Професорсько-викладацький склад кафедри філології

Оновлено: 16.03.2020

НАГРИБЕЛЬНА ІННА АНАТОЛІЇВНА
- зав.кафедри філології, доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів - технологія навчання української мови в загальноосвітній школі та східнослов'янська антропонімія. Результатом наукових досліджень є навчально-методичні рекомендації та наукові публікації у фахових виданнях.

Список наукових праць Нагрибельна І.А.doc (77 Kb)

Авторський профіль https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&mauthors=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0&hl=uk&oi=ao

e-mail:

СУГЕЙКО ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА
- заступник зав.кафедри філології, кандидат педагогічних наук, доцент. Наукові інтереси - вивчення функціональної стилістики у різних ланках освіти. Має понад 70 науково-методичних публікацій, серед яких методичний посібник для вчителів початкових класів "Вивчення елементів стилістики в початкових класах", методичні рекомендації для студентів "Наступність і перспективність як дидактична умова формування стилістичних умінь і навичок учнів 1-4 і 5 класів".

Список наукових праць Сугейко Л.Г.doc (50 Kb)

Авторський профіль https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TOQdO0kAAAAJ

e-mail:

СИДОРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
-
кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології. Коло наукових інтересів - дитяча література, повісті для дітей, українські письменники та їх твори для дітей другої половини ХХ століття. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з теми "Жанрові модифікації і поетика української дитячої повісті 60-80-х років ХХ століття".

Список наукових праць Сидоренко Н.І.doc (33 Kb)

Авторський профіль https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RALwxDAAAAAJ

e-mail:

ВАЛУЄВА ІЯ ВІКТОРІВНА  
- кандидат філологічних наук, доцент. Коло наукових інтересів -формування фонетичної компетенції в початковій школі, навчання англійської мови на початковому рівні, методика викладання англійської мови в дошкільних закладах. Викладає такі дисципліни:теоретична фонетика англійської мови, ділова англійська мова, практична фонетика, іноземна мова за фахом.

Список наукових праць Валуєва І.В.doc (42 Kb)

Авторський профіль https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qRh3HYkAAAAJ

e-mail:

  МЕЛЬНИЧУК ЮЛІЯ ЮРІЇВНА  
- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології. Наукові інтереси – проблеми вивчення російської мови на різних етапах навчання, профілізація освіти. Викладає такі дисципліни: сучасна російська мова з практикумом, методика викладання російської мови, основи мовленнєвої діяльності, риторика.

Список наукових праць Мельничук Ю.Ю.docx (27.8 Kb)

Авторський профіль https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=am9phuEAAAAJ

e-mail:

 

 

МИРОНЕНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА
- кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології. Коло наукових інтересів - новітні досягнення мовознавчої науки в контексті вивчення прислівника. Викладає такі дисципліни: українська мова (за професійним спрямування), сучасна українська мова з практикумом, етнолінгвістика. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з теми "Нові оцінно-конотативні значення прислівників". 

Список наукових праць Мироненко О.В.doc (57 Kb)

Авторський профіль http://scholar.google.com.ua/citations?user=Kd_tPsIAAAAJ&hl=ru

e-mail:

ПЕРЕПЬОЛКА ВІРА ІВАНІВНА
- ст.викладач кафедри філології. Відмінник освіти України. Досліджує питання оптимізації процесу викладання української мови у вищому навчальному закладі, способи алгоритмізації, шляхи використання опорних схем під час засвоєння теоретичного курсу рідної мови.

Список наукових праць Перепьолка В.І.doc (37.5 Kb) (53.5 Kb)

Авторський профіль https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OkS7b9gAAAAJ

 

СЕЛЕЗНЬОВА ОКСАНА БОГДАНІВНА

- викладач кафедри філології . Учитель англійської мови вищої категорії, вчитель-методист. Досліджує питання пошуку та вдосконалення методів викладання англійської мови на немовних факультетах вищих навчальних закладів. Викладає такі дисципліни: іноземна мова, практика усного та писемного мовлення (англійська мова).

Авторський профіль https://scholar.google.com.ua/citations?user=vlSE6HoAAAAJ&hl=uk

e-mail:  

 

ПЕТРЕНКО ІННА ВІКТОРІВНА
- ст.лаборант, секретар засідань кафедри, профорг кафедри філології.