Лабораторія механіки

Оновлено: 15.01.2020

Лабораторія механіки

У лабораторії проводиться лабораторний практикум з курсів "Механіка",  "Основи експериментальної фізики".

 

Перелік лабораторних робіт з курсу "Механіка":

 1.   Вимірювання густини речовини твердого тіла правильної геометричної форми.
 2.   Перевірка  законів  рівноприскореного руху за допомогою приладу Атвуда.
 3.   Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання за допомогою трибометра.
 4.   Вимірювання коефіцієнта тертя кочення за допомогою похилого маятника.
 5.   Вимірювання модуля Юнга методом деформації розтягу.
 6.   Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника з уніфілярним підвісом.    
 7.   Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника з біфілярним підвісом.
 8.   Перевірка основного закону обертального руху за допомогою приладу Обербека.
 9.   Вимірювання моменту інерції велосипедного колеса методом його обертання.
 10.   Вимірювання моменту інерції тіла за допомогою фізичного маятника.
 11.   Визначення моментів інерції тіл за допомогою крутильного маятника.
 12.   Вивчення плоского руху за допомогою маятника Максвела.
 13.   Визначення швидкості кулі за допомогою балістичного маятника.
 14.   Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою оборотного маятника.
 15.   Перевірка закону збереження імпульсу.
 16.   Вивчення пружного та непружного удару двох куль.
 17.   Перевірка рівняння Бернуллі для стаціонарного потоку рідини.
 18.   Дослідження коливальної системи з двома ступенями вільності.

 

Перелік лабораторних робіт з курсу "Експериментальна фізика":

 1. Вимірювання лінійних розмірів та кутів.
 2. Вимірювання маси.
 3. Вимірювання проміжків часу.
 4. Вимірювання електричних величин.
 5. Осцилографічні методи дослідження.
 6. Оцінка точності вимірювання фізичної величини.

Meh_1.jpg

 

Meh_2.jpg

 Лабораторія молекулярної фізики

У лабораторії проводиться лабораторний практикум з курсу "Молекулярна фізика та термодинаміка"

Перелік лабораторних робіт з  курсу "Молекулярна фізика та термодинаміка":

1.         Визначення відношення Cp/Cv  для повітря методом Клемана-Дезорма.

2.         Визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини методом відриву кільця.

3.         Визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини від температури по методу Кантора-Ребіндера.

4.         Визначення теплоти пароутворення рідини.

5.         Визначення зміни ентропії в реальних системах.

6.         Дослідження фазового переходу першого роду та визначення питомої теплоти плавлення олова.

7.         Визначення коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл.

8.         Визначення коефіцієнта в'язкості по методу Стокса.

9.         Визначення питомої теплоємності твердого тіла.

10.     Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя повітря, довжини вільного пробігу та ефективного діаметру молекул повітря.

11.     Визначення відносної вологості повітря психрометром Августа.