2012 вересень

Оновлено: 08.10.2012

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
Міжнародної науково-практичної конференції
 “Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі

База проведення: кафедра фізика Херсонського державного університету.
Термін проведення: 13-14 вересня 2012 року.
Кількість учасників: 137 чол., у тому числі з інших міст 57 учасників.
Голова оргкомітету: професор Шарко В. Д.

Напрямки роботи конференції:

 • Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.
 • Інноваційні підходи (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтовний та ін.) до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.
 • Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.
 • Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.
 • проєктування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.
 • Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.
 • Напрями підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до впровадження нового стандарту загальної середньої освіти.

У конференції прийняли участь студенти та викладачі навчальних закладів: 

 • Херсонський державний університет.
 • Херсонський фізико-технічний ліцей при Херсонському національному технічному університеті та
 • Дніпропетровському національному університеті
 • Бердянський державний педагогічний університет.
 • Запорізький національний університет в м. Мелітополі
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка.
 • Криворізький державний педагогічний університет .
 • Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
 • Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.
 • Національний технічний університету України «Київський політехнічний інститут».
 • Севастопольський національний технічний університет
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка 
 • Тернопільський національний університет імені В.Гнатюка
 • Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини.
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
 • Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.

За матеріалами конференції надрукований збірник тез.