Конференція, квітень 2012

Оновлено: 28.04.2012

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

 "Формування компетентностей учнів і студентів засобами природничо-математичних дисциплін"

База проведення: кафедра фізика Херсонського державного університету.

Термін проведення: 19-20 квітня 2011 року.

Кількість учасників: 137 чол., у тому числі з інших міст 57 учасників.

Голова оргкомітету: професор Шарко В. Д.

У конференції прийняли участь студенти та викладачі навчальних закладів:

 • Херсонський державний університет.
 • Херсонський фізико-технічний ліцей при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті
 • Бердянський державний педагогічний університет.
 • Запорізький національний університет в м. Мелітополі
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка.
 • Криворізький державний педагогічний університет .
 • Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
 • Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.
 • Національний технічний університету України «Київський політехнічний інститут».
 • Севастопольський національний технічний університет
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка 
 • Тернопільський національний університет імені В.Гнатюка
 • Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини.
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
 • Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.

Програма конференції

За матеріалами доповідей видано збірку наукових праць:

Пошук молодих. Випуск 11. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [“Формування компетентностей учнів і студентів засобами природничо-математичних дисциплін”], (Херсон 19-20 квітня 2012р.)/ [Укладач: Шарко В.Д., Коробова І.В.]. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012. – 268 с.