Козловський Євген Олегович

Оновлено: 20.11.2019

Козловський Євген Олегович

Посада: викладач кафедри  інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ
Наукова ступінь: магістр інформатики
Телефон: 
(+38 0552) 326746
Адреса електронної пошти: 
Наукові інтереси: проєктування і розробка інструментів дистанційного навчання
 
 
Курси що викладаються: 

Алгоритми і структури даних
Моделювання фізичних, екологічних та економічних процесів
Основи комп'ютерного дизайну

Публікації:

Scopus

1. Козловський Є.О.Використання анімації в мультимедійних навчальних программах // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи». - 2005. - С.71 – 72.

2. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Козловський Є.О. Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Географічні інформаційні системи в аграрних університетах». – 2006. -  С.39 – 40.

3. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Козловський Є.О.Система дистанционного тестирования на основе стандарта IMS // Information Technologies in Education for All. – К.: “Академперіодика” НАН України, - 2006.- С.283 – 293.

4. Кравцов Г.М. Кравцов Д.Г. Козловський Е.О. Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU)". Херсон. - 2006.

5. Козловський Є.О. Моделювання інструменту інтерактивної взаємодії «Віртуальна дошка» для проєкту «Херсонський віртуальний університет 2.0» // Інформаційні технології в освіті. Випуск 1. – Херсон. – 2008. – С. 47 – 54.

6. Козловський Є.О. Інтерактивні навчальні модулі в системах дистанційного навчання // Інформаційні технології в освіті. Випуск 2. – Херсон. – 2008. – С. 140 – 143.