Лабораторія електрики та магнетизму

Оновлено: 15.01.2020

Лабораторія оптики та квантової фізики

 У лабораторії проводиться лабораторний практикум з курсів "Оптика", "Квантова фізика"

 

Перелік лабораторних робіт з курсу "Оптика"

 1. Визначення головної фокусної відстані збиральної лінзи.
 2. Визначення сили світла джерела фотометром Жолі.
 3. Визначення показника заломлення скла за допомогою мікроскопа.
 4. Визначення довжини світової хвилі за допомогою дифракційної решітки.
 5. Визначення концентрації цукру в розчині за допомогою цукрометра.
 6. Визначення фокусної відстані угнутого сферичного дзеркала.
 7. Визначення показника заломлення рідини за допомогою рефрактометра Аббе.
 8. Вивчення зорової труби.
 9. Перевірка закону Малюса.
 10.   Визначення залежності показника заломлення газу від тиску.
 11.   Визначення довжини світової хвилі за допомогою кілець Ньютона.
 12.   Градуювання вентильного фотоелемента.

 

Перелік лабораторних робіт з курсу "Квантова фізика"

 1. Вимірювання основних дозиметричних величин за допомогою радіометра «Прип'ять».
 2. Градуювання приземного спектроскопа.
 3. Перевірка законів теплового випромінювання.
 4. Вивчення законів фотоефекта.
 5. Вивчення випрямляючої дії електронно-діркового (р-п) переходу.
 6. Дослідження температурної залежності електричного опору напівпровідникового термістера і визначення енергії активації напівпровідників.
 7. Вивчення властивостей фото резистора.
 8. Визначення спектральної сприйнятливості фото-е.р.с. кремнієвого сонячного фотоелементу.
 9. Дослідження залежності поглинання  β-частинок від товщини поглинаючого шару металу.

 

415.jpg