Лабораторія електроніки та радіотехніки

Оновлено: 15.01.2020

Лабораторія електротехніки та радіотехніки

У лабораторії проводиться лабораторний практикум з курсів "Електротехніка",

 

 

Перелік лабораторних робіт з курсу "Електротехніка"

  1. Вимірювання діючих значень струмів, напруг і потужності та енергії у однофазному колі змінного струму.
  2. Експериментальні дослідження параметрів, процесів і характеристик послідовних пасивних двополюсників.
  3. Експериментальні дослідження параметрів, процесів і характеристик пасивних паралельних двополюсників.
  4. Експериментальні дослідження лінійних трифазних електричних кіл змінного струму.
  5. Експериментальні дослідження режимів роботи та власних параметрів і характеристик однофазного трансформатора.
  6. Експериментальні дослідження власних параметрів і характеристик трифазного асинхронного двигуна змінного струму з короткозамкненим ротором. 
  7. Експериментальні дослідження власних параметрів і характеристик електричних машин постійного струму.