Кафедра філології

Оновлено: 19.03.2020

 

 

Завідувачка кафедри - Нагрибельна І.А

 

Кафедра створена у 1984 році як кафедра філологічних дисциплін (далі – кафедра слов’янської філології). У 2004 році перейменована на кафедру філології.

У її витоків стояв кандидат філологічних наук, доцент В. Горяний – перший завідувач, учений, який є автором цілої низки підручників. Його традиції продовжують реалізовуватися і нині. Яскравим прикладом того є лексикографічна праця «Словник-мінімум лінгвістичних термінів» (2009), яку було розпочато ще за часів В.Горяного і продовжено доцентами І.Нагрибельною, Н.Місяк, Л.Сугейко та старшим викладачем В.Перепьолкою, адже, як відомо «словник – це всесвіт в алфавітному порядку».

З 2007 року очолює кафедру філології доктор  педагогічних наук, доцент І. Нагрибельна, яка є автором понад 70 наукових праць.

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з викладачами кафедр різних вузів України (м.Київ, м.Кривий Ріг, м.Перяслав-Хмельницький, м. Дрогобич).

Модернізація факультету дошкільної та початкової освіти визначила приєднання кафедри англійської мови до кафедри філології. Таким чином, з 2008 року викладачі кафедри філології готують фахівців із англійської мови.

Нині кафедра філології готує фахівців із таких спеціальностей: «Початкова освіта. Спеціалізації: «Українознавство», «Логопедія», «Інформатика» та «Дошкільна освіта. Спеціалізації: «Логопедія» та «Англійська мова».

Під егідою кафедри об'єднались досвідчені фахівці, які забезпечують викладання дисциплін методично-філологічного циклу на факультеті дошкільної та початкової освіти. Це серйозний потужний колектив викладачів, які мають різнобічні наукові дослідження: І. Нагрибельна – д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, досліджує проблему  технологій навчання української мови в початковій школі; Л.Сугейко – к. пед. н., доцент, заступник завідувача кафедри, аналізує проблему вивчення функціональної стилістики у різних ланках освіти; Н.Сидоренко - к. філ. н., доцент, відповідальна за профорієнтаційну роботу, вивчає проблеми української дитячої літератури другої половини ХХ століття; О. Мироненко - к. філ. н., доцент, відповідальна за офіційний сайт кафедри, досліджує проблему новітніх досягнень мовознавчої науки в контексті вивчення прислівника; Ю.Мельничук - к. пед. н., доцент, відповідальна за проблемні групи, аналізує проблеми вивчення російської мови на різних етапах навчання; В. Перепьолка - ст. викл., досліджує питання оптимізації процесу викладання української мови у вищому навчальному закладі, О. Селезньова - викладач кафедри.

Члени кафедри репрезентують навчально-методичні наробки (програми, посібники, статті тощо) на офіційному сайті «Херсонський державний університет», віртуальному сайті «Херсонський державний університет» та КSU-online.

Традиційними стали на кафедрі святкування Дня слов’янської писемності, Дня української писемності та мови, проведення Шевченківської декади, де студенти можуть проявити свої наукові та творчі здібності. 9 листопада 2011 році у День української писемності та мови викладачі кафедри (к. пед. н., доцент Л. Сугейко та к. філ. н., доцент О. Мироненко) і студенти факультету писали Всеукраїнський диктант національної єдності.

Кафедра філології не стоїть осторонь проблеми розвитку адаптування вітчизняної системи вищої освіти до загальноєвропейського національного простору в контексті Болонського процесу.

Кожного року викладачі кафедри філології беруть участь в організації Дня кар’єри та запрошують найкращих випускників факультету, які розповідають про свої професійні успіхи. Завдяки цьому не переривається зв'язок поколінь серед випускників.

Реалізація професійного обов’язку наших викладачів полягає в тому, щоб надати студентам такі вміння та знання, які б забезпечили сприятливі сфери найбільш плідного застосування набутих знань у практиці. 

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців, які працюють не тільки у школах, ліцеях, а й вищих начальних закладах України й за її межами. 

 

Сьогодні ми живемо в час, коли національно-духовне життя підростаючого покоління повинно стати на законну основу. Саме українознавство покликане допомогти у вихованні справжніх українців.

На факультеті дошкільної та початкової освіти кафедра філології готує фахівців спеціальності «Початкова освіта. Спеціалізація: українознавство»

Ключові переваги для студентів, що будуть навчатися на спеціалізації українознавство:

  1.  Стати сучасною людиною з гармонійно розвинутими емоціями, інтелектом, досвідом, волею.
  2. Отримати одну з найкращих професій, а за допомогою набутих знань з українознавства вирізнятися інтелектом серед колег та друзів.
  3. З екскурсіями та на практиці побувати в історичних місцях нашої Батьківщини.
  4. Використовувати набуті знання, уміння і навички у повсякденному житті.
  5. Найкращі студенти будуть мати можливість стажуватися закордоном та отримати подвійний диплом у провідних вузах Західної Европи ( Поморська Академія в місті Слупськ , Польща).

Етнографічна практика у Національному музеї народної архітектури та побуту України