвська І.М., Семашкіна Г.М., Сидоренко Н.І., Смутченко О.С., Сугейко Л.Г., Чабан О.В., 9 із них мають вчене звання доцента, а колишня аспірантка Бальоха А.С. готується до захисту дисертації.

Для новоствореної кафедри минулий рік виявився досить плідним у науковому контексті:

-  проведено Всеукраїнську конференцію«Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога» (листопад 2020 р.);

- захищено кандидатську дисертацію (Смутченко О.С.;  20.11.20 р.);

- випущено збірку матеріалів наукових праць за результатами конференції;

- випущено збірку студентських наукових робіт за матеріалами кваліфікаційних досліджень «Науково-методичні засади становлення сучасного педагога»: -Вип.6; Херсон: ХДУ, 2020.-264с.;

- відбулося проходження курсів  підвищення кваліфікації у міжнародних проектах (Бальоха А.С., Смутченко О.С. – участь у міжнародному проєкті “Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті” з теми “Підтримка молодих науковців в університетах, особливо у сфері науки і досліджень, та підвищення їхньої академічної мобільності”, реалізований Університетом ім. Т.Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку, м. Брно, Чеська Республіка);

- члени кафедри (Раєвська І.М., Чабан О.В., Бальоха А.С.., Борисенко Н.М., Смутченко О.С., Полєвікова О.Б., Мироненко О.В., Сидоренко Н.І., Сугейко Л.Г., Семашкіна Г.М.)  пройшли стажування шляхом інформальної освіти та отримали сертифікати з інфомедійної грамотності  (7 год.);

- надруковано: 3 статті у вітчизняних і зарубіжних виданнях,  що входять до НМБ Web of Science (Бальоха А.С., Раєвська І.М., Саган О.В., Сугейко Л.Г.); 4 статті у виданнях категорії «Б» (Бальоха А.С.(2 статті), Борисенко Н.М., Полєвікова О.Б., Саган О.В., Сидоренко Н.І., Швець Т.А.); 3 статті у закордонних виданнях (Кузьміна М.С., Полєвікова О.Б., Саган О.В., Швець Т.А.),

- надруковано: розділ монографії, опублікований у закордонному виданні офіційними мовами ЄС (Сугейко Л.Г.); 4 розділи монографій, опублікованих у вітчизняних виданнях (Сугейко Л.Г., Валуєва І.В., Сидоренко Н.І., Мироненко О.В.); 3 посібники, що мають ISBN (Полєвікова О.Б., Саган О.В., Швець Т.А.);отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права (Бальоха А.С., Борисенко Н.М., Мироненко О.В., Сугейко Л.Г.).

Традиційним для кафедри є щорічне проведення регіонального науково-методичного семінару «Формування дослідницьких компетентностей педагога»,  мета якого – широке залучення педагогів дошкільної та початкової освіти, студентів до науково-дослідницької роботи як засобу забезпечення якості освіти.

2021 року семінар планується у межах тижня факультету. Як завжди, працюватимуть дві дискусійні платформи: 1) «Актуальні проблеми підготовки педагогів закладів освіти до здійснення науково-дослідної роботи»; 2) «Методи і моделі удосконалення освітнього середовища у закладах освіти».

Запрошуємо колег, освітян-практиків, студентів до участі у семінарі.

       

На кафедрі плідно працює три студентських наукових об’єднання: 

«ПРИРОДНИЧА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»

Науковий керівник: доцент Борисенко Н.М. Природнича складова підготовки майбутніх педагогів у галузі дошкільної та поачткової освіти.docx (18.3 Kb) 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ»

Науковий керівник: доцент Полєвікова О.Б.Актуальні проблеми становлення мовної особистості дитини.docx (18.9 Kb) 

«ТЕХНОЛОГІЇ МАТЕМАТИЧНО-ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

Науковий керівник:  доцент Раєвська І.М.Технології математично-інформатичної освіти у початковій школі.docx (21.8 Kb)

Плідним виявився початок 2020-2021 навчального року для  студентського наукового об’єднання  «Актуальні проблеми становлення мовної особистості дитини»: більше 20 студентів педагогічного факультету спеціальності «Дошкільна освіта» взяли участь  у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, магістрів та молодих науковців «Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку», яка відбулася 23 жовтня 2020 року на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.Тематика статей на конференцію м.Ніжин.docx (16.7 Kb)        

Кожен із них підготував статтю на актуальну лінгводидактичну тему, яка пройшла перевірку на плагіат, була прийнята до друку та опублікована в збірці матеріалів конференції.