Навчально-методична робота

Оновлено: 20.02.2020

        Викладачі кафедри здійснюють теоретичну, методичну та практичну підготовку з наступних видів спорту: баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, легка атлетика, спортивні двобої, плавання, скелелазіння. В ході навчально-методичної роботи на кафедрі велика увага приділяється підвищенню спортивної майстерності студентів з перерахованих видів спорту, що забезпечується тренувальним процесом, участю у спортивних змаганнях різного рівня та їх організацією та проведенням.

        Викладачі кафедри здійснюють викладання наступних теоретичних та практичних дисциплін:

  • для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» − «Теорія та методика спорту вищих досягнень», «Особливості підготовки професійних спортсменів», «Теорія спортивного відбору», «Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО», «Сучасні педагогічні технології».

        Для всіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД), які включають в себе плани та конспекти лекцій, плани семінарських, практичних та лабораторних занять, завдання для самостійного опрацювання студентами, завдання для поточного та підсумкового контролю, комплекси тестових завдань, критерії оцінювання, основна та додаткова література.

        На кафедрі, для підвищення ефективності самостійної роботи студентів, створено відео архів навчальних, наукових та навчально-методичних фільмів для навчання та вдосконалення елементів техніки в різних видах спорту.

        Для покращення та зручності викладання дисциплін викладачі кафедри регулярно збільшують кількість навчальних, навчально-методичних посібників та рекомендацій з закріплених за ними дисциплін. Серед останніх слід виділити: «Збірка авторських навчальних програм з дисциплін циклу олімпійський та професійний спорт», «Практикум з психології спорту», «Практикум з психології фізичного виховання та спорту», «Практикум з педагогіки та педагогіки спорту», «Практикум з педагогіки фізичного виховання», «Історія олімпійського руху на Херсонщині», «Практика в системі вищої освіти», «Практикум з методики викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти».

        Викладачами кафедри розробляються індивідуальні завдання та віртуальні курси для реалізації власної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти та впровадження елементів дистанційного навчання. Дані курси дозволяють покращити процес навчання в тих випадках коли студенти відсутні за умов змагань або навчально-тренувальних зборів або навчаються на заочній формі.

        Для підвищення якості освітнього процесу всі викладачі та співробітники кафедри постійно підвищують рівень власної професійної підготовленості під час проходження стажування в інших закладах вищої освіти вишах України та закордоном.

Новий Модуль побажань

Ваше ім’я: *
Електронна адреса: *
Текст повідомлення: *  
Captcha *

* поля, обов’язкові для заповнення