2015 квітень

Оновлено: 27.01.2015

Шановні викладачі і студенти!

Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін, яка відбудеться 23-24 квітня 2015 р. у Херсонському державному університеті.

Планується робота за такими напрямами:

 • Технології проблемного навчання природничо-математичних дисциплін.
 • Інформаційні технології як умова формування компетентностей в учнів і студентів.
 • Інноваційні технології як чинник впливу на результативність навчання природничо-математичних дисциплін у контексті компетентнісного виміру.
 • проєктування технологій компетентнісно-орієнтованого навчання в основній і старшій школі.
 • Розробка засобів компетентнісно-орієнтованого навчання учнів і студентів.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 1квітня 2015 р. надіслати на електронну адресу .uaтакі матеріали:

 • заявку на участь
 • текст статті до збірника праць учасників конференції (у електронному вигляді);
 • відсканований чек про оплату статті з розрахунку 20 грн за одну друковану сторінку.

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, як за 15 днів проінформувати про дату приїзду та кількість учасників, які прибудуть на конференцію, для забезпечення гуртожитком. Кошти за поселення у гуртожиток можна внести під час реєстрації

Вимоги до оформлення статті

 • Мова – українська, російська.
 • Стаття повинна мати не менше трьох повнихсторінок.
 • Розмір аркуша – А-4 (21см´29,7см).
 • Розміри полів: зверху і знизу – 20 мм, справа – 15 мм, зліва – 30мм.
 • Міжстрочковий інтервал – 1.5
 • Текст друкувати у редакторі Word for Windows 2003 шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14у форматі rtf або doc. Малюнки повинні бути вмонтовані в текст (через функцію «вставка/об’єкт/рисунок Microsoft Word»). Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi.
 • Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел. Посилання у тексті – приклад – [1, с.155].

Стаття повинна включати: актуальність теми; мету роботи; завдання, що ставилися у ході дослідження; результати по кожному завданню; висновки; напрями можливих подальших досліджень.

Зразок оформлення статті

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Тонконцова І.О., Шарко В.Д.

Херсонський державний університет

 

Текст статті……………………………………………………………………………….....................................

…………………………………………………………………………………………….......................................

 

Література:

 1. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. - К.:  Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.
 2. Галатюк Ю.М. Дослідницька робота учнів з фізики / Ю.М.Галатюк, В.І.Тищук. – Х.: Вид. група “Основа”: “Тріада+”, 2007. – 192 с. – (Б-ка журн. “Фізика в школах України” Вип. 11 (47)).
 3. Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект : посібн. для вчителів та студентів / В.Д. Шарко. – Херсон: Олді-Плюс, 2004. – 190 с.
 • Текст статті редагуванню і виправленню не підлягає!
 • Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам і вислані пізніше встановленого строку, не розглядаються і назад не повертаються!
 • Відповідальність за помилки несуть автори!

Довідки з питань організації та проведення конференції можна отримати за контактним телефоном оргкомітету: 0978320856; 0509845850 (Куриленко Н.В.);

або E-mail:

Зразок оформлення заявки

Просимо включити до порядку денного конференції:

ПІБ

автора статті

Місце навчання (навч. заклад, факультет, курс)

автора статті

ПІБ, вчене звання, ступінь наукового керівника

Назва статті

відділення «Нової пошти» у Вашому місті для розсилки збірників,

контактний телефон, e-mail:

(обов’язково)

Чи потрібен гуртожиток?

Вказати дату приїзду та відїзду

 

Новий Модуль Навігації