Гончаренко Тетяна Леонідівна

Оновлено: 11.12.2018

  

 

 

Гончаренко Тетяна Леонідівна  

 

 Посада:

 

 : завідувач кафедри  фізики та методики її навчання, доцент кафедри фізики та методики її навчання
 Освіта:

 

1989-1994 р.р. - Херсонський державний педагогічний інститут

Спеціаліст: учитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

Диплом з відзнакою.

2013 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2016 р. - стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія), 2017-2018 р.р.  курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», ЦПО ХДУ

 Наукова ступінь, наукове звання:

 

 Кандидат педагогічних наук, доцент
 Кандидатська дисертація:

 

 Формування готовності вчителя фізики до проєктування навчального процесу у післядипломній освіті

Курси що викладаються:

-         Загальна фізика: Електрика та магнетизм, Оптика, Фізика (вибрані розділи)

-         Історія фізики

-         Електронна теорія матеріалів

-         Концепції сучасного природознавства

 

-         проєктування навчальних середовищ

Наукові інтереси:

-                     проблеми сучасної фізики, оптика, електрика та магнетизм,

-                     формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів,

-                     методика викладання фізики з використанням інформаційних технологій

Наукова діяльність:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір (у співавторстві):

-                     №51166 проєктування навчального процесу з фізики: навчально-методичний посібник, (гриф МОН України)

-                     №53500 проєктування навчального процесу з фізики: навчальна програма

-                     №78305 Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці фізики (Монографія)

-                     №78309 Збірник авторських навчальних програм з дисциплін кафедри фізики та методики її навчання

Список публікацій: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MSJuZjYAAAAJ&hl=uk )

Керівник проблемної групи:

проєктування навчального процесу з фізики

Захоплення:   фізика, STEM, живопис
Контакти: