Квітень 2016

Оновлено: 22.04.2016

ЗВІТ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Назва заходу:

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін ”

2. База проведення:

Херсонський державний університет

3. Термін проведення: 14-15 квітня 2016 року.

4. Кількість поданих доповідей – 78

5. Кількість учасників: 84 чол., у тому числі з інших міст 22чол.

6. Перелік навчальних закладів, які приймали участь у конференції:

1. Херсонський державний університет.

2. Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка

3. Кіровоградська Льотна Академія Національного Авіаційного Університету

4. Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»

5. Національний технічний університету України «Київський політехнічний інститут».

6. Вінницький державний педагогічний університет ім..М.Коцюбинського

7. Рівненський державний гуманітарний університет

8. Загальноосвітні навчальні заклади м.Херсон:

- Херсонський Академічний ліцей імені О.В.Мішукова при ХДУ

- Херсонський фізико-технічний ліцей при ХНТУ і ДНУ

- Херсонська багатопрофільна гімназія №20 імені Бориса Лавреньова

7. Підсумкові документи конференції:

7.1. Резолюція (додається).

7.2. Програма конференції (додається).

7.3. За матеріалами доповідей видано збірку наукових праць:

Пошук молодих. Випуск 15: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [“Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”], (Херсон 14-15 квітня 2016р) / Укладач: В.Д.Шарко. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2016. – 172 с.

Збірник відправлено у наступні бібліотеки:

• Національна бібліотека ім.. В.Г. Вернадського, проспект 40-річчя Жовтня,3 м. Київ, 01039

• Державна науково – педагогічна бібліотека України, вул. М.Бєлінського,9 м. Київ, 01046

• Книжкова палата України, пр. Гагаріна,27; м. Київ, 01094

Детальніше...

Навігація