ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Оновлено: 18.11.2019

 ПРОГРАМИ

 АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 на 2018 – 2019 навчальний рік

 
Рівень вищої освіти «бакалавр»
 Напрям підготовки: 6.040201. Математика*.
Форма навчання: денна, заочна

Математика
Методика навчання математики

 

Програма ДЕК бакалавр.doc (177 Kb)

 
Рівень вищої освіти «магістр»
Спеціальність: 014.04 Середня освіта (математика)
 Форма навчання: денна, заочна

 Методика навчання математики у ВНЗ
Основні структури сучасної математики
Додаткові розділи математичного аналізу


Програма ДЕК магістр.doc (170.5 Kb)