Програми атестації здобувачів ступеня вищої освіти

Оновлено: 07.05.2020

 

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ  СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» З МОДУЛІВ: 1. Педагогіка і психологія.  2. Фізика. Методика навчання фізики.  3. Інформатика. Методика навчання інформатики.для студентів денної  та заочної форм навчання

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» З МОДУЛІВ: 1. Педагогіка і психологія.  2. Фізика. Методика навчання фізики.  3. Інформатика. Методика навчання інформатики для студентів денної  та заочної форм навчання

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»  З МОДУЛІВ «ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА З ОСНОВАМИ НАНОТЕХНІКИ. АСТРОФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АСТРОНОМІЇ. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Перелік питань для атестації здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» з модулів «Фізика твердого тіла з основами нанотехніки. Астрофізика та методика її навчання. Методика навчання фізики у вищому навчальному закладі»