Наукова робота кафедри

Оновлено: 18.02.2020

Кафедра постійно працює над розв’язанням питання підготовки науково-педагогічних кадрів.

Кузьменкова С.Г. Захист докторської дисертації 05.06.13 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 13.00.02 – теорія і методика навчання (астрономії)). Тема докторської дисертації «Теоретико-методичні засади фундаменталізації підготовки майбутніх учителів астрономії». Диплом ДД №002467  від 10.11.2013р.

Коробова І.В. Захист докторської дисертації 29.04.17 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) Тема докторської дисертації «Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики на засадах індивідуального підходу». Диплом ДД №006666 26.06.2017р. НДПУ ім. М. Драгоманова.

Єрмакова-Черченко Н.О. Захист кандидатської дисертації відбувся 30.05.2012 Кіровоградському державному університеті ім. В. Вернадського, спеціальність 13.00.02 Теорія і методика навчання (фізика) Тема кандидатської дисертації: «Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики».Диплом ДК № 009556. від 26 вересня 2012р.

Куриленко Н.В. Кандидат педагогічних наук, Кіровоградський державний університет ім.. В. Вернадського спеціальність 13.00.02 Теорія і методика навчання (фізика), Тема дисертації: «Формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики». Диплом ДК № 032911. від 15 грудня 2015р.

Гончаренко Т.Л. Кандидат педагогічних наук, Херсонський державний університет спеціальність 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти, Тема дисертації: «Формування готовності вчителя фізики до проектування навчального процесу у післядипломній освіті». Диплом ДК № 020347. від 14 лютого 2014р.


Робота у складі спеціалізованих учених рад

Прізвище,  ім’я,
 по батькові

Шифр спеціалізованої вченої ради і спеціальності, з яких проводять захисти

Установа, в якій функціює спецрада

1

Кузьменков С.Г.

К-67.0151.02

13.00.02 – теорія і методика навчання математики

ХДУ

2

Кузьменков С.Г.

Д-26.053.06 - теорія і методика навчання (астрономія)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТЕМА КАФЕДРИ

«іноваійні освітні технології навчання фізики та астрономії у закладах освіти різних рівнів» 

0119U101144 Початок – 19.03.2019 Закінчення –19.03.2024

Керівник НДР:

Зав. кафедри фізики та методики її навчання кандидат педагогічних наук, доцент Т.Л. Гончаренко

Відповідальні виконавці:

Доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного університету Коробова  І.В.

Доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного університету Кузьменков С.Г.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного університету Немченко О.В.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного університету Івашина Ю.К.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного університету Єрмакова-Черченко Н.О.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного університету Куриленко Н.В.

Аспіранти кафедри:

Паніна О.П.

Плотнікова О.Л.

Головко Н.Ю.

Студенти кафедри

ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТЕМИ КАФЕДРИ за 2019р.