Про кафедру

Оновлено: 18.06.2019

 

Кафедру алгебри, геометрії та математичного аналізу було створено у 1938 році.

            Історія її фактично починається у 1917 р., коли при Херсонському педагогічному інституті було створено фізико-математичний факультет. Очолювали кафедру професор Д.Ф. Марковський, доценти М.П. Устименко, Б.Л. Шаганян, В.А. Крекнін, І.І. Мельник, В.Г. Самойленко, В.І. Кузьмич.

             З 2016 року роботою кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу керує кандидат педагогічних наук, доцент В.І. Таточенко. На кафедрі працюють висококваліфіковані, досвідчені викладачі.

 Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін: математичний аналіз, функціональний аналіз,
теорія функцій дійсної змінної, диференціальні рівняння, теорія функції комплексної змінної,
теорія ймовірностей та математична статистика, аналітична геометрія, проєктивна геометрія,
диференціальна геометрія, топологія, лінійна алгебра, алгебра та теорія чисел, 
алгебра та геометрія, аналітична геометрія та лінійна алгебра, елементарна математика, 
методика навчання математики, практикум з розв’язування математичних задач,
практикум з розв’язування математичних задач підвищеної складності, історія математики, 
наукові основи шкільного курсу математики, новітні досягнення в методиці математики, 
новітні досягнення в математиці, методика викладання математики у вищому навчальному закладі,
числові системи, операційне числення.

 Навчально-кваліфікаційні рівні випускників: 

 

– бакалавр

 

напрям підготовки 6.040201 Математика*,
спеціальність 6.040201 Фізико-математичні науки. Математика.
Спеціалізація: Інформатика

– спеціаліст

 

спеціальність 7.04020101 Математика*. Математика.
Спеціалізація: Інформатика

 

– магістр

 

 

спеціальність 8.04020101 Математика*  

 

 Випускникам надається кваліфікація:

вчитель математики;  

вчитель математики та інформатики;  

викладач математики, вчитель інформатики.

 

 


 

  

Контактна інформація

 Адреса: 73000 Україна, м. Херсон, вул. Університетська 27, 

 Херсонський державний університет,

 аудиторії 505, 514  

Телефон: (0552) 326768, додатковий (269, 271)