Конференція, вересень 2010

Оновлено: 10.06.2011

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

“Особливості навчання природничо-математичних дисциплін у профільній школі”

База проведення: кафедра фізика Херсонського державного університету.

Термін проведення: 16-17 вересня 2010 року.

Кількість учасників: 102 чол., у тому числі з інших міст 86 учасників.

Голова оргкомітету: професор Шарко В. Д.

У конференції прийняли участь студенти та викладачі навчальних закладів: Киівський національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (м.Київ), Інститут педагогіки АПН України (м.Київ), Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України (м.Київ), Національний авіаційний університет (м.Київ), Кам’янець-Подільський національний університет (м.Кам’янець-Подільський), Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка (м.Кіровоград), Криворізький технічний університет (м.Кривий Ріг), Чернігівський державний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка (м.Чернігів), Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені  К. Д. Ушинського (м.Чернігів), Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького (м.Черкаси), Керченський державний морський технологічний університет(м.Керч), Рівненський державний гуманітарний університет (м.Рівне), Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди (м.Харків), Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти (м.Харків), Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (м.Харків), Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара (м.Дніпропетровськ), Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського (м.Одеса), Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Миколаїв), Вінницький державний педагогічний університет (м.Вінниця), КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР (м.Запоріжжя), Запорізький національний університет (м.Запоріжжя), Запорізький національний технічний університет (м.Запоріжжя), Морський коледж Херсонського державного морського інституту (м.Херсон), Херсонський фізико-технічний ліцей при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті (м.Херсон), Херсонський державний університет (м.Херсон).

Програма конференції (564.5 Kb)

За матеріалами доповідей видано збірку наукових праць:

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особливості навчання природничо-математичних дисциплін у профільній школі». Укладач: ШаркоВ.Д. - Херсон: ПП.Вишемирський В.С., 2010. – 124с.

Збірник відправлено у наступні бібліотеки:

  • Національна бібліотека ім.. В.Г. Вернадського, проспект 40-річчя Жовтня,3; м. Київ, 01039
  • Державна науково – педагогічна бібліотека України, вул. М.Бєлінського,9; м. Київ, 0460
  • Книжкова палата України, пр. Гагаріна,27; м. Київ, 01094