Лабораторія електрики та магнетизму

Оновлено: 15.01.2020

Лабораторія електрики та магнетизму

У лабораторії проводиться лабораторний практикум з курсу "Електрика і магнетизм" 

 

Перелік лабораторних робіт з  курсу "Електрика і магнетизм":

 1.   Визначення електрорушійної сили джерела методом компенсації.
 2.   Перевірка закону Ома для змінного струму.
 3.   Перевірка закону збереження і перетворення енергії (закон Джоуля-Ленца).      
 4.   Визначення питомого опору матеріалу провідників.
 5.   Розширення меж вимірювання амперметра і вольтметра.
 6.   Вивчення опорів за допомогою містка Уітстона.
 7.   Визначення роботи виходу електрону з металу.
 8.   Визначення коефіцієнту самоіндукції соленоїда методом Жубера.
 9.   Дослідження трансформатора.
 10.   Визначення процесів зарядки і розрядки конденсатора.
 11.   Визначення горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі.
 12.   Дослідження електростатичного поля з допомогою електролітичної ванни.
 13.   Визначення питомого опору електролітів.
 14.   Визначення питомого заряду електрону методом магнетрона.
 15.   Дослідження ефекту Холла в напівпровідниках.
 16.   Визначення залежності опору металів в напівпровідниках від температури.
 17.   Дослідження законів ектролізу та визначення величини елементарного заряду.                           
 18.   Визначення ємності конденсаторів за допомогою містка змінного струм.

 

Elektrika_2.jpg