Круглик Владислав Сергійович

Оновлено: 17.02.2014

 
Круглик Владислав Сергійович
Посада: Завідуючий лабораторією з розробки та впровадження педагогічних програмних засобів
Наукова ступінь: Кандидат педагогічних наук [13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)]
Освіта: Херсонський державний університет-2003; Факультет фізики, математики та інформатики.
Телефон: +380952579204
Адреса електронної пошти: 
Наукові інтереси: Веб-програмування, викладацька діяльність, математика, інформатика.
Мови: Українська, російська, англійска, французька
 
 

ПУБЛІКАЦІЇ


Название

Издательство, журнал (название, номер, год) или номер авторского свидетельства

Соавторы
1

Концепція сучасного педагогічного програмного засобу

Інформаційні технології і засоби навчання, Електронне наукове фахове видання, 2007, Вип.3.
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em3/content/07kvsspm.htm.
 
2

Система дистанційного навчання «WebAlmir»: концепція та реалізація

//Науковий часопис НПУ ім. МП. Драгоманова Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. Праць / Редкол. - К.: НПУ ім. МП. Драгоманова. - №3(10).- 2005.- с.119-128.  
3

Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід

//Науковий часопис НПУ ім. МП. Драгоманова Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. Праць / Редкол. - К.: НПУ ім. МП. Драгоманова. - №2(9).- 2005.- с.31-42. Співаковський О.В.
4 Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом //Науковий часопис НПУ ім. МП. Драгоманова Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. Праць / Редкол. - К.: НПУ ім. МП. Драгоманова. - №3(10).- 2005.- с.153-160.

Співаковський О.В., Львов  М.С.

5

Ієрархія компонент розв’язання задач з курсу «Лінійна алгебра»

ЖУРНАЛ: Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. –№ 7, с. 22-27 Співаковський О.В.
6 Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання «Webalmir» Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 190 с., с. 88-94.  
7

Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні.

Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 156 с., с. 88-94.  
8 The hierarchy of component for tasks solution in the course of “Linear Algebra” Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 3. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 312 с., с. 236-243.  
9 Efficient use of «Solving Tasks’ Environment» in distance learning system «Web-Almir» during studying Linear Algebra Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 3. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 312 с., с. 256-261. Максивомич М.В.
10 Створення систем дистанційного навчання на основі компонентно- орієнтованого підходу Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції(м.Бердянськ, 23-26 червня 2004 року). – Бердянськ, 2004. -130с., с.60-62  
11 Властивості тернарних алгебр. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2001 р, м.Херсон), с. 186-191 Мельник І.І.
12 Роль обучающего программного обеспечения в организации дистанционных курсов. Збірник праць Першої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (29-30 травня 2006, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, м.Київ), с. 519-525 Толкунов С.М.
13 Functional requirements, architecture and prototype of systems of academic subject studying support Матеріали Європейської конференції "Computer simulation in information and communication engineering CSICE’o5", Sofia, Bulgaria: King, 2005. - С. 149-154. A. Spivakovskiy, M. Lvov
14 Conception, architecture, implementation of Linear algebra distance learning system - «WebAlmir» Матеріали Європейської конференції "Computer simulation in information and communication engineering CSICE’o5", Sofia, Bulgaria: King, 2005. - С. 163-166. A. Spivakovskiy
15 Система дистанційного навчання «WebAlmir»: концепція та реалізація Навчально-методичний посібник «Informatyka w edukacji I kulturze», Cieszyn, 2005 – C. 49-55.  
16 Z doswiadczenia opracowania oprogramowania edukacyjnego, Навчально-методичний посібник «Informatyka w edukacji I kulture», Cieszyn, 2005 – C. 28-36. Навчально-методичний посібник «Informatyka w edukacji I kulturze», Cieszyn, 2005 – C. 28-35.

A. Spivakovskyy,

M. L’vov,

N. Kushnir,

A. Grabowski

Новий Модуль Навігації