Конференція, квітень 2011

Оновлено: 10.06.2011

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

“Актуальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін”

База проведення: кафедра фізика Херсонського державного університету.

Термін проведення: 14-15 квітня 2011 року.

Кількість учасників: 207 чол., у тому числі з інших міст 97 учасників.

Голова оргкомітету: професор Шарко В. Д.

У конференції прийняли участь студенти та викладачі навчальних закладів:

 • Бердянський державний педагогічний університет.
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка.
 • Криворізький державний педагогічний університет .
 • Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.
 • Національний технічний університету України «Київський політехнічний інститут».
 • Рівненський державний гуманітарний університет.
 • Тернопільський національний університет імені В.Гнатюка
 • Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини.
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
 • Херсонський академічний ліцей при Херсонському державному університеті.
 • Херсонський державний університет.
 • Херсонський фізико-технічний ліцей при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті.
 • Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.

Програма конференції (556.5 Kb)

За матеріалами доповідей видано збірку наукових праць:

Пошук молодих. Випуск 10. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [“Актуальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін”], (Херсон 14-15 квітня 2011р.)/ [Укладач: Шарко В.Д.]. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. – 280 с.