Івашина Юрій Кирилович

Оновлено: 21.04.2020

 

Івашина Юрій Кирилович


Посада: доцент кафедри фізики та методики навчання


Освіта:

  • закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного уні-верситету за спеціальністю Системи автоматичного керування;
  • захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.04.07. Фізика твердого тіла в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченко.

Наукова ступінь, наукове звання:

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Кандидатська дисертація:

Исследование особенностей фазового превращения и перераспределения водорода в электрических и упругих полях в системе Ta-H

Курси що викладаються: Класична механіка та механіка суцільних середовищ. Класична електродинаміка. Фізика твердого тіла. Матеріалознавство. Статистична фізика та  термодинаміка


Наукова діяльність

Керівник науково-дослідних лабораторій «Фізика твердого тіла»

Керівник проблемної групи: "Фізичні моделі в механіці та електриці та розрахунки на їх основі";


Захоплення: Робота зі школярами в МАН. Його вихованці неодноразово ставали призерами обласного та Республіканського  етапів  огляду-конкурсу робіт МАН.