Науково-методична робота

Оновлено: 12.11.2015

Контрольні роботи з дисциплін:


 

 

Широке застосування математичних методів - характерна риса сучасної науки.
Викладання вищої математики та методики викладання математики має своєю метою навчання основним сучасним методам,
необхідним для аналізу і моделювання задач, розвиток навичок логічного мислення, формування наукового світогляду.

 

Кафедра забезпечує підготовку студентів за дисциплінами: 

 • математичний аналіз,
 • функціональний аналіз,
 • теорія функцій дійсної змінної,
 • диференціальні рівняння,
 • теорія функції комплексної змінної,
 • теорія ймовірностей та математична статистика,
 • аналітична геометрія,
 • проєктивна геометрія,
 • диференціальна геометрія,
 • топологія,
 • лінійна алгебра, алгебра та теорія чисел,
 • алгебра та геометрія,
 • аналітична геометрія та лінійна алгебра,
 • елементарна математика,
 • методика навчання математики,
 • практикум з розв’язування математичних задач,
 • практикум з розв’язування математичних задач підвищеної складності,
 • історія математики,
 • наукові основи шкільного курсу математики,
 • новітні досягнення в методиці математики,
 • новітні досягнення в математиці,
 • методика викладання математики у вищому навчальному закладі,
 • числові системи,
 • операційне числення.