Лабораторія шкільного фізичного експеріменту

Оновлено: 15.01.2020

Лабораторія шкільного фізичного експерименту

У лабораторії проводиться лабораторний практикум з курсу "Шкільний фізичний експеримент"

 

Перелік лабораторних робіт з курсу "Шкільний фізичний експеримент":   

 1. Демонстраційний і лабораторний експеримент під час вивчення розділів "Вступ",  "Початкові відомості про будову речовини".
 2. Демонстраційний і лабораторний експеримент під час вивчення розділів "Рух та взаємодія тіл", "Робота та енергія".
 3. Демонстраційний і лабораторний експеримент під час вивчення теми "Тиск рідин і газів".
 4. Фізичний експеримент під час вивчення теми "Дія рідин і газу на занурені в них тіла. Закон Архімеда. Плавання тіл".
 5. Демонстраційний експеримент під час вивчення розділу "Теплові явища". 
 6. Лабораторний експеримент під час вивчення розділу "Теплові явища". 
 7. Фізичний експеримент під час вивчення теми "Електричні заряди. Електричне поле".
 8. Шкільні демонстраційні прилади, їх використанні.
 9. Демонстраційний експеримент під час вивчення розділу "Постійний електричний струм".
 10.   Шкільні лабораторні електровимірювальні прилади та їх використання під час вивчення розділу "Постійний електричний струм".
 11.   Фізичний експеримент під час вивчення теми "Електромагнітні явища".
 12.   Фізичний експеримент з геометричної оптики.
 13.   Фізичний експеримент під час вивчення теми "Основи кінематики".
 14.   Фізичний експеримент під час вивчення теми "Онови динаміки".
 15.   Лабораторний експеримент під час вивчення теми "Сили в природі і рух тіл".
 16.   Демонстраційний експеримент під час вивчення тем "Статика", "Рух рідин по трубах", "Закон Бернуллі".
 17.   Фізичний експеримент під час вивчення теми "Закони збереження в механіці".
 18.   Демонстраційний експеримент під час вивчення теми "Механічні коливання та хвилі".
 19.   Фізичний експеримент під час вивчення тем "Основи молекулярно-кінетичної теорії", "Процеси в газах".
 20.   Фізичний експеримент під час вивчення теми "Властивості пари, рідин та твердих тіл".
 21.   Фізичний експеримент під час вивчення тем "Електричне поле", "Магнітне поле".
 22.   Демонстраційний і лабораторний експеримент під час вивчення теми "Постійний електричний струм".
 23.   Фізичний експеримент під час вивчення теми "Електричний струм у різних средовищах".
 24.   Демонстраційний експеримент під час вивчення теми "Електромагнітна індукція".
 25.   Демонстраційний експеримент під час вивчення теми "Вільні електромагнітні коливання. Автоколивання".
 26.   Демонстраційний експеримент під час вивчення теми "Змінний електричний струм".
 27.   Демонстраційний експеримент під час вивчення теми "Електромагнітні хвилі".
 28.   Фізичний експеримент під час вивчення розділів "Електромагнітні хвилі", "Квантова фізика".

412.jpg 

 

414.jpg